Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вивчення будови і принципу роботи РТК завантаження штампувального обладнання

Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Тернопільський державний технічний університет
імені Івана Пулюя
 
Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3
“ВИВЧЕННЯ БУДОВИ І ПРИНЦИПУ РОБОТИ РТК ЗАВАНТАЖЕННЯ ШТАМПУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ”
 
з курсу “Гнучкі автоматизовані виробництва та 
робототехнічні комплекси” для студентів спеціальності 
6.092501, 6.092502
 
Затверджено на засіданні кафедри автомати-
зації технологічних процесів та виробництв 
(протокол № 2 від 7 вересня 1999 р.)
 
Тернопіль – 1999 р.
 
Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 “Вивчення будови і принципу роботи РТК завантаження штампувального обладнання” з курсу “Гнучкі автоматизовані виробництва та роботехнічні комплекси” для студентів спеціальності 6.092501, 6.092502 / Укл. В.Б.Савків. – Тернопіль: ТДТУ, 1999. – 17 с.
Рецензент: к.т.н., доцент Проць Я.І.
Відповідальний за випуск: асистент Савків В.Б.
 
Лабораторна робота № 3
 
ВИВЧЕННЯ БУДОВИ І ПРИНЦИПУ РОБОТИ РТК ЗАВАНТАЖЕННЯ ШТАМПУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
 
Мета роботи: вивчити конструктивну будову основних механізмів, приводів, демпферів та давачів РТК завантаження штампувального обладнання; зобразити компонувальну, кінематичну та пневматичну схеми РТК; розробити алгоритм та циклограму роботи РТК.
 
1. Короткий технічний опис РТК завантаження штампувального обладнання
 
Загальний вигляд РТК завантаження штампувального обладнання показаний на рис. 1. Він складається з живильного механізму, в магазинах якого знаходяться орієнтовані заготовки, та промислового робота МП-9С.
Живильний механізм РТК завантаження штампувального обладнання складається з наступних елементів (рис. 1, 2, 3):
1.Основа
2.Стіл
3.Змінна пластина
4.Плити
5.Магазини поштучної видачі заготовок
6.Кожухи
7.Рама
8.Жолоб для деталі
9.Пневмоциліндр
10.Шток
11.Штуцер
12.Кришка пневмоциліндра
13.Кришка пневмоциліндра
14.Регулювальні гвинти магазинів
15.Штуцер
16.Кронштейн.
Магазини поштучної видачі заготовок 5 розміщені на плитах 4, які нерухомо прикріплені до основи 1 з допомогою гвинтів. В магазини завантажуються деталі типу пластин. Для переналагодження системи на потрібну форму використовують регулювальні гвинти 14 і змінні пластини 3.
Змінні пластини кріпляться з допомогою гвинтів до рухомого стола 2. В них виконані два прорізи під форму деталі. Деталь в прорізах розміщується на мідній підкладці, яка служить магнітним екраном.
Стіл 2 рухається по направляючих основи 1 (вид А). В крайніх положеннях відбувається завантаження одного з прорізів деталлю з магазинів. В цей момент другий проріз знаходиться в зоні завантаження, звідки деталь забирається рукою робота з допомогою електромагнітного захоплювача. При переміщенні стола в інше крайнє положення пустий проріз попадає під магазин поштучної видачі заготовок, а проріз з деталлю – в зону завантаження.
До основи знизу кріпиться пневмоциліндр 9. З боків до основи кріпляться захисні кожухи 6. Основа прикріплена до рами 7. 
При подачі повітря через штуцер 11 і канал в кришці 12 у ліву порожнину пневмоциліндра 9 шток з поршнем 10 переміщується вправо. Рух від штока через кронштейн 16 передається до стола 2. Стіл переміщується в крайнє праве положення. Відбувається завантаження деталлю правого прорізу із магазину, і одночасно забирається деталь із зони завантаження з лівого прорізу.
Наступним кроком роботи живильного механізму є подача тиску в праву порожнину пневмоциліндра 9 через штуцер 15 і канал в кришці 13. Шток рухається вліво – відбувається завантаження лівого прорізу і розвантаження правого.
 
2. Короткий технічний опис робота МП-9С
 
2.1. Призначення робота МП-9С
 
Промисловий робот МП-9С призначений для взяття деталі з живильного механізму, її переносу і завантаження в штампувальний прес. 
 
2.2. Технічні дані робота МП-9С
 
Вантажопідйомність, кг 0,2 
Висування руки, мм 150 
Підйом руки, мм 30 
Поворот руки,  120 
Час максимального переміщення по: 
– висуванню і підйому, с (не більше) 0,5 
– повороту, с (не більше) 0,8
Максимальна абсолютна похибки позиціювання, мм 0,1
Тип приводу пневматичний 
Робочий тиск повітря, МПа (кг/см2) 0,4-0,5 (4-5)
Тип системи керування циклова
Електроживлення – 
мережа змінного струму напругою, В 220
частотою, Гц 500,5
Число команд в програмі, шт 30 
Число технологічних команд, шг 6 
Число точок позиціювання
по кожній ступені рухливості, шт 2
Маса, не більше, кг
– маніпулятора 32
– пристрою керування 18
Габаритні розміри, мм
– маніпулятора 570232305
– пристрою керування 450202395
 
2.3. Будова і принцип роботи складових частин робота МП-9С
 
2.3.1. Загальний опис
 
На маніпулятор подається напруга постійного струму 24 В від ЭЦПУ-6030, підключеного до мережі змінного струму напругою 220 В.
Стиснене повітря подається до електропневматичних клапанів маніпулятора через вузол підготовки повітря, який забезпечує регулювання необхідного тиску, подачу повітря і мастила в пневмоциліндри.
У маніпуляторі електропневматичні клапани, встановлені на кожний рух. Кожний клапан забезпечений встановленим на виході дроселем, регулювання якого дозволяє здійснювати зміну швидкості руху.
Хід маніпулятора здійснюється по кінцевих регульованих упорах. 
Послідовність
Фото Капча