Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Заходи щодо зниження ризиків у комерційній діяльності підприємства

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Суть комерційного ризику на торговельному підприємстві, причини його виникнення
2. Види комерційного ризику, їх характеристика
3. Методи аналізу комерційних ризиків, їх суть
4. Заходи щодо зниження ризиків у комерційній діяльності підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Ризик означає невизначеність, пов'язану з деякою подією. І які б зусилля керівник не робив для мінімізації ризиків, вони завжди існують – питання тільки в їх величині.
Історичний досвід показує, що ризик недоотримання намічених результатів особливо став виявлятися при загальності товарно-грошових відносин, конкуренції учасників господарського обороту.
Тому з виникненням і розвитком капіталістичних відносин з'являються різні теорії ризику, а класики економічної теорії приділяють велику увагу дослідженню проблем ризику в підприємницькій діяльності.
Управління ризиком – одна з найважливіших областей сучасного управління, пов'язана із специфічною діяльністю менеджерів в умовах невизначеності, складного вибору варіантів управлінських дій. Наявність ризику неминуча в ринковому господарюванні, причому чим вище рівень ризику, тим більше за інших рівних умов можливий прибуток. Зараз світовий і локальні ринки стають все більш нестабільними, з непередбачуваними змінами.
Управління ризиком – це серцевина управління підприємством. У основі управління – здатність управляти ризиками. Уникнути повністю ризику неможливо. Ризик буває виправданий і невиправданий. Уміння ризикувати – це уміння проводити межу між виправданим і невиправданим ризиком у кожному конкретному випадку.
Під величиною ризику прийнято розуміти вірогідність настання тієї або іншої небажаної події, де під останньою розуміється подія, несприятлива для чистої поточної вартості фірми. Величина ризику вимірюється в процесі його оцінки, що розуміє під собою використання різних методів обчислення ризиків.
Ризик – це можливе понесення збитку внаслідок заняття комерційною діяльністю. Комерсант ризикує багато чим. Але в той же час наявність чинника ризику є могутнім стимулом підвищення відповідальності за комерційні рішення, що приймаються, економії коштів і ресурсів.
Комерційний ризик виникає як наслідок ризикованої комерційної операції. Крім того, може бути ризик, пов’язаний з діями конкурентів; ризик, пов’язаний зі зміною ціни; ризик, пов’язаний з непередбаченими політичними подіями, що мають важкі наслідки для торгового бізнесу.
Крім цього, в практиці торгового бізнесу можуть виникнути:
- ризик втрати товару від пожежі та іншого стихійного лиха;
- ризик знищення або псування вантажу при транспортуванні;
- ризик втрати товару від недбалості працівників підприємства (бій) ;
- ризик від ймовірної нечесності службовців, що може нанести матеріальний збиток фірмі;
- ризик невиконання договірних зобов’язань партнера (контрагента), від чого залежить прибуток підприємства;
- ризик припинення ділової активності підприємства.
 
1. Суть комерційного ризику на торговельному підприємстві, причини його виникнення
 
Економічний процес є функціональною залежністю великої кількості чинників. У зв'язку з цим настання тієї або іншої події в економічному житті цілком передбачуване і залежить лише від з’ясовності взаємодій, що існують. Чим більше прогнозована система, тим більше чинників впливають на неї, тим вужчий горизонт обізнаності і більше помилок у прогнозуванні настання тієї або іншої події. Саме тому оцінка ринкової кон'юнктури як моментної події має імовірнісний характер.
Ступінь (можливість) настання передбачуваної події прийнято зв'язувати з поняттям ризику. Ризик на ринку визначається непевністю у досягненні результату як наслідку множини малопередбачуваних дій учасників ринку. Ступінь ризику завжди пов'язаний з горизонтом з'ясування досліджуваного економічного процесу і діями, спрямованими на досягнення результату. У підприємця завжди є вибір: не ризикувати і чекати, поки події відбудуться, або ризикнути і випередити конкурентів. У першому випадку прибуток може бути мінімальним або його не буде взагалі, у другому – прибуток може бути максимальним. Важливо лише визначити ступінь допустимості ризику, за межею якої ризик перетворюється на нерозважливість. Ступінь ризику визначається рівнем ризику. Рівень ризику – ймовірна, слабо вимірювана величина, що визначає можливість настання тієї або іншої події за певної послідовності дій.
За рівнем комерційні ризики прийнято поділяти на припустимі, неминучі, надмірні та неприпустимі. При цьому можливість результату може значно варіювати. Рівень ризику тісно пов'язаний із розмірами втрат при невдалому ході події. Чим менші втрати, тим більше можна ризикувати, і навпаки. Зрештою, рівень втрат визначає можливість або неприпустимість певного ризику.
Залежно від вибору варіантів комерційні ризики можна розділити на різноманітні, альтернативні і пов'язані з єдиним варіантом. В останньому випадку підприємець діє за принципом: «пан або пропав». Альтернативний варіант припускає одержання прибутку у випадку ризику або відмову від проведення операції. Найчастіше у господарській практиці зустрічаються ризики, що припускають будь-які засоби реалізації угоди з різноманітним рівнем втрат і прибутків.
Комерційні ризики можна класифікувати також за рівнем втрат: ризик повної або часткової втрати від здійснення угоди; ризик збанкрутувати; інфляційний ризик; фінансовий ризик тощо.
Оскільки у більшості випадків комерційні ризики різноманітні, то є й засоби запобігання їм або зниження наслідків. Загальна назва цих методів – страхування ризиків.
До найзагальніших варто віднести такі види страхування:
- диверсифікацію ризиків;
- страхування подій і їх результатів;
- лімітування;
- постійне дослідження ринкової кон’юнктури накопичення інформації про стан ринку.
Законодавством встановлено, що комерційна діяльність є ризиковою.
Фото Капча