Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Залізниці світу і України. Порівняльна характеристика

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

населення в перевезеннях;

 • забезпечення ефективної експлуатації залізничного рухомого складу, його ремонту та оновлення;
 • розроблення концепцій розвитку залізничного транспорту;
 • вжиття заходів для забезпечення безпеки функціонування залізничного транспорту, його інфраструктури та надійності його роботи.
 • Укрзалізниця відповідно до покладених на неї завдань здійснює пов’язані з експлуатаційною діяльністю функції щодо:
 • направлення рухомого складу відповідно до планів перевезень;
 • розроблення узгодженого графіка руху поїздів і плану їх формування;
 • формування і реалізації єдиної тарифної та цінової політики на залізничному транспорті;
 • відкриття єдиного рахунку та організації проведення розрахунків за перевезення вантажів і пасажирів залізницями і використання рухомого складу, а також розподілу між залізницями коштів (зокрема, валютних надходжень), отриманих від перевезень в прямому сполученні (з урахуванням конкретної участі кожної залізниці в цих перевезеннях);
 • розроблення та впровадження нових маршрутів вантажних і пасажирських перевезень у внутрішньому та міжнародному залізничному сполученні;
 • організації проведення розрахунків із залізницями іноземних держав за міжнародні перевезення;
 • розроблення технічних вимог до нових видів рухомого складу та обладнання залізничного транспорту, формування замовлень для промисловості і організація контролю за їх виготовленням;
 • придбання рухомого складу і контейнерів, забезпечення їх капітального. ремонту та модернізації на підприємствах, розташованих як на території України, так і за її межами; сприяє:
 • забезпеченню потреб залізничного транспорту у матеріально-технічних та паливно-енергетичних ресурсах;
 • формуванню ринку транспортних і транспортно-експедиційних послуг, утворенню нових організаційних структур усіх форм власності на залізничному транспорті;
 • наданню державної підтримки розвитку залізничного транспорту з метою забезпечення його сталої роботи;
 • здійснює функції з управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності та закріплене за підприємствами, в частині:
 • затвердження статутів (положень) підприємств, контролю дотримання та прийняття рішень у зв'язку з порушенням їх вимог;
 • укладення і розірвання контрактів з керівниками підприємств крім начальників залізниць);
 • здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами державного майна;
 • підготовки разом з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування пропозицій Мінтрансу щодо розмежування державного майна між загальнодержавною, республіканською (Автономної Республіки Крим) і комунальною власністю; участі у підготовці міжнародних договорів України з питань загальнодержавної власності;
 • розробляє та погоджує в установленому порядку умови перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів;
 • розробляє плани перевезення вантажів залізничним транспортом у прямому, змішаному і міжнародному сполученні, представляє інтереси залізниць під час погодження цих планів у відповідних органах;
 • здійснює реалізацію єдиної інвестиційної політики, координує планування розвитку залізниць та підприємств;
 • забезпечує розвиток ремонтної бази залізничного транспорту, розроблення і впровадження в практику сучасних засобів автоматики, телемеханіки, зв'язку, енергетики, обчислювальної техніки;
 • вживає заходів для забезпечення безпеки руху поїздів, розслідує причини аварій, розробляє норми безпеки руху відповідно до вимог міжнародних стандартів і законодавства України;
 • організує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
 • представляє інтереси залізничного транспорту України у міжнародних організаціях і спілках залізничників;
 • бере участь у підготовці міжнародних угод щодо забезпечення потреб залізничного транспорту України у матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах, а також у підготовці та проведенні міжнародних нарад, конференцій, інших форумів з питань, пов'язаних з діяльністю залізниць;
 • здійснює заходи, спрямовані на створення безпечних умов праці, соціальний захист працівників залізничного транспорту, впровадження єдиної системи оплати їхньої праці, поліпшення житлових і культурно-побутових умов;
 • формує галузеві програми наукових, проектних і проектно-конструкторських розробок, координує їх виконання, сприяє впровадженню в практику досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду;
 • приймає у встановленому порядку рішення про закріплення транспортних засобів та їх передачу однією залізницею або підприємством іншим залізницям та підприємствам, що належать до сфери управління Укрзалізниці;
 • розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу залізничного транспорту на навколишнє природне середовище, контролює додержання вимог національних і міжнародних документів з цих питань;
 • визначає категорії працівників залізничного транспорту, яким надано право на ношення форменого одягу, встановлює формені знаки відмінності;
 • розробляє і здійснює заходи стосовно захисту державної, службової та комерційної таємниці;
 • організовує роботу, пов'язану із забезпеченням мобілізаційної готовності і цивільної оборони підприємств залізничного транспорту, їх підготовкою до роботи в умовах особливого періоду, а також до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
 •  
  2.4. Організація руху
   
  В основі організації руху поїздів на вітчизняних залізницях лежать такі найважливіші принципи:
  • організація вагонопотоків у спеціалізовані поїзди;
  • розроблення на плановий період графіка руху поїздів;
  • організація роботи станцій;
  • технічне нормування експлуатаційної роботи;
  • оперативне планування експлуатаційної роботи;
  • диспетчерське управління і контроль виконання завдань з перевезень.
  В сучасних умовах реалізація цих принципів спрямована на підвищення конкурентоздатності Українських залізниць на транспортному ринку перш за все за рахунок прискорення перевезень вантажів. Ефекту в прискоренні перевезень може бути досягнуто за рахунок зміни технології практично безподаткових капіталовкладень.
  Головні принципи удосконалення експлуатаційної роботи:
  • пріоритетність прискорення транспортних перевезень;
  • формування і пропускання маршрутних поїздів у межах міжнародних транспортних коридорів;
  • впровадження зручного плану формування поїздів;
  • підвищення ролі стабільного графіка руху вантажних поїздів.
  Система експлуатації залізниць України базується на плановій організації роботи. В її основі – єдині для всієї мережі взаємопов'язані плани перевезень, план формування, графік руху поїздів і технічний план. Правила експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами, які є власністю інших держав, побудовані на принципах, запропонованих Укрзалізницею: вільний оборот справних вагонів на залізницях СНД та Балтії на основі узгодженої технології організації перевізного процесу та самостійність взаєморозрахунків.
  У графіку руху поїздів закладаються розміри руху вантажних поїздів, які
  Фото Капча