Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

ЗАТ „ Горлівський машинобудівник”

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Характеристика діяльності
    1.1. Характер продукції, що випускається                     
    1.2. Структура підприємства та управління трудовим колективом
    1.3. Організація виробничого процесу
    1.4. Організація охорони праці
    1.5. Обов’язки майстра цеху
2. Систематизація матеріалів щодо дипломного проектування
    2.1. Технічні вимоги на обробку деталі і засоби їх досягнення
    2.2. Заготовка для завданої деталі в умовах виробництва
    2.3. Технологічний процес виготовлення деталі в умовах виробництва
    2.4. Технологічне оснащення, що вживають для виготовлення завданої
           деталі в умовах виробництва
    2.5. Економічні показники роботи дільниці механічного цеху
3. Персонал підприємства
    3.1. Кваліфікація та склад персоналу                    
    3.2. Планування численності робітників за окремими категоріями
    3.3. Штатний розклад
4. Організація заробітної плати
    4.1. Елементи тарифної системи
    4.2. Форми заробітної плати  
5. Основні фонди підприємств
    5.1. Класифікація, групування та склад основних фондів
    5.2. Методи оцінки основних фондів
    5.3. Амортизація
    5.4.  Показники використання
6. Прибуток, рентабельність
    6.1. Види  прибутку та  рентабельності
    6.2. Джерела формування та напрямки використання прибутку
Висновки практики
Список використаних джерел
Додатки   
 
Вступ
 
Машинобудування – основа сучасної економіки. Рівень розвитку  машинобудування визначає технічний стан будь-якої держави. Донедавна розвиток техніки був зв'язаний з одержанням, передачею і використанням різних видів енергії – механічної, тепловий, електричної.
В  розвитку народного господарства істотне місце займає прискорення  науково-технічного процесу на базі технічного переозброєння виробництва, створення і випуску  високопродуктивних машин і устаткування, впровадження нової техніки і матеріалів, прогресивної технології і систем машин для комплексної механізації  й автоматизації виробництва. У зв'язку з цим велика увага приділяється розробці, освоєнню і впровадженню нових високоефективних технологічних процесів, нових матеріалів, зниженню металоємності виробів, економіки паливно-енергетичних ресурсів, механізації й автоматизації підготовчих і виробничих процесів, підвищенню надійності і довговічності виробів.  
В даний час розвиток техніки пов'язаний із проблемами одержання, накопичення, обробки і використання значних масивів інформації для створення технологічних процесів виготовлення виробів. Це стало можливо за рахунок використання обчислювальної техніки в різних галузях діяльності людини: при проектуванні технологічних процесів, при створенні машин для їхньої реалізації та  при втіленні їх у виробництво. Таким чином, автоматизація процесів проектування виробництва лежить в основі розвитку всіх галузей промисловості. Впровадження  САПР забезпечує подальший розвиток індустрії. 
Однією з основних задач машинобудування є виготовлення машин заданої якості при найменших витратах матеріалів, мінімальній собівартості і високій продуктивності.   В даний час у промисловому виробництві великого значення набула потреба підвищення продуктивності при високій гнучкості виробничого процесу, чому і сприяє впровадження  верстатів з ЧПК, які являють собою вид технологічного обладнання, призначеного для устаткування виробництв, що швидко переналагоджуються на випуск нових виробів. Простота керування цим устаткуванням за допомогою ЧПК забезпечує зниження витрат виробництва, підвищення якості продукції та  робить можливою технологію, що використовує наскрізні системи автоматизованого проектування (САПР) і підготовки виробництва, системи з розширеною механізацією та автоматизацією самого виробництва.  
Та поряд із сучасними верстатами з ЧПК, в умовах середньо серійного типу виробництва використовуються й  універсальні та спеціалізовані верстати (зубофрезерні, вертикально-свердлильні та ін.), що дозволяють домогтися високої продуктивності праці при досить великих обсягах випуску продукції.
Метою даного дипломного проекту є розробка гнучкої автоматичної лінії для    виготовлення деталі «вал – П3.02.00.001.», при  використанні  сучасного науково-технічного досвіду у галузі машинобудування та при впровадженні новітніх систем автоматизованого проектування для деяких розрахунків і  оформлення технічної документації. 
 
1. Характеристика ділянки
1.1  Характер продукції, що випускається
 
Деталь П3.02.00.001.-Вал, задана на дипломне проектування, виготовляється на ЗАТ «Горлівський машинобудівник». 
На цьому підприємстві, яке є  ведучим у вугільному машино будівництві СНД, випускають гірничо - шахтне устаткування. На заводі постійно збільшується номенклатура продукції, впроваджується  модифікація та уніфікація виробів з використанням новітніх технологій.
Підприємство випускає комбайни: УДК300, машинопогрузочні  МПБ, КПД, КПЛ, КДК700, КДК500, 2КШ3, 2ГШ68, «Кировец-2ДО», 2КЦТГ, ДО103М, КА80, 1ДО101У, РКУ10, 1ГШ68.
Для круто падаючих шарів створені комбайни «Пошук-2» та  «Пошук-2Р». Ці комбайни оснащені засобами автоматизації, надійні та ефектні в експлуатації.
Крім комбайнів завод випускає: нарізні комплекси, прохідницькі машини, насосні установки, бурове устаткування, товари народного споживання та інше.
Зараз ЗАТ „ Горлівський машинобудівник” веде роботи по створенню, відновленню й освоєнню нового покоління гоношахтного устаткування.
На підприємстві приймаються замовлення на виготовлення металовиробів з обліком наявних технічних можливостей:
  • Штампування – маса деталей від 0,1- 200кг, максимальний діаметр деталі 450мм.
  • Механообробна корпусних деталей вагою до 10т., розміром 
  •   2,5х1,6х1,2м.
  • Вільне кування – маса деталей від 0,5 - 350кг.
  • Шліфування зуба до модуля 16 мм, діаметр деталі до 800мм.  
  • Нарізка зуба до модуля 20 мм., діаметр деталі до 800мм.
  • Лиття :
Фото Капча