Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження виробничо-організаційно-управлінської практики в Головному управлінні економіки рівненської обласної державної адміністрації

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Загальна характеристика РОДА. Організація взаємодії з іншими органами влади
2. Головне управління економіки – структурна одиниця РОДА
3. Система управління РОДА. Місце Головного управління економіки в організаційній структурі управління
4. Зміст планування діяльності всередині РОДА. Деякі фінансові аспекти планування діяльності Головного управління економіки та шляхи їх досягнення
Висновки
 
Вступ
 
Виробничо-організаційно-управлінська практика є складовою частиною процесу підготовки студентів, що навчаються за спеціальністю 6. 050200 “Менеджмент організацій”. Дана практика передбачена навчальним планом у період з 2. 07 по 22. 07 літнього семестру поточного навчального року.
Базою проходження практики у нашому випадку є Головне управління економіки Рівненської обласної державної адміністрації (далі – РОДА). Головною метою під час перебування на практиці є практичне закріплення теоретичної бази знань з фахових дисциплін, зокрема основ менеджменту, а також вироблення практичних навичок з питань організації та управління виробничими процесами на конкретному підприємстві.
Загалом програмою практики були поставлені наступні завдання:
Загальна характеристика організації:
назва та місце розташування;
форма власності, підпорядкування організації;
основні документи, що регламентують діяльність організації;
види діяльності, види послуг чи види продукції;
перелік і характеристика роботи підрозділів організації.
Система управління організацією:
компетенція і підпорядкування окремих органів управління і посадових осіб;
схема структури управління організацією;
організація взаємодії різних органів управління і посадових осіб, рух документів всередині організації;
відображення питань управління в установчих документах: установчому договорі і статуті.
Планування діяльності організації:
зміст планування, основні планові показники;
періодичність планування, планові роботи;
джерела інформації для формування планів;
основні планові документи.
Організація і оплата праці:
структура персоналу;
штатний розпис організації;
форми і види оплати праці;
система матеріального і морального стимулювання праці;
організація праці менеджерів.
Матеріально-технічна база:
основні засоби: склад і структура;
нематеріальні активи;
орендоване майно;
склад і структура матеріальних ресурсів;
організація матеріально-технічного постачання.
Маркетингова діяльність організації:
види, особливості послуг і продукції;
процес надання послуг;
цінова політика організації;
характеристика основних ринків збуту;
організація рекламної діяльності.
Організація фінансово-економічної діяльності:
джерела фінансування;
організація фінансового планування;
структура майна;
обсяг надання послуг і структура доходів;
структура собівартості послуг;
характеристика порядку розрахунків з постачальником і замовниками;
порядок залучення кредитів;
система оподаткування;
система утворення та використання прибутку організації.
Інформаційне забезпечення управління організацією:
законодавчі і нормативні акти;
організація бухгалтерського обліку;
перелік статистичної звітності;
стан використання електронно-обчислювальної техніки в процесі управління.
Під час проходження практики я виконував обов’язки практиканта-стажиста відділу підприємництва та ринкових відносин. Враховуючи досить широке коло питань, які розглядає у своєї діяльності вищезгаданий відділ головного управління економіки, я зосередився на вивченні статистичної інформації, що відображає результати аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності області.
Перебуваючи у ролі практиканта-стажиста мені були поставлені такі основні завдання:
Приймати участь у систематизації матеріалів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності.
Проводити дослідження фінансових та планово-економічних показників діяльності підприємств усіх форм власності рівненської області.
Виконувати роботу щодо підготовки звітних матеріалів відділу.
Згідно даних обов’язків мною була прийнята участь у підготовці таких документів, як “Матеріали до засідання Кабінету Міністрів України “Про підсумки соціально-економічного розвитку області за І півріччя 2001 року”” та ряду інших. Деякі з цих документів наведені у додатку звіту.
 
1. Загальна характеристика РОДА. Організація взаємодії з іншими органами влади
 
Рівненська обласна державна адміністрація (РОДА) є державною установою, діяльність якої регламентується відповідною нормативно-правовою базою. Цю базу головним чином складають три основні нормативно-правові акти: Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про державну виконавчу службу”. Крім того діяльність РОДА регламентується Конституцією України, іншими законами та підзаконними актами нормативно-правового характеру, що забезпечують виконання вищенаведених законів, а також низькою документів внутрішнього характеру. Основним серед цих документів є Регламент роботи обласної державної адміністрації, який створений на підставі статті 45 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 “Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації”.
Якщо розглядати останній документ, то в ньому регулюються усі організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності обласної державної адміністрації. Цей документ складається з таких основних розділів:
Основні напрями діяльності обласної державної адміністрації.
Розподіл обов’язків між заступниками голови, іншими посадовими особами обласної державної адміністрації та планування її роботи.
Організація роботи з кадрами.
Порядок призначення на посади та звільнення з посад.
Підготовка і видання розпоряджень голови обласної державної адміністрації та наказів по апарату.
Організація роботи з документами в обласній державній адміністрації.
Контрольно-координаційна діяльність обласної державної адміністрації.
Порядок розгляду звернень і організації прийому громадян.
Підготовка і проведення засідань колегії обласної державної адміністрації.
Порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів в обласній державній адміністрації.
Режим роботи обласної державної адміністрації.
Організація взаємодії з Адміністрацією Президента
Фото Капча