Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з переддипломної практики на прикладі публічного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» імені А. М. Кузьміна»

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗВІТ
з переддипломної практики
на прикладі публічного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» імені А. М. Кузьміна»
 
ЗМІСТ
 
 
Вступ
ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
ТЕМА 2. ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 3. РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 4. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Висновки
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додатки
 
ВСТУП
 
За час переддипломної практики необхідно дослідити діяльність підприємства як самостійного суб’єкта господарювання на прикладі реально існуючого підприємства («Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» імені А. М. Кузьміна»).
Основною метою проходження переддипломної практики є:
 • організація економічної діяльності підприємства;
 • планування і проектування економічної діяльності підприємства;
 • регулювання і контроль економічної діяльності;
 • аналіз і діагностика стану підприємства.
Щоб досягти поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
 • ознайомлення та характеристика організаційно – правовою формою підприємства та його види діяльності;
 • вивчення та характеристика організаційної та виробничої структури підприємства;
 • ознайомлення з системою планування на підприємстві;
 • дослідження системи внутрішнього контролю підприємства;
 • вивчення організаційно – правового обліку на підприємстві;
 • проведення діагностики підприємства з метою виявлення ознак банкрутства;
 • оцінка ресурсного потенціалу підприємства;
 • оцінка фінансового потенціалу підприємства;
 • оцінка інвестиційної привабливості ПАТ «Дніпроспецсталь» та його інноваційної активності;
 • оцінка економічної безпеки підприємства.
Наприкінці переддипломної практики необхідно оцінити діяльність підприємства, показати можливі напрямки покращення ефективності діяльності. Зробити висновки.
 
ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
 
Публічне акціонерне товариство «Дніпроспецсталь» було засновано у 1932 році. 10 жовтня 1932 відбулася перша виплавка. Завод досяг проектної потужності ще у довоєнний період, виплавляючи біля сорока марок сталі та випускаючи до восьмидесяти профілерозмірів прокату.
ПАТ «Дніпроспецсталь» увiйшло до п’ятiрки найбiльших металургiйних пiдприємств України з обсягiв виробництва та валового доходу. ПАТ «Днiпроспецсталь» – єдине пiдприємство України та є лiдером серед виробникiв спецiальних сталей у СНД.
Вищий орган управління – загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь». Виконавчий орган – правління ПАТ «Дніпроспецсталь». Керівник роботи правління – голова правління ПАТ «Дніпроспецсталь».
ПАТ «Дніпроспецсталь» має наступну організаційну структуру (Рис 1) :
 
Рис. 1 – Організаційна структура ПАТ «Дніпроспецсталь»
 
До підлеглих підрозділів заступника Голови Правління з економічної безпеки належать: управління економічної безпеки, відділ з надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, група контролю захисту інформаційних систем.
Підлеглими директора з маркетингу та продажів є: відділ продажів, головний спеціаліст з методів розширення ринків збуту (Америка), відділ технічної експертизи, управління з планування продажів (відділ аналізу виробничих потужностей, відділ платежів, відділ формування портфелю замовлень, бюро замовлень, бюро оформлення угод), управління з логістики (відділ логістики, відділ декларування, центральний склад готової продукції).
До підструктур директора з забезпечення слід віднести управління матеріально – технічного забезпечення (відділ забезпечення металопродукцією та допоміжними матеріалами, відділ забезпечення основними матеріалами, відділ устаткування, відділ металолому і металовідходів, цех підготовки виробництва) та відділ планування закупівель та реалізації.
Підструктурами директора з розвитку є управління інформаційних технологій, центр управління проектами та заступник директора з розвитку.
Перший заступник Голови Правління – директор з фінансів та економіки очолює бюджетне управління та заступника директора – начальник фінансового та фінансове управління.
Підрозділами генерального директора є: заступник генерального директора з енергетики та ремонтів, заступник генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки, заступник генерального директора з виробництва та заступник генерального директора з технології.
Директор з персоналу координує діяльність управління соціального розвитку та управління трудовими ресурсами, управління корпоративних комунікацій, головного бухгалтера, управління корпоративних прав та управління якості.
 
ТЕМА 2. ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Під час проходження переддипломної практики, було ознайомлено з внутрішньою нормативно – правовою базою підприємства, яка використовується при стратегічному, тактичному і оперативному плануванні.
Відділом стратегічного управління було надано інформацію про діяльність відділу стратегічного розвитку, яку регламентовано у «Загальних положеннях про відділ стратегічного розвитку».
Метою діяльності даного відділу є забезпечення досягнення цільових показників діяльності ПАО «Дніпроспецсталь» шляхом реалізації конкурентних переваг та адекватного реагування на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.
До основних завдань відділу належать:
 • забезпечення стратегічного управління;
 • формування і аналіз основних показників діяльності підприємства;
 • організація і управління інвестиційним процесом;
 • контроль реалізації інвестиційних проектів, функціонування інвестиційного процесу.
Інформація, що надає відділ стратегічного управління, використовується при стратегічному, тактичному і оперативному плануванні і є вихідною для застосування подальших дій в процесі господарювання.
Основними функціями відділу є:
1. Забезпечення стратегічного управління, а саме:
 • збір та аналіз інформації про основні тенденції та учасників світового ринку спеціальних сталей і сплавів;
 • аналіз альтернатив розвитку підприємства в довгостроковому періоді;
 • формування і формалізація цілей, загальної стратегії підприємства та контроль її реалізації; визначення критичних факторів успіху;
 • коригування стратегічних та тактичних планів при зміні параметрів внутрішнього і зовнішнього середовища;
 • аналіз планів і заходів згідно функціональних напрямків діяльності ПАО на предмет відповідності загальним стратегічним завданням;
 • розробка методичних і регламентуючих документів у сфері стратегічного управління;
 • підготовка аналітичних документів, звітів у сфері стратегічного та тактичного управління.
2. Формування і аналіз основних показників діяльності підприємства:
 • визначення переліку
Фото Капча