Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з практики у ТОВ «Ельдорадо»

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
83
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Звіт з практики у ТОВ «Ельдорадо» 
 
ЗМІСТ
 
Вступ 
Розділ 1. Загальна характеристика ТОВ «Ельдорадо» 
Розділ 2. Економічна характеристика ТОВ «Ельдорадо» 
Розділ 3. Аналіз кадрової політики ТОВ «Ельдорадо» 
Розділ 4. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Ельдорадо» 
Розділ 5. Аналіз інноваційної та інвестиційної діяльності 
Висновки та пропозиції 
Список використаних джерел 
Додатки 
 
ВСТУП
 
В умовах постійних змін середовища господарювання вітчизняні підприємства вимушені взаємодіяти з такими чинниками, як конкуренція, зміни нормативної бази, невизначеність економічних умов роботи на ринку, зміна попиту і пропозиції, інфляція, світова економічна і внутрішня політична кризи і т. д. Зовнішнє середовище постійно змінюється, то у бік поліпшення, то у бік погіршення; не залишається без зміни і внутрішнє середовище господарської системи будь-якого підприємства.
Господарські системи вимушені постійно пристосовуватися до умов ринку, гнучко вибудовуючи свою поведінку під його потреби. Одним з найбільш використовуваних і найбільш ефективних засобів пристосування в умовах перманентних змін в конкурентному середовищі є диверсифікація діяльності економічних суб'єктів.
Сучасні процеси реформування та структурної перебудови економіки України, створення ринкового простору вносять зміни в усі сфери діяльності господарського комплексу, однією з яких виступає роздрібна торгівля.
Роздрібна торгівля – одна з перших галузей, з якої розпочався процес демонополізації економіки. Процеси роздержавлення, приватизації і комерціалізації торговельних підприємств призвели до поступової заміни функцій господарського управління на регулюючі та розширення ліберальних засад розвитку роздрібної торгівлі.
Проте зміни у складі торговельних підприємств за формами власності та організаційно-правовими формами господарювання і їхніх взаємовідносинах з державними органами управління не призвели до автоматичного подолання труднощів, з якими зіткнулися роздрібні торговці у нових умовах господарювання.
Поряд з певними позитивними здобутками, у роздрібній торгівлі мають місце і негативні тенденції, наслідком яких є суттєве зростання частки у роздрібному товарообороті і переважання дрібних неспеціалізованих та змішаних магазинів, ринків та дрібнороздрібної торговельної мережі, що характеризуються обмеженим асортиментом товарів і невисоким рівнем якості обслуговування покупців, а отже, низькою рентабельністю або навіть збитковістю діяльності.
Споживчий ринок України на сьогоднішній день розвивається у складних умовах, що має прояв у деформаціях співвідношення попиту і пропозиції. Необхідність інституційних та інших кардинальних змін у роздрібній торгівлі обумовлена перш за все тією роллю, яку вона відіграє у соціально-економічному розвитку країни і задоволенні потреб кожної людини.
Забезпечення стійкого економічного зростання торговельної галузі та найбільш повного задоволення потреб споживачів можливо лише за умов ефективного управління діяльністю торговельних підприємств. Проявом сучасних процесів позитивного характеру у роздрібній торгівлі продовольчими товарами, зокрема, виступає формування і набуття розвитку нових для вітчизняного ринку організаційних утворень – торговельних мереж. У розвинених країнах Західної Європи та США торговельні мережі вже підтвердили свою ефективність багаторічним досвідом роботи і виявленням значної потужності впливу на структуру роздрібної торговельної мережі як на національному, так і світовому рівні.
Разом з тим, вагомі відмінності і особливості соціально-економічного розвитку країн з розвиненою ринковою економікою та країн з перехідною економікою, початковість стадії розвитку торговельних мереж в останніх, основні тенденції розвитку світової економіки, серед яких найважливішою є глобалізація світового простору, загострення конкуренції, урізноманітнення її форм та інтенсивність прояву, поширення процесів експансії та концентрації ринків обумовлюють необхідність дослідження перспектив подальшого розвитку, а також розробки концептуальних засад стратегії формування торговельних мереж як складової частини ринкового простору України.
Раніше в економічній літературі диверсифікація відносно товарної політики торгового підприємства з продажу споживчих товарів не розглядалася. При цьому цілі, які досягаються із застосуванням диверсифікації, стають все більш і більш актуальними в торгівлі товарами і послугами. Тому вироблення конкретних інструментів і методів диверсифікації в роботі з товарним портфелем торгового підприємства ми вважаємо актуальними і новими з погляду глибокого опрацьовування і досвіду системного застосування на практиці.
Наукові роботи таких відомих зарубіжних вчених, як І. Ансофф, Г. Армстронг, Р. Бел, Р. Д. Блекуелл, Д. Вільямс, Х. Віссема, Б. А. Вейтц, А. Голдмен, Г. Джоунз, П. Дойль, П. Доусон, А. І. Ель-Ансарі, Дж. Енджел, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, В. Дж. Лемб, В. Леві, П. У. Мініард, Н. Ріглі, В. Харпер, Л. В. Штерн та інші дають можливість ознайомитися з досвідом країн з розвиненою ринковою економікою, де у вирішенні проблем розвитку торговельних мереж досягнуті значні успіхи. За останні роки з’явився цілий ряд наукових публікацій, які підготовлені вітчизняними вченими і вченими інших країн СНД та присвячені питанням розвитку роздрібної торговельної мережі. Це роботи перш за все таких авторів як В. В. Апопій, М. Д. Бедринець, І. О. Бланк, О. Войцеховський, М. Годунова, Н. О. Голошубова, І. Килимник, А. А. Мазаракі, В. В. Нікішкін, В. Новіков, А. Б. Цвєткова, О. В. Чкалова, Л. Шайгородська. Однак питанням розвитку та розробки стратегії формування торговельних мереж, в тому числі корпоративного типу, присвячено занадто мало наукових публікацій, тоді як важливість даної проблеми зростає і на практиці існує велика потреба у таких наукових дослідженнях.
Метою практики є узагальнення особливостей господарської діяльності ТОВ «Ельдорадо».
Завданнями дослідження є:
  • Надання загальної характеристики ТОВ «Ельдорадо»
  • Розгляд операційної діяльності ТОВ «Ельдорадо»
  • Аналіз кадрової політики ТОВ «Ельдорадо»
  • Аналіз маркетингової політики ТОВ «Ельдорадо»
  • Аналіз інноваційної політики
Фото Капча