Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз нормативно-грошової оцінки земель с.Маломиколаївка

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ТЕМІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СМТ. МАЛОМИКОЛАЇВКА. СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

2.1 Загальна характеристика смт. Маломиколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області

2.2 Аналіз використання земель смт. Маломиколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області

2.3 Характеристика ґрунтового покриву земель смт. Маломиколаївка

2.4 Формування ренти

2.5 Зонування території населеного пункту смт. Маломиколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області

РОЗДІЛ ІІІ. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СМТ. МАЛОМИКОЛАЇВКИ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3.1 Нормативна грошова оцінка забудованих земель населеного пункту

3.2 Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель

РОЗДІЛ ІV. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НОРМАТИВНО-ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

4.1 Економічне обґрунтування отриманих рішень

4.2 Соціальний аспект використання отриманих результатів

РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Правила поводження з геодезичними приладами

5.2 Охорона праці при виконанні інженерно-вишукувальних, проектних та розбивних робіт

5.3 Техніка безпеки при роботі з сучасною обчислювальною технікою

5.4 Перша медична допомога при нещасних випадках

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Перелік графічного матеріалу:

1. Схема розташування с. Маломиколаївка в межах Петропавлівського району.

2. Схема агровиробничих груп грунтів села Маломиколаївка Петропавлівського району  Дніпропетровської області.

3. Схема функціонального використання та інженерно-інфраструктурного облаштування території населеного пункту.

4.Проект економіко-планувального зонування та грошової оцінки земель населеного пункту.

5. Анкета експертної оцінки населенного пункту, грошова оцінка земель населенного пункту.

6. Проект нормативної та експертної оцінки окремих земельних ділянок

7. Розрахунок грошової оцінки 1 кв.м. забудованих земель.

 

ВСТУП

 

Земля – основа національного багатства, яка має по чисельності власників, всенародний, масовий характер та є унікальним товаром стосовно вартості якого завжди існує суперечність: між власником землі та органами місцевої влади – коли йдеться про оподаткування; між органами місцевої влади та землекористувачами – коли визначається розмір компенсації при вилученні земель для громадських потреб. Поняття землі саме як товару в незалежній Україні законодавчо введено в активний практичний обіг недавно – з прийняттям Земельного кодексу України. 

Стаття 206 Земельного кодексу України передбачає, що «використання землі в Україні є платним».

Питання плати за землю регулює Розділ XIII «Плата за землю» Податкового Кодексу України. 

Нормативно-методичну базу грошової оцінки земель населених пунктів започатковує методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 та порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.

Залежно від порядку та призначення проведення грошової оцінки земельних ділянок може бути нормативною і експертною.

Нормативно грошова оцінка земель здійснюється з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі земель у власність, при даруванні, у спадщину, під заставу, оренді земельної ділянки, купівлі-продажу, визначенні ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розміру внеску до статутних фондів акціонерних товариств, об'єднань, кооперативів. 

На підставі грошової оцінки земель органи місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком території, реалізують свої повноваження щодо створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечують необхідну основу для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок справляння земельного податку та орендної плати за землю.

Грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему України. Держкоммістобудування України, Української академії аграрних наук 27.01.2006 р. № 18/15/21/11.

В основі грошової оцінки земель населених пунктів району є капіталізація рентного доходу, що виникає завдяки місцю розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній, і місцевій системах виробництва та розселення, облаштуванню його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель. На першому етапі визначається базова вартість одного квадратного метра земель населеного пункту, на другому етапі вартість по економіко-планувальних зонах, на останньому – третьому етапі грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання з урахуванням локальних факторів у межах економіко-планувальних зон.

Експертна грошова оцінка виконується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок. В результаті здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок визначається їх оцінна вартість, яка враховується під час встановлення: ціни продажу земельної ділянки, стартової ціни продажу земельної ділянки.

Оцінна вартість земельної ділянки визначається виходячи з її характеристики та властивостей, місцезнаходження, правового режиму, а також з урахуванням кон'юнктури ринку.

При проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки використовується не менше трьох методичних підходів. При цьому один з них може базуватись на нормативній грошовій оцінці. Найбільш поширеними методами в Україні є: зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; врахування витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна на земельній ділянці; капіталізація чистого доходу; грошова оцінка земельної ділянки за Методикою грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. №525, і Методикою грощової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженою постановою

Фото Капча