Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз нормативно-грошової оцінки земель с.Маломиколаївка

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

— здійснюваний відповідно до закону поділ території міста чи іншого населеного пункту на зони, пояси, райони з метою встановлення у них певних обмежень у використанні земель, визначення мінімальних розмірів земельних ділянок, регламентації типів будівель і споруд, які дозволяється будувати в межах цих зон тощо. 

Перший в історії правовий акт щодо зонування території був прийнятий 1916 році муніципалітетом м. Нью-Йорка (США) у зв'язку зі стихійною забудовою району Нижній Манхеттен. Акт регламентував правила забудови міської території, чим вдалося упорядкувати розвиток міста. Зонування території є ефективним інструментом формування міського ландшафту і створення обличчя міста.

Функціональне зонування - це поділ усієї території населеного пункту на функціональні зони з певним містобудівним режимом і переважним видом (житлова, промислова, рекреаційна тощо) господарського використання на перспективу.

Функціональне зонування встановлює комплексний перелік передумов та обмежень для використання кожної земельної ділянки в місті. В межах населених пунктів визначаються такі функціональні зони:

-старе місто;

-історико-культурні заповідники; 

-садибної індивідуальної забудови;

-житлової забудови низької, середньої та високої щільності;

-промислового використання;

-торгівлі, ринків, базарів;

-автостоянок, гаражного будівництва тощо;

-зони оборони;

-державного управління;

-охорони здоров'я і соціальних послуг; 

-освіти і культури;

-рекреацій і оздоровлення тощо.

Практика зонування території населеного пункту має широке застосування в світовій практиці. Для кожної функціональної зони складається перелік типів використання, які можуть існувати на будь-якій ділянці цієї зони.

Зонування земельних ділянок в населених пунктах України допоможе повністю викоренити суб'єктивізм при прийнятті вирішення відносно використання земельних ділянок, прискорить процес отримання документів про дозвіл на будівництво.

Економіко-планувальне зонування території села являє собою об’єднання земле-оціночних районів у економіко-планувальні зони. Це робиться з метою узагальнення результатів оцінки окремої території окремих оціночних районів та виділення однотипних за споживчими якостями і функціональним використанням зон. Для встановлення економіко-планувальних зон застосовують метод експертної оцінки оціночних районів населеного пункту. Метод експертної оцінки полягає в наступному:

1)складання анкети експертної оцінки, яка включає 17 факторів, які можуть вплинути на значення комплексного індексу цінності району (Іі);

2)оцінки окремого фактора за 5-бальною шкалою;

3)визначенні суми балів оціночних районів за всіма факторами;

4)визначення середнього бала кожного району та середньозваженого бала населеного пункту;

5)врахування комплексного індексу для кожного земле-оціночного району.

По населеному пункту Маломиколаївка на 2010 рік був виділений один район і анкета експертної оцінки була такою:

Таблиця 2.1.

Анкета експертної оцінки с. Маломиколаївка станом на 01.01.2010 р.

1.Транспортно-функціональна зручність (Si) 

  доступность до громадських центрів4

  доступность до зупинок громадського транспорту4

  доступність до місць концентрації трудової діяльності4

 Сума балів12

2.Рівень інженерного облаштування(Ui) 

 Рівень водопостачання1

 Рівень газопостачання1

 Рівень каналізації1

 Рівень теплопостачання1

 Вулиці без твердого покриття4

 Сума балів8

3.Екологічна якість(Ei) 

 Містознаходження: 

 в зоні перевищення припустимого рівня шуму1

 в зоні забруднення атмосферного повітря1

 в санітарно- захисній зоні1

 в водоохоронній зоні1

 Якість грунтів4

 Сума балів8

4.Соціальна привабливість середовища(Ci) 

 магазинами та ін. торговельн. закладами4

 закладами побудового обслуговування3

 культурними та спортивними закладами1

 школами1

 Сума балів9

 СУМА БАЛІВ37

 Кількість показників17

Таблиця 2.2.

Анкета експертної оцінки с. Маломиколаївка

станом на 01.01.2012 р.

1.Транспортно-функціональна зручність (Si) 

  доступность до громадських центрів443

  доступность до зупинок громадського транспорту444

  доступність до місць концентрації трудової діяльності444

 Сума балів121211

2.Рівень інженерного облаштування(Ui) 

 Рівень водопостачання111

 Рівень газопостачання111

 Рівень каналізації111

 Рівень теплопостачання111

 Вулиці без твердого покриття444

 Сума балів888

3.Екологічна якість(Ei) 

 Містознаходження: 

 в зоні перевищення припустимого рівня шуму111

 в зоні забруднення атмосферного повітря111

 в санітарно- захисній зоні111

 в водоохоронній зоні111

 Якість грунтів332

 Сума балів776

4.Соціальна привабливість середовища(Ci) 

 магазинами та ін. торговельн. закладами141

 закладами побудового обслуговування141

 культурними та спортивними закладами112

 школами111

 Сума балів4105

 СУМА БАЛІВ313730

Кількість показників171717

Таблиця 2.3.

Розрахунок комплексного індексу Li населеного пункту

станом на 01.01.2012 р.

Оціночні райониПлоща району, гаСума балів по районуСередній балLi

12345

124,4089311,820,94

224,7623372,181,13

325,0154301,760,92

74,1866

Середньовиважений бал                        1,92

Такий дані ми отримали розбивши с. Маломиколаївка на три економіко-планувальних зони станом на 01.01.2012 р.

 

РОЗДІЛ ІІІ

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СМТ. МАЛОМИКОЛАЇВКИ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

3.1 Нормативна грошова оцінка забудованих земель населеного пункту

 

Нормативна грошова оцінка земель використовується для 

визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, 

спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, 

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності,  втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів 

економічного стимулювання раціонального використання та охорони 

земель. [5]

В основі нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується 

залежно

Фото Капча