Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз нормативно-грошової оцінки земель с.Маломиколаївка

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

визначається площа земель у власності чи користуванні громадянина:

площа земель у власності громадянина – 0,25 га

під забудовою – 0,10 га

саду – 0,05га

ріллі – 0,10 га

Станом на 01.01.2010 р. грошова оцінка земель громадянина складала 7276,32 грн. А на 01.01.2012 р. з урахуванням при розподілі економіко-планувальних зон грошова оцінка розраховується наступним чином:

Вихідні дані. Громадянин проживає в 3 кварталі в першій зоні, вулична мережа з твердим покриттям і згідно таблиці 3.3, грошова оцінка одного квадратного метра житлової забудови складає 5,80 грн.

Потрібно визначити коефіцієнт Км3, який враховує розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони – локальні фактори.

Сукупний локальний коефіцієнт Км3 становитиме:

Км3 = 1,18 х 0,93 х 0,95 х 1,08 = 1,13

Де:

1,18 – локальний коефіцієнт та місце земельної ділянки, що знаходиться у зоні охорони поодинокиї пам’яток;

0,93 - локальний коефіцієнт та місце земельної ділянки, що примикає до вулиці без твердого покриття;

0,95 - локальний коефіцієнт та місце земельної ділянки, що не запезпечена централізованим водопостачанням;

1,08 - локальний коефіцієнт та місце земельної ділянки, що знаходиться у зоні піхододної допустимості до громадських центрів.

Знайдемо вартість 1 м2 (Цн): 

Цн = Км3* Цнз(І зона )

Згідно таблиці 3.3 Цнз – вартість по зонам, а у нашому випадку І-шої зони, т.к. сааме в цій зоні знаходиться оціночний об’єкт, тсановить 5,15грн./кв.м.:

Цн=1,13*5,15=5,80грн/м2

Грошова оцінка земель житлової забудови становить:

1000 м2 х 5,80 грн. = 5800 грн.

Грошова оцінка земель одного квадратного метра чи гектара сільськогосподарських угідь, встановлюється по шкалі грошової оцінки, назва агровиробничих груп ґрунтів приведена на карті ґрунтового покриву населеного пункту. Земельна ділянка має шифр агрогрупи 65 л тому згідно з шкалою грошової оцінки визначаємо вартість угідь:

                   рілля  0,10 х 11331,20 = 1133,12 грн

сад   0,05 х 19264,00 = 963,20 грн

Згідно табниці 3.6. грошова оцінка 1га ріллі з шифром агрогрупи 65л дорівнює 11331,20грн., а багаторічних насаджень (сад) з таким же шифром - 19264,00грн.

Грошова оцінка земель громадянина складає:

5800 + 1133,12 + 963,20 = 7896,32 грн.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки магазину (землі комерційного використання).

Вартість земельної ділянки під магазином на 01.01.2010 р. складала 4134,38 грн. Перерахування вартості на 01.01.2012 р. виконувалося за такою схемою:

Вихідні дані. Земельна ділянка магазину розташована у центральній частині села, у кварталі № 8 другої економіко-планувальної зони. Ділянка знаходиться у зоні пішохідної доступності до громадських центрів, примикає до вулиці з твердим покриттям, не забезпечена каналізацією. Сукупний локальний коефіцієнт Км3 становитиме :

Км3 = 1,19 х 0,94 х 0,95 х 1,12 = 1,19

      Дана земельна ділянка відноситься до категорії «землі комерційного використання» і згідно додатку 3 «Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки» має коефіцієнт Кф = 2,50.

     Згідно (таблиці 3.3) нормативна грошова оцінка 1 кв.м. забудови становить 15,00 грн. 

     Тепер ми можемо здійснити повну грошову оцінку 1 м2 земельної ділянки комерційного використання. Вона становитиме :

Цн = 5,48 грн х 1,19 х 2,50 = 16,30 грн.

      Нормативна грошова оцінка всієї земельної ділянки площею 302 кв. метрів складає:

16,30 грн./м2 х 302 м2 = 4922,6 грн.

Висновок: таким чином перерахована вартість земельної ділянки громадянина з урахуванням перерахованих витрат на облаштування та перерозподіл економіко планувальної зони з однієї на три зросла на 8,5%, а ціна земельної ділянки під магазином зросла на 19%. 

Згідно Податкового кодексу України від 02.12.10 р. № 2755-VI для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. 

Розрахунок плати за землю

Розрахунок земельного податку для земель житлової забудови проводиться за формулою:

                        ЗПжитл = Г * Ст * 0,03 ,                    

де Г – нормативна грошова оцінка одного гектара земель житлової забудови, грн.;

        Ст – ставка земельного податку, дорівнює 1 відсотку.

ЗПжитл = 61000 * 0,01 * 0,03 = 18,3 грн./га .

Розрахунок земельного податку для земель сільськогосподарського призначення проводиться за формулою:

                            ЗПс/г = Г * Ст ,                      

де Г – нормативна грошова оцінка одного гектара земель сільськогосподарського призначення, грн.;

         Ст – ставка земельного податку, дорівнює для ріллі, сіножатей та пасовиж – 0,1 відсотки, для багаторічних насаджень – 0,03 відсотки.

Земельний податок за землі сільськогосподарського призначення складається з земельного податку з ріллі, багаторічних насаджень та земель під виробничими дворами та становить відповідно до формули (3.4):

ЗПрілля = 12168,80 * 0,001 = 12,17 грн./га ,

Фото Капча