Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз нормативно-грошової оцінки земель с.Маломиколаївка

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

         Цнм = —————  х 1,0 = 5,48 грн/м2

                            3

Значення коефіцієнта Км1=1,0 тому, що населений пункт Петрівської сільської ради не входять до приміської зони міста Дніпропетровська, не має зони радіаційного забруднення та на території населеного пункту відсутні курорти.

Значения коефіцієнта Км2 с. Маломиколаївка

Таблиця 3.2.

Економіко-планувальні зониОціночні райони, що входять до зониПлоща, гаLiКм2

1124,40890,940,94

224,76231,131,13

325,01540,920,92

Вартість одного квадратного метра земель населеного пункту по економіко-планувальних зонах (Цнз) визначена за формулою:

Цнз = Цнм х Км2,

де Цнз – середня для економіко-планувальної зони вартість одного квадратного метра земель (у гривнях);

Значення коефіцієнта Км2 визначається як добуток пофакторних оцінок з урахуванням вагової характеристики кожного з факторів згідно, прийнято згідно таблиці 3.2., тому вартість одного квадратного метра земель виходячи із формули, має значення:

І зона Цнз = 5,48 х 0,94 = 5,15 грн.

ІІ зона Цнз = 5,48 х 1,13 = 6,19 грн.

ІІІ зона Цнз = 5,48 х 0,92 = 5,04 грн.

Вартість одного квадратного метра земельної ділянки визначена по

формулі:

Цн = Цнз * Кф * Кмз (грн),

де  Цнз - вартість одного квадратного метра в економіко - планувальній зоні, грн.;

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки;

Кмз - коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки (локальні фактори).

Нормативна оцінка земельної ділянки визначається як добуток нормативної грошової оцінки одного квадратного метра та її площі:

де Цн – нормативна грошова оцінка одного квадратного метра, грн./м2;

   S – площа земельної ділянки, м2.

Розрахунок нормативної грошової оцінки забудованих земель села Маломиколаївка наведено у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3.

Розрахунок грошової оцінки 1кв.метра забудованих земель станом на 01.01.2012 року

 

3.2 Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель

 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення провадиться окремо по орних землях, 

землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і 

пасовищами за рентним доходом, який формується залежно від якості, 

місцерозташування і економічної оцінки земель. [4]

Базуючись на даних про ґрунтовий покрив прилеглих земель, охоплених ґрунтовою зйомкою з урахуванням відображеного на топокартах рельєфу та з використанням фотопланів складена умовна екстраполяційна карта ґрунтового покриву території села Маломиколаївка. Здійснене обстеження території села для уточнення ґрунтових контурів.

В такий спосіб на території с. Маломиколаївка виділені слідуючи агрогрупи ґрунтів:

     - чорноземи звичайні слабозмиті легкоглинисті (шифр 65л);

     - чорноземи звичайні сильнозмиті легкоглинисті (шифр 67л);

     - лучно – чорноземні легкоглинисті грунти ( шифр 121л); 

     - чорноземно – лучні та лучні легко глинисті грунти ( шифр 133л).

Таблиця 3.4.

Бали бонітетів агровиробничих груп ґрунтів

Шифри 

 агрогруп Бали бонітету

РілляБагаторічні насадженняСіножатіПасовища

65л4444——

67л2424—23

121л5852——

133л63—7066

Таблиця 3.5.

Площі сільськогосподарських угідь по агровиробничим групам ґрунтів

Шифри

агрогрупВсьогоПлощі сільськогосподарських угідь

РілляБагаторічні насадженняСіножатіПасовища

65 л3,52162,73640,7852——

67 л2,81111,81300,2520—0,7461

121 л5,54253,96391,5786——

133 л6,59222,8706—2,80030,9213

В основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель 

кладеться рентний доход, який створюється при виробництві зернових 

культур і визначається за даними економічної оцінки земель, 

проведеної в 1988 році. [4]

Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки визначається на основі шкал грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів, котрі були надані ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

      Шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів розраховуються за формулою:

     Г х Багр

Гагр = ————— ,

   Б

 де   Гагр  - нормативна грошова оцінка гектара агровиробничої групи ґрунтів (у гривнях);

 Г – нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у природно-сільськогосподарському районі (у гривнях);

 Багр – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів;

 Б – бал бонітету гектара відповідних угідь у природно – сільськогосподарському районі.

Розрахункові дані нормативної грошової оцінки по кожному виду сільськогосподарських угідь в розрізі агровиробничих груп ґрунтів наведено у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6.

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь

Шифри агрогрупГрошова оцінка 1 га (грн.)

РілляБагаторічні насадженняСіножатіПасовища

12345

65 л11331,2019264,00——

67 л6182,4010508,80—2297,60

121 л14937,6022329,60——

133 л16224,00—7584,006588,80

Середньозважене значення вартості по угіддях12168,8017367,477584,004443,20

Площа11,38392,61582,80031,6674

Всього, грн...138528,4045429,8321237,477408,59

Нормативна грошова оцінка с/г угідь,грн

87 934,29

 

РОЗДІЛ ІV

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НОРМАТИВНО-ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

 

4.1.Економічне обґрунтування отриманих рішень

 

Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки 

(території сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності 

або  користуванні юридичних та фізичних осіб, в тому числі 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, 

садівництва,  городництва,  сінокосіння  та випасання худоби) 

визначається  на  основі  шкал  нормативної  грошової оцінки 

агровиробничих груп грунтів.[4] 

Для приклада виконаємо розрахунок ціни земельної ділянки громадянина.

Згідно земельно-облікових матеріалів сільської ради

Фото Капча