Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз нормативно-грошової оцінки земель с.Маломиколаївка

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 від  місця  розташування  населеного  пункту  в 

загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та 

розселення, облаштування його території та якості земель  з 

урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, 

архітектурно-ландшафтної  та  історико-культурної   цінності, екологічного стану, функціонального використання земель. [5]

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення  є  матеріали  державного 

земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, 

бонітування ґрунтів, економічна оцінка  земель),  матеріали 

внутрігосподарського землевпорядкування, а  земель  населених 

пунктів - їх генеральні плани та проекти планування і забудови 

населених пунктів, матеріали економічної оцінки території. [4]

Середня вартість одного квадратного метра земель населеного пункту в залежності від регіональних факторів місця розташування (Цнм) визначається за формулою:

В х Нп

Цнм = ——————  х Км1 ,

Нк

де Цн – нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки ( у гривнях);

В – витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр 

( у гривнях);

Нп – норма прибутку (6%);

Нк – норма капіталізації ( 3%);

Км1 – коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки.

Значення коефіцієнта Км1 є добутком коефіцієнтів, які враховують:

   -  чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного  пункту та його господарські функції;

    -   входження в приміську зону міст з чисельністю населення 100 тис. чол. і більше;

    -   наявність у населеного пункту статусу курорту;

    -   входження до зон радіаційного забруднення. 

Основним елементом середньої вартості земель є витрати на облаштування та освоєння території населеного пункту. До цих витрат включаються вартість лише елементів інженерно-транспортної та природоохоронної інфраструктури населеного пункту, які до того ж не виконують суто технологічних функцій на виробничих підприємствах. При визначенні базової вартості одного квадратного метра земель населеного пункту, Петрівською сільською радою зібрані статистичні та нормативні дані про витрати на освоєння та облаштування території села.

Витрати на освоєння та облаштування населеного пункту

(згідно вихідних даних, наданих Петрівською сільською радою)

Таблиця 3.1.

Показники та одиниці виміруНатуральний показникВідновна вартість,тис.грн

123

Інженерна підготовка території:――

  - намив, насипка, рекультивація, ――

   куб.м на 1 га――

  - берегоукріплення, км――

  - під'їздні залізничні колії――

   споруди , км або од. ――

Водопостачання1,07115,636

  - головні споруди, од.1102,637

  - магістральні мережі, км0,712,999

Каналізація――

  - головні споруди, од.――

  - магістральні мережі, км――

Теплопостачання――

  - головні споруди, од.――

  - магістральні мережі, км――

Електропостачання3,260,034

  - головні споруди, од.313,972

  - магістральні мережі, км5,546,062

Телекомунікації――

  - головні споруди, од.――

  - магістральні мережі, км――

Газопостачання——

  - головні споруди, од.――

  - магістральні мережі, км——

Озеленення, кладовища——

  - парки та сквери——

Вулично-дорожна мережа з твердим3,6692,196

покриттям:――

  - естакада,км——

  - житлові вулиці, км3,6692,196

Зовнішне освітлення, км——

В С Ь О Г О867,866

Витрати на освоєння та облаштування населенного пункту надані Петрівською сільською радою станом на 01.01.2010 р. Згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI щодо індексації нормативної грошової оцінки земель станом на 01.01.2012 р. за 2011 р. необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0. Тому базова вартість 1м2 земель на 01.01.2012 р. залишається не змінною, але Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України від 03.02.2012 №7/15-1649 направлена інформація відносно індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення станом на 1 січня 2012 року. В нашому випадку індекс дорівнює 1,19.

867,866 х 1,19=1032,76 грн.

Рівень розвитку комунальної, інженерно-транспортної та природоохоронної інфраструктури найтіснішим чином впливає на формування інфраструктурної складової диференціальної земельної ренти. Чим більше питома вага цих витрат, тим вищий показник вартості одного квадратного метра земель населеного пункту, відповідно, тим вище буде і його показник грошової оцінки.

Витрати на освоєння та облаштування населеного пункту включають вартість твердого покриття вуличної мережі, мереж електропостачання та водопостачання надані Петрівською сільською радою.Витрати на освоєння та облаштування 1кв. метра території:

де Вз – загальні витрати на освоєння та облаштування території аселенного пункту, грн.;

         Sоц – оціночна площа населенного пункту, м2.

                          1032,7605

В = ————— = 2,74 грн/м2

                          377,260

Площа населеного пункту – 74,19 га

Сільськогосподарські угіддя – 18,4972 га

Площа території, що оцінюється – 37,7260 га

До площі, що оцінюється не були включені сільськогосподарські угіддя, так як до забудованих територій населенного пункту належать землі житлової, громадської, комерційної та іншої забудови.

Визначення середньої (базової) вартості одного квадратного метра земель населеного пункту:

2,74 х 6

   

Фото Капча