Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз нормативно-грошової оцінки земель с.Маломиколаївка

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

на 20% більше від суми за 2010рік.

На підставі Податкового кодексу України від 02.12.10 р. № 2755-VI був розрахований податок та орендна плата с. Маломиколаївка. Податок та орендна плата розраховувалися на базі нормативно грошової оцінки. На базі нормативної грошової оцінки було розраховано земельний податок та орендну плату в розрізі земель різного функціонального використання. Станом на 2012 рік загальна сума надходжень до місцевого бюджету за рахунок плати за землю складає 1134,37 гривень, що на 13% більше від суми надходжень до міського бюджету в 2010 році. Ця сума становила 1003,32 грн.

Одже в результаті проведення розрахунків було виявлено якісний вплив інженерного облаштування на грошову вартість забудованих земель в залежності від функціонального використання земель по земле-оціночних районах

Також, була виконана оцінка окремих земельних ділянок.На 2010 рік сума оцінки земельної ділянки комерційного призначення та земельної ділянки житлової забудови буде відповідно 4134,38 грн. та 7276,32 грн. Також, виконана оцінка ціх земельних ділянок станом на 2012 рік, яка становить 4922,6 грн та земельної ділянки житлової забудови 7896,32 грн. Тобто оцінка зросла на ___ %. Після виконання нормативної грошової оцінки земель населених пунктів складається Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III;

2.Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV;

3.Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI;

4.Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року за № 213) із змінами та доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 843;

5.Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України та Української академії аграрних наук від 27.01.2006 р. № 18/15/21/11, зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 05.04.2006 р. за № 388/12262;

6.Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 №2780-XII;

7.Постанова Кабінету Міністрів від 11 жовтня 2002 р. N 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок»;

8.Державні Будівельні Норми 360-92**

9.Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.

10. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531)

11.Інженерна геодезія - Міхельов Д.Ш. (http://lecti-n.c-m.ua/table/ge-desy/ingdz/)

12.Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII

13. Вікіпедія (http://uk.wikipedia.-rg/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BC%D0%B5...)

Додаток 1.

Основні техніко-економічні показники

ПоказникОдиниця виміруЗначення

Назва селаМаломиколаївка

Рік виконання оцінки2010

2012

Площа (села)га74,19

У тому числі забудована територія, що приймається до  розрахунку середньої (базової) вартостіга37,7260

Витрати на освоєння та облаштування територіїгрн. на м22,30

2,74

Середня (базова) вартістьгрн. на м24,60

5,48

Найбільше значення Км21,00

Найменше значення Км21,00

Додаток 2.

Структура земель населеного пункту, які визначаються для розрахунку середньої вартості одного квадратного метра земель

Територіальні елементиПлоща, га

Територія населеного пункту у встановлених межах74,19

1.Територія, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1м2 земель населеного пункту, у тому числі:

37,7260

Забудовані землі, з них:37,7260

-Під житловою забудовою34,7500

-Землі промисловості-

-Землі громадського призначення0,6060

-Землі комерційного використання0,060

-Землі транспорту та зв’язку (крім земель під залізницями та аеропортами)1,0000

-Землі технічної інфраструктури0,0100

-Землі змішаного використання-

-Землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі1,3000

Присадибні ділянки надані громадянам для особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

-

Інші землі-

2.Територія, яка не враховувалась при визначенні ередньої (базової) вартості 1м2 земель населеного пункту, у тому числі:

36,4607

Сільськогосподарські землі (крім земель, які є присадибними ділянками наданими громадянам для особистого підсобного господарства)

18,4674

Ліси та інші лісо вкриті площі-

Відкриті землі без рослинного покриву-

Смуга відводу залізниці-

Вулиці17,9933

Додаток 3.

Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)

Категорія земель за функцією використанняКод розділу КВЕДСклад категорії земельЗначення коефіцієнта Кф

Землі житлової забудовиЗемлі індивідуального житлового будівництва і господарських будівель1,0

Землі малоповерхової і багатоповерхової несадибної забудови 

АЗемлі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і спорудами 

Землі промисловостіDAЗемлі харчової промисловості (уключаючи риболовство; діяльність риборозплідників; рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством)1,2

Землі тютюнової промисловості (окрім вирощування тютюну та махорки, що відноситься до земель сільськогосподарського використання) 

ВЗемлі мисливства та пов’язаних з ним послуг 

DBЗемлі текстильної промисловості та пошиття одягу 

Землі виробництв готового одягу та хутра  

DCЗемлі виробництва шкіри та шкіряного взуття 

 DDЗемлі оброблення деревини та виробництва виробів з деревини  

 DEЗемлі виробництва паперу та картону 

Землі промисловостіЗемлі видавничої справи, поліграфічної промисловості, відтворення друкованих матеріалів 1,2

DFЗемлі виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива (окрім агломерації кам'яного вугілля та лігніту, а також виробництва збагаченого урану, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок) 

DGЗемлі хімічного виробництва (окрім видобування природного газу, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок) 

DHЗемлі гумової та пластмасової промисловості (окрім виробництв з ремонту, установлення або заміни пошкоджених шин, що належить до комерційного використання) 

DIЗемлі виробництва інших неметалевих мінеральних виробів  

DJЗемлі металургії 

Землі обробки металу 

DKЗемлі виробництва машин та устаткування 

DLЗемлі виробництва канцелярських та електронно-обчислювальних машин 

Землі виробництва електричних машин і апаратури 

Землі виробництва устаткування для радіо, телебачення та зв'язку 

Землі виробництва медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників 

Землі промисловостіDMЗемлі виробництва автомобілів1,2

Землі іншого транспортного устаткування (окрім технічного забезпечення, ремонту та переустаткування автомобілів, що відноситься до земель комерційної діяльності) 

DNЗемлі виробництва меблів 

Землі інших видів виробництва 

Землі обробки відходів (окрім оптової та роздрібної торгівлі металевими і неметалевими відходами та брухтом, а також іншими вживаними товарами, що відноситься до земель комерційної діяльності) 

FЗемлі будівництва  

Землі досліджень та розробокК73Землі досліджень та розробок  

Додаток 4.

Локальні коефіцієнти

      на місцеположення земельної ділянки в межах

  економіко-планувальної зони

Назва рентоутво-рюваних факторівНазва локальних факторівЗначення коєфіцієнтів

223

Функціональні факториМісцезнаходження земельної ділянки в зоні пішоходної доступності до громадських центрів1,04-1,20

у зоні магістралей підвищеного містоформувального значення1,05-1,20

у зоні пішоходної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту1,04-1,15

у зоні пішоходної доступності до національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, пляжів1,04-1,15

у прирейковій зоні (ділянка, розташована або примикає до відводу залізниці, має під'їздну залізничну колію)1,04-1,10

Інженерно-інфраструктурні факториЗемельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття0,90-0,95

не забезпечена централізованим водопостачанням0,90-0,95

не забезпечена каналізацією0,90-,095

не забезпечена централізованим теплопостачанням0,90-0,95

не забезпечена централізованим газопостачанням0,90-,095

Інженерно-геологічні факториМісцезнаходження земельної ділянки в межах території, що має схил поверхні понад 20%0,85-0,90

на грунтах з несучою спроможністью менше 1,0 кг/кв.см при потужності понад два метри0,85-0,95

у зоні залягання грунтових вод менше 3 м0,90-0,95

у зоні затоплення паводками понад 4% забезпеченності (шар затоплення понад два метри)0,90-0,95

у зоні значної заболоченості з грунтовим живленням, що важко осушується0,90-0,95

у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія-яри понад 10м, штучні підземні виробки-катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню)0,75-0,90

на намивних (насипних) територіях1,02-1,07

Продовження таблиці                                   Додаток 4.

123

Історико-культурні факториМісце знаходження земельної ділянки в межах заповідної території1,08-1,20

у зоні регулювання забудови1,07-1,11

у зоні історичного ландшафту, що охороняється1,06-1,12

у зоні охорони поодиноких пам'яток1,06-1,12

Природно-ландшафтні факториМісцезнаходження земельної ділянки в межах території природоохоронного призначення (національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи)1,07-1,11

у межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарної охорони)1,06-1,10

у межах території рекреаційного призначення (земель туризму та відпочинку, парків та зелених зон)1,05-1,09

Санітарно- гігієнічні факториМісцезнаходження земельної ділянки : у санітарно-захисній зоні)0,80-0,96

у водоохоронній зоні1,02-1,05

у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря0,80-0,90

у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля0,90-0,95

в ареалі забруднення грунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами0,90-0,95

Фото Капча