Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз особливостей управління міжнародною діяльності Nestle

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Організаційна структура, побудована за географічною ознакою характерна, насамперед для компаній з дуже розвинутими міжнародними операціями, у котрих немає домінування якоїсь однієї країни або регіону. «Нестле» може використовувати таку організаційну структуру, тому що в операціях даної компанії жодний регіон не має переваг.

Графічно організаційну структуру компанії можна зобразити наступним чином (рис. 2. 1).
З поданої схеми чітко видно, що більшість важливих напрямів діяльності компанії підпорядковані головному керівництву. В той же час в межа орг.. структури компанії виділяються окремі підрозділи, що займають випуском продукції певного спрямування Nestlé Nutrilon, Nestlé Waters, Nestlé Professional і як окремо виділений в структурі підрозділ «Nestlé Health Science». Окрім того, в рамка орг. структури існує поділ за регіональним принципом на три основні зони: Зона EUR, Зона AOA, Зона AMS, в кожній з цих зон є свої регіональні директори, яким передані функції, що потребують врахування особливостей даного регіону (зони).
 
3. Стратегічне планування та управління в міжнародній компанії Nestlé
 
Планування у Nestle складається з таких 3 основ:
довгострокового плану (LTP)
операційного плану (OPL)
інвестиційного плану
Організація процесу планування (рис. 1.) починається із конференції вищого керівництва у м. Веве, де розташований офіс компанії “Нестле”. Як правило, конференція проводиться у листопаді, результатом діяльності якої є розробка стратегічного плану розвитку компанії на 3 роки.
Цей план є довгостроковим планом, який обговорюється, уточнюється та затверджується у квітні – липні поточного року. Наступними етапами є складання інвестиційного та операційного (бюджету) планів відповідно з вересня та грудня поточного року.
Стратегія розвитку компанії “Нестле” включає, насамперед, формування продуктових стратегій у зонах Америки, Європи, АОА (Азія, Океанія та Африка). У межах кожної зони є свої ринки, на яких формуються корпоративні та регіональні бренди, асортимент продукції та впроваджуються нові товари. Стратегія у зоні Європи пов'язана із визначенням прогнозованих обсягів реалізації, майбутніх витрат, прибутку; також включає заходи пов'язані із зменшенням витрат, а саме, реструктуризація окремих фабрик компанії “Нестле” чи купівлю інших.
Довгостроковий план розробляється строком на три роки та обговорюється у головному офісі у м. Веве. Довгострокове планування включає у себе бізнес план (business plan), підсумок управління (management summary), стратегічне корпоративне інвестування (strategic corporate investment). Management Summary визначає глобальні цілі, стратегії, фінансовий план та план дій для усього бізнесу. Бізнес план визначає стратегічні цілі по окремим продуктовим лініям, оцінку ринку та фінансових результатів. Стратегічне корпоративне інвестування передбачає розробку проектів для досягнення цілей. На основі LTP розробляється операційний план та інвестиційний план.
Основним інструментом довгострокового планування у компанії є операційне планування. Операційний план (бюджет) – річний документ, на основі якого розраховують показники: фактичне внутрішнє зростання (RIG, Real Internal Growth) ; доход до оподаткування, сплати відсотків та амортизації гудвілу (EBITA) ; маркетингові та адміністративні витрати, частки ринку по кожній групі товарів, чистий прибуток, витрати на збут та реструктуризацію компанії “Нестле”. Обговорення операційного плану відбувається на початку грудня у вигляді нарад на рівні ринку діяльності компанії. Головна мета – визначити, чого необхідно досягти до кінця наступного року (очікуваний рівень прибутку, доля на ринку тощо), а також яку суму коштів виділити для бюджету кожного з існуючих відділів.
Бюджет, що складається за даними окремих країн, є основним джерелом забезпечення порядку, відповідно до якого підрозділ виконує свої функції в загальній діяльності компанії. Бюджет складається на рік. Варто зазначити, що при складанні бюджету компанії “Нестле” беруться до уваги як зовнішні фактории впливу (економічне становище, конкуренти, інфляційні процеси, відсоткова ставка, обмінний курс), так і внутрішні чинники (маркетинговий, продуктовий, інвестиційний плани; організаційна структура компанії). Важливим є і те, що саме на основі місячних та квартальних звітів компанії “Нестле” здійснюється щоквартальна ревізія бюджету, що дозволяє компанії виявити недоліки у плановій діяльності, оцінити та завчасно виправити їх. Звіти про виконання бюджету направляються в компанію щомісячно, де їх порівнюють з планами на поточний рік і з даними за минулий рік. Щоквартальні звіти компанії є попереджувальним сигналом при виявлених відхиленнях у планово-господарській діяльності “Нестле”. Виділимо ряд причин здійснення ревізії бюджету компанії. До них віднесемо:
− Здійснення точнішого прогнозу стану справ компанії до кінці року;
− Визначення похибки прогнозування для подальшого врахування її значення при складанні бюджету на наступний рік;
− Перегляд політики ціноутворення.
Варто зазначити, що при здійсненні ревізії бюджету компанія “Нестле” аналізує основні аналітичні показники (KPIs) діяльності, такі як: плановий та фактичний обсяги виробництва продукції; планову (budget cost), реалізовану (revised cost) та фактичну (actual cost) собівартість та показники відхилень: відхилення використання (usage variances), цінові (price variances), зміни рецептури (substitution variances), обсягу (volume variances), переоцінки (revaluation variances).
Чим більшою стає компанія, тим більше часу та зусиль вона змушена витрачати на визначення стратегій, пошук нових можливостей, комунікації та координації. В такій компанії керівникам стає важче розробляти довгострокові плани та узгоджувати їх з планами всієї компанії вцілому. За принципами фінансової діяльності “Nestle” важливим є розроблення таких планів, які б забезпечили чітке бачення цілей. Чим чіткіше буде планування – тим чіткіше будуть поставленні завдання. А це сприяє більш чіткому та продуктивному виконанню задач, а
Фото Капча