Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз промислового підприємства ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Передмова
1. Аналіз майна ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»
1.1 Коротка характеристика підприємства
1.2 Аналіз структури і динаміки актива та пасива підприємства
1.3 Аналіз структури баланса
1.4 Аналіз капітала підприємства
1.5 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
2. Аналіз фінансового стану ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»
2.1 Аналіз показників фінансової стійкості
2.2 Аналіз ліквідності та платежеспроможности підприємства
3. Аналіз фінансовых результатів діяльності ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»
3.1 Аналіз рівня та динаміки фінансовых результатів за даними звітності
3.2 Факторный аналіз прибутку
3.3 Аналіз рентабельності підприємства
3.4 Факторний аналіз рентабельності организації
4. Аналіз ділової активності
4.1 Аналіз оборотності коштів
4.2 Аналіз тривалості пераційного и фінансового циклів
5. Оцінка кредитоспроможності підприємства
6. Банкрутство ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»
Висновки
Список використаної літературы
 
Передмова
 
В даній курсовій роботі мною буде проведений аналіз промислового підприємства ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал».
За допомогою комплексного фінансового аналізу будуть оцінюватися результати діяльності даного підприємства, розглядатиметься структура майна підприємства, а також буде проведена оцінка та экономічна діагностика підприємства: аналіз платежеспроможності, його фіинансової незалежності, ділової активності, фінансової стійкості.
Информація фінансового характеру, представлена на підприємстві, являє собой баланс товариства, «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності» за 2005 – 2007 рр.
Аналіз, який я проводжу вважається зовнішнім фінансовим аналізом, тому що базується на звітних даних, які придатні для публікації, і результати аналізу будуть відкритими. Інформація, отримана в ході проведення аналізу, може бути доступна багато чисельним користувача. Для комплексного анализа фінансового стану закритого акціонерного товариства «Гірничодобувна компанія «Мінерал» необхідно буде оцінити тенденції найбільш загальних показників, які характеризують з різних сторін фінансовий стан підприємства.
 
1. Загальна характеристика ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»
 
У даній курсовій роботі належить провести аналіз фінансового стану закритого акціонерного товариства «Гірничодобувна компанія «Мінерал».
Родовище вторинних каолінов і вогнетривких глин у Запорізькій області було розведене в 1924 році, геологами Харківського треса «Союзкаолин».
Підприємство зареєстровано Розпорядженням Представника Президента України в Пологівському районі 29 грудня 1992 р. під номером 51, під назвою «Керамос Мінерал», за юридичною адресою: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Кар”єрна 28. Розрахунковий рахунок в Запорізькому обласному філіалі АКБ «Індустріалбанк» 26002061210001 МФО 313849, ЕДРПОУ 00191253, код підприємства 1272.
Засновниками товариства є фізичні і юридичні особи. У момент створення організації статутний фонд підприємства складав 5 450 000000 (п'ять мільярдів чотириста п'ятдесят мільйонів) укр. крб. і був розподілений на 10 900 простих іменних акцій номінальною вартістю 500 000 укр. крб.
В даний час підприємство іменується Закритим акціонерним товариством «Гірничодобувна компанія «Мінерал». Розмір статутного фонду на 31. 12. 2007 р. складає – 11 280 тыс. грн, кількість простих акцій – 2 256 000 шт.
Гірничодобувна компанія «Мінерал» являється закритим акціонерним товариством. Товариство є юридичною особою і діє на основі Статуту, має власне майно, самостійні баланс, розрахунковий і валютний рахунки в банківських установах, круглу печать з своїм найменуванням і фірмовий бланк.
Акціонерне товариство – це товариство, уставний капітал якого розподілений на визначене число акцій, яке дорівнює номінальній вартості і котре несет відповідальність за своїми обов”язками всім своїм майном. Специфіка фінансової діяльності ЗАО визначається особливостями формування уставного капітала. Згідно діючого законодавства, розмір уставного капіталу ЗАО повинен бути не менший за суму, еквівалентну 1250 мінімальним заробітнім платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітньої плати, діючої на момент виникнення товариства.
Акціонерами товариства визначаються юридичні та фізичні особи, котрі є власниками його акцій. Засновники акціонерного товариства здійснюють свої вклади в уставний капітал згідно з засновним договором, останні акціонери – на умовах договору купівлі-продажу акцій; при збільшенні уставного капіталу – на підставі договору з товариством або фінансовим посередником.
Учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають по його обов”язкам і несуть ризик збитків, зв”язаних з діяльністю товариства, в рамках вартості існуючих в них акцій. Акціонерне товариство, акції якого розподіляються лише серед його засновників, визначається закритим акціонерним товариством (ЗАТ).
ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» – гірське підприємство з відкритим способом розробки. Глина, що здобуваються, і каолін застосовуються в металлугії для виробництва вогнетривких матеріалів, кераміки, фарфору, портландцементного клінкеру, силуміну, гумотехнічних виробів, формувальних сумішей, будівельних матеріалів, а також кормових добавок. Цінність Пологовського каоліну визначається білизною, відсутністю крупнозернистоо піску, а також мінімальним змістом залізистих з'єднань. Особливо цінуються в промисловості фізіко – хімічні властивості каоліну, такі як висока дисперсність, пластичність, білий колір, вогнетривкість.
Основні види діяльності за КВЕД:
14.22.0Добування глини та каоліну
26.21.0Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів
51.53.2Оптова торгівля будівельними матеріалами
52.46.0Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
45.21.6Будівництво інших споруд
51.90.0Інші види оптової торгівлі
ЗАТ „ Гірничодобувна компанія „Мінерал” має потужний ринок сбуту своєї продукції в промислових районах України, а також за кордоном, зокрема в Турції, Росії, Італії, Іспанії, США, Німеччині.
Органами управління товариства є:
– найвищий орган товариства –
Фото Капча