Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз рівня застосування комп’ютерної техніки у навчальному закладі

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
61
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Розділ 1. Загальна характеристика бази практики
1.1 Історична довідка навчального закладу
1.2 Організація навчально-виховного процесу в навчальному закладі
1.3 Кадровий склад викладачів в навчальному закладі
1.4 Стан матеріальної бази в навчальному закладі
Розділ 2. Навчальна робота
2.1 Індивідуальний план роботи студента
2.2 Фрагмент поурочно-тематичного плану занять
2.3 Розроблені і апробовані плани-конспекти залікових уроків
2.4 Результати своїх спостережень і аналіз уроку досвідчених викладачів, студента-практиканта
Розділ 3. Методична робота
3.1 Організація та зміст методичної роботи в коледжі
3.2 Матеріали методичного кабінету
3.3 Матеріали засідань педагогічної ради коледжу
3.4 Методичні розробки викладачів коледжу
3.5 Результати ознайомлення з методикою оцінки і контролю знань
Розділ 4. Виховна робота
4.1 Виховна робота що здійснюється в коледжі
4.2 Виховна робота що була проведена з учнями
4.3 Психолого-педагогічна характеристика
Розділ 5. Аналіз рівня застосування комп'ютерної техніки у навчальному закладі
5.1 Наявність у навчальному закладі комп'ютерних засобів навчання
5.2 Співвідношення годин на теоретичні, практичні, лабораторні заняття та загальних годин на ці заняття
5.3 Співвідношення між курсами у яких застосовані КТ та загальною кількістю навчальних курсів (за виключенням загально-освітніх дисциплін)
Розділ 6. Визначення напряму розширення застосування комп'ютерних засобів у навчальному процесі
 
Розділ 1. Загальна характеристика бази практики
 
1.1 Історична довідка навчального закладу
 
Сучасна історія навчального закладу бере початок з 1965 року. За цей період підготовлено близько 20 тисяч кваліфікованих кадрів для народного господарства України.
З метою удосконалення системи ступеневої освіти в 2006 році утворено Волинський технікум Національного університету харчових технологій, який є відокремленим структурним підрозділом Національного університету харчових технологій.
У листопаді 2015 року рішенням Вченої ради Національного університету харчових технологій Волинському технікуму НУХТ надано статус коледжу. Відповідно до наказу ректора Національного університету харчових технологій від 06 листопада 2015 року №176 «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів» навчальний заклад іменується Волинським коледжем Національного університету харчових технологій.
Сьогодні коледж відроджує кращі традиції Луцького колегіуму. Як і 400 років тому тут готують висококваліфікованих фахівців, затребуваних на ринку праці. Навчання у Волинському коледжі НУХТ здійснюється за новітніми технологіями. Основу освітньої програми підготовки молодших спеціалістів складають дисципліни гуманітарного, природничо-математичного, професійного циклів та практичної підготовки. Поряд із нормативними дисциплінами студенти вивчають і вибіркові, які забезпечують гнучкість та поглиблену професійну підготовку фахівців. Як факультативні заняття в коледжі викладаються хореографія, риторика, польська мова.
Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу з виробництвом на підставі укладених договорів студенти проходять навчальну і виробничу практику на провідних підприємствах харчової промисловості, закладах готельно-ресторанного типу, туристичних фірмах, у банківських установах, страхових компаніях, рекламних агенціях.
Дирекція навчального закладу забезпечує стимулювання професійного росту педагогів, створює належні умови для науково-пошукової роботи. Четверо штатних працівників коледжу захистили дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук. П'ятеро викладачів коледжу навчаються в аспірантурі.
У 2003 році підписана угода про співпрацю зі спілкою навчальних закладів «Економік» м. Кельци Республіки Польщі. Це відкрило великі можливості у подальшому розвитку туризму, дало змогу стажуватись викладачам і студентам за кордоном, брати участь у міжнародних проектах.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13. 10. 2005р. № 588 було організовано експериментальну роботу з підготовки викладачів до використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. Реалізація програми експерименту сприяла всебічному розвитку особистості, ефективній організації навчально-виховного процесу, рівному доступу до якісної освіти всіх студентів.
З 2007 року функціонує перший в області комплекс «ЗОШ І – ІІ ст. № 24 – технологічний ліцей – Волинський коледж НУХТ». Це співробітництво посприяло організації допрофільного навчання та професійної підготовки учнів ліцею, надання випускникам профільних класів можливості вступу до коледжу на відповідні спеціальності без ЗНО, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».
За результатами рейтингового оцінювання діяльності 13 коледжів і технікумів навчального комплексу Національного університету харчових технологій коледж виборов перше місце.
Волинський коледж НУХТ двічі ставав переможцем регіонального етапу конкурсу «Кращі товари та послуги Волині». Курси цільового призначення «Підприємець-початківець» (відкриття власної справи) та екскурсійні послуги «Таємниці луцьких підземель» принесли коледжу перемогу у номінації «Роботи та послуги, які виконуються або надаються у побутовій та виробничій сферах» у 2012, 2013 роках.
Вивчення міжнародного і кращого вітчизняного досвіду дало змогу організувати підготовку підприємців за короткотерміновими навчальними програмами. Основними принципами роботи курсів цільового призначення є використання гнучких модульних навчальних планів і програм, розроблених за методом інноваційно-модульного проектування; інтенсифікація навчального процесу за рахунок використання активних методів навчання та сучасних інформаційних технологій.
Розроблена викладачами і студентами коледжу екскурсія «Таємниці луцьких підземель» є унікальною, оскільки жодне місто України не має аналогів таких туристичних ресурсів.
За відмінне навчання, наукову роботу та активну участь в громадському житті коледжу студенти отримують стипендії Президента України, стипендії благодійного «Фонду Ігоря Палиці – Новий Луцьк», грошові премії.
Неодноразово студенти коледжу були призерами обласних конкурсів, регіональних та Всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх та фахових дисциплін, Всеукраїнської акції «Дослідницький марафон», Міжнародних конкурсів з української мови імені Петра
Фото Капча