Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз специфіки стосунків підлітків з агресивною поведінкою з однолітками

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ Й ПРИЧИНИ АГРЕСІЇ, ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ
1.1 Визначення поняття та причини агресивної поведінки
1.2 Причини агресивної поведінка й агресивності
1.3 Підходи до вивчення підліткової агресії
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЯВІВ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
2.1 Підліток у групі однолітків
2.2 Розвиток та корекція агресивності підлітків
РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ І МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІН-КИ ПІДЛІТКІВ
3.1 Характеристика агресивної поведінки підлітків у школі
3.2 Розробка й апробація методики корекції агресивної поведінки підлітків
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Сьогодні проблема агресії є дуже актуальною, тому що ми зіштовхуємося з нею щодня на вулиці, у школі. Підсилилася демонстративна й зухвала поведінка стосовно дорослих, у крайніх формах стали проявлятися жорстокість, і агресивність. Різко зросла злочинність серед молоді, з'являються все нові види поведінка, яка відхиляється від норми: підлітки беруть участь у воєнізованих формуваннях, політичних організаціях, рекеті, співробітничають із мафією, займаються проституцією тощо. У порівнянні з недавнім минулим, зросло число тяжких злочинів, фіксується збільшення конфліктів і фактів агресивної поведінки людей. Ми є свідками зміни всієї соціальної структури суспільства, інтенсивних процесів розшарування населення по майновій ознаці та стосовно різних форм власності. На грунті соціальних протиріч виникають міжгрупові й міжособистісні конфлікти.
Крім того, проблема агресивності мало вивчена теоретично.
Ця проблема має давню історію. Багато дослідників у нашій країні й за рубежем займалися проблемою агресії, але до одностайної думки так і не прийшли, тому що вона складна й багатогранна а, отже, одного рішення бути не може.
У теоретичній частині курсової роботи розглянуто основні підходи до розуміння поняття агресії, основні підходи до питання її становлення й можливі фактори провокування.
Мета дослідження: розробити методику, спрямовану на зниження агресії в дітей підліткового віку.
Завдання дослідження:
1) у рамках теоретичного аналізу досліджувати специфіку агресивності підлітків;
2) на основі отриманих даних розробити методику роботи з агресивними підлітками;
3) здійснити апробацію отриманої методики.
Об'єкт дослідження – учні Дубенської школи-інтернату – двадцять чоловік. Діти відбиралися після загальної діагностики всіх дев'ятих класів на предмет агресивності. За отриманим даними виділено двадцять чоловік, рівень агресивності яких був найбільш високим
Предмет дослідження – агресивна поведінка підлітків.
У роботі були використані наступні методи дослідження:
- аналіз літератури по проблемі;
- включене спостереження;
- бесіди з учнями дев'ятих класів;
- аналіз шкільної документації.
 
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ Й ПРИЧИНИ АГРЕСІЇ, ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ
 
1.1 Визначення поняття та причини агресивної поведінки
 
У побуті під агресією розуміється: «Відкрита ворожість», а «агресивний» як наступальний-загарбницький, ворожий, зухвалий.
Взагалі термін «агресія» має значне поширення для позначення насильницьких чи загарбницьких дій. Агресія й агресори завжди оцінюються різко негативно, як вираження наявності культу грубої сили. В основному ж під агресією розуміється шкідлива поведінка. У понятті «агресія» поєднуються різні за формою й результатами акти поведінки – від злих жартів, пліток, ворожих фантазій, до бандитизму і вбивств.
У підлітковому житті нерідко зустрічаються форми насильницької поведінки, обумовленого термінами «задерикуватість», «озлобленість», «жорстокість». До агресивності близько підходить стан ворожості. Ворожість – більше вузький за спрямованістю стан, який завжди має певний об'єкт. Часто ворожість й агресивність сполучаються, але нерідко люди можуть перебувати у ворожих відносинах, однак ніякої агресивності не проявляти. Буває й агресивність без ворожості, коли кривдять людей, до яких ніяких ворожих почуттів не відчувають.
Термін «агресія» трактується по-різному. Багато авторів дослідження агресивності намагаються їй давати негативну оцінку. Але так само існує й точка зору на агресію з позитивної сторони.
Наявні визначення можна умовно розділити на 2 великі групи:
1. Уявлення про агресію як вмотивовані дії, що порушують норми й правила, заподіюють біль та страждання. У цьому плані розрізняються навмисна й інструментальна агресія. Інструментальна агресія – та, коли людина не ставила своєю метою діяти агресивно, але «так довелося» або «було необхідно діяти». У цьому випадку мотив існує, але він не усвідомлюється.
Навмисна агресія – це ті дії, які мають усвідомлений мотив – заподіяння шкоди або збитку.
Цієї ж точки зору дотримується й А. Р. Ратинов. Він вважає, що антиповедінка – властивість агресивної особистості індивіда повністю належить мотиваційній структурі, особистісному рівню.
Ю. М. Антонян вважає, що причиною агресії є тривожність. Ця властивість формується в глибокому дитинстві як наслідок порушення емоційних зв'язків з матір'ю, тобто депривації. Тривожність створює охоронну поведінку, породжує занижену самооцінку, в індивіда різко знижується поріг сприйняття конфліктної ситуації як загрозливої, розширюється діапазон ситуацій, підвищується інтенсивність і екстенсивність відповідної реакцію на мниму загрозу.
2. Агресія як акт ворожості й руйнування (поведінкова складова).
Наприклад, Р. Берон і Д. Річардсон дають таке визначення: агресія – це будь-яка форма поведінки, націленої на образу або заподіяння шкоди іншій живій істоті, яка не бажаючого подібного. Іншими словами:
- агресія обов'язково має на увазі навмисне, цілеспрямоване заподіяння шкоди жертві;
– як агресія може розглядатися тільки така поведінка, що має на меті заподіяння
Фото Капча