Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бухгалтерський облік фонду оплати праці та обов’язкових зборів на заробітну плату ДП "Верес” ВАТ "Стир"

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
105
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИХ ЗБОРІВ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ДП “Верес” ВАТ “Стир”
 
1.1 Економіко-організаційна характеристика ДП “Верес” ВАТ “Стир”
 
ДП “Верес” ВАТ “Стир” був зареєстрований розпорядженням голови Зарічненської райдержадміністрації №145 від 20. 03. 2000р. Дочірнє підприємство “Верес” ВАТ “Стир” є юридичною особою, має права і обов'язки і здійснює свою діяльність згідно Статуту та чинного законодавства. Підприємство має розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку та штамп за своєю назвою. Проводить свою діяльність на принципах самофінансування і самоокупності. Свою діяльність підприємство здійснює згідно чинного законодавства на всій території України та за кордоном.
Адреса підприємства: 34000, смт. Зарічне, Рівненської обл., вул. Центральна, 88.
Основними видами діяльності підприємства є:
виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення;
виробництво промислової продукції;
надання транспортних послуг населенню і підприємствам усіх форм власності;
товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі, в т. ч. з іноземними суб'єктами господарської діяльності.
 
1.2. Економічна характеристика фонду оплати праці
 
На ДП “Верес” ВАТ “Стир” до фонду оплати праці згідно Інструкції зі статистики заробітної плати від 21. 12. 95 р. №465/1001 включається:
фонд основної заробітної праці;
фонд додаткової заробітної праці;
інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Відповідно до статті 1 Закону України “Про оплату праці” заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності.
Організація оплати праці здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативних актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, регіональних угод; колективних договорів; трудових договорів.
Суб'єктами організації оплати праці є: власники, професійні спілки, працівники.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат встановлюються підприємством у колективному договорі з дотриманням норм та гарантій передбачених законодавством, генеральною та галузевою угодами.
У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом, що представляє працівників, а у разі його відсутності – з іншими уповноваженими на представництво органами.
Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку після сплати обов'язкових платежів.
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.
Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.
До складу основної заробітної плати включаються:
заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за відрядними ставками робітників та посадовими окладами, незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві;
суми процентних або комісійних нарахувань в залежності від обсягів доходу (прибутку), отриманих від реалізації продукції, у випадках, коли вони є основною заробітною платою.
До фонду додаткової заробітної плати входять:
надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством;
премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів;
винагороди за вислугу років, стаж роботи, передбачені чинним законодавством;
оплата за працю у вихідні і святкові дні, у позаурочний час за розцінками, встановленими законодавчими актами;
оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку;
суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам і спеціалістам підприємства за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать:
суми матеріальної допомоги;
суми наданих підприємством трудових і соціальних пільг.
Середня заробітна плата працівників за місяць (квартал, рік) у цілому по підприємству, обчислюється діленням сум, нарахованих із фонду оплати праці працівників як у грошовій, так і в натуральній формах на середньоспискову чисельність працівників, що приймається для розрахунку середньої заробітної плати та інших показників (середньоспискову чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості) за відповідний період.
Для визначення середньомісячної величини заробітної плати за квартал (рік) або будь-який інший період отриману величину заробітної плати за квартал (рік) необхідно розділити на кількість місяців у періоді.
Основні дефініції категорії фонду оплати праці наведені в таблиці 1.2.1.
 
Таблиця 1.2.1
Дефініції категорії фонду оплати праці
КатегоріяВизначенняДжерело інформації
123
Фонд оплати праціЯвляє собою частину коштів, спрямованих на споживання, і охоплює всі витрати підприємства, установи, організації
Фото Капча