Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльність у сфері ресторанного господарства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота 
на тему:
«Діяльність у сфері ресторанного господарства»
 
 ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
1.1. Ресторанне господарство як вид господарсько торговельної діяльності
1.2. Нормативно правове регулювання діяльності в сфері ресторанного господарства
1.3. Поняття та ознаки суб'єктів господарювання в сфері ресторанного господарства. Вимоги, що пред’являються до суб’єктів в сфері ресторанного господарства
2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
2.1. Порядок забезпечення діяльності в сфері ресторанного господарства
2.2. Стандартизація та сертифікація послуг, що надаються в сфері ресторанного господарства
2.3. Ліцензування певних видів діяльності в сфері ресторанного господарства. Органи управління та контролю в сфері ресторанного господарства
3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
3.1. Ресторанне господарство в сучасних умовах
3.2. Класифікація підприємств ресторонного господарства. Особливості діяльності
3.3. Шляхи вдосконалення законодавства в сфері ресторанного господарства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження. Перехід до ринкових відносин в Україні, розширення споживчих ринків, впровадження нових форм господарювання, відобразились в усіх сферах економічного життя, в тому числі у сфері ресторанного бізнесу. На сьогоднішній день, у ресторанному господарстві, успішно функціонують лише ті заклади, які спромоглися вдовольнити бажання споживачів найкращим чином і при цьому безустанно удосконалюють свій ресторанний продукт для підтримання його належного рівня відповідно до постійно зростаючих вимог споживачів.
Велика доля успіху функціонування закладу закладається вже на стадії його проектування. Як ніколи, гостро постала проблема реформування системи проектування закладів ресторанного господарства з метою підвищення ефективності впровадження проекту. Принципи планування і нормування, які багато років використовувались при розробці проектів закладів ресторанного господарства, на сучасному етапі, повністю себе дискредитували. Адже, за нових економічних умов не можна орієнтуватися на нормативи минулих років, оскільки вони не адекватні потребам сьогодення. Проект закладу розроблений на основі застарілих нормативів є фіктивним, оскільки заздалегідь приречений на провал.
Теоретичним фундаментом дослідження стали праці науковців, а саме: Ш. А. Морозова, І. В. Булгакова, В. М. Завальний Л. В. Нападовська, А. В. Алексєєва, О. А. Бакурова. О. Г. Веренич. Ш. Морозова, А. П. Шаповалова, В. М. Горностаєва; Л. В. Кирилова. Це роботи, наукові положення яких впливають на вирішення задач дослідження.
Також без мережі інтернет, де було використано безліч нормативних баз, дисертацій, та прикладів на основі, яких в мене була змога до написання диплому на дану тему.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються під час провадження діяльності у сфері ресторанного господарювання.
Предметом дослідження є наукові погляди, ідеї, концепції і теорії, законодавство України та практика його застосування в сфері ресторанного господарства.
Мета роботи є розкриття проблемних питань, які виникають під час здійснення комерційної діяльності та шляхи вдосконалення законодавства в сфері ресторанного господарства.
Теоретичні питання в здійснені діяльності в сфері ресторанного господарства его нормативно-правове регулювання, порядок забезпечення діяльності в сфері ресторанного господарства дослідження органів управління та контролю в сфері ресторанного господарства. Також розгляд проблемних питань щодо законодавства при здійснені ресторанної а саме: Механізм встановлення режиму роботи об’єктів обслуговування на території міста, оскільки відсутність чітко визначеного порядку встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери побутових послуг не дає змогу ефективно здійснювати контроль у сфері торговельної діяльності та захисту прав споживачів.
На сьогодні, чиним законодавством не регламентується порядок розміщення, встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, розваг та відпочинку, а це приведе до безконтрольного режиму роботи магазинів, ресторанного господарства та сфери обслуговування і як наслідок це порушення спокою мешканців міста, а також порушення Правил благоустрою території міста, та звернень мешканців міста зі скаргами, та скарги самих працівників щодо порушення їх прав.
Структура дипломної роботи: Три розділи, поділені на три підрозділи, Вступ, Висновки та Список використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 83 сторінки, з них 6 сторінок Список використаних джерел.
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 
1.1. Ресторанне господарство як вид господарсько торговельної діяльності
Поняття торговельної діяльності та її форми, облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: За допомогою Навчальних посібників Л. В. Нападовська, А. В. Алексєєва, О. А. Бакурова. О. Г. Веренич. Ш. Морозова, А. П. Шаповалова, В. М. Горностаєва; та заг. ред. Л. В. Нападовської.
Господарський Кодекс України визначає господарську комерційну діяльність (підприємництво) як самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку.
Важливим видом підприємницької діяльності є господарсько торговельна діяльність, тобто діяльність, яка здійснюється у сфері товарного обігу і спрямована на реалізацію продукції виробничо технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. [1]
Господарсько торговельна діяльність може здійснюватися: юридичними особами; громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, які, здійснюють таку діяльність і зареєстровані згідно з законодавством у якості
Фото Капча