Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження професії "Референт"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЇ РЕФЕРЕНТ
1.1 Співвідношення понять «референт», «секретар-референт» та «помічник керівника»
1.2 Кваліфікаційні вимоги щодо роботи реверента
2. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ РЕФЕРЕНТ
2.1 Нормативні документи щодо професії референт в Україні
2.2 Документи, регламентуючі діяльність референта за кордоном
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Кажуть, що театр починається з гардеробу. А ось підприємство, фірма або установа починається із секретаря-референта.
Саме секретар-референт – обличчя фірми, права рука керівника підприємства. Він є координуючим центром організації, установи чи підприємства.
Тому сучасні підприємства, організації і заклади неможливо собі уявити без секретаря-референта. Спеціалісти цієї професії активно допомагають керівникам різних рангів якісно і організовано вирішувати поставлені перед ними завдання. Кваліфікований секретар-референт повинен проявити свої ділові, організаторські і комунікативні якості. Поєднання розумової праці з організаторськими вміннями роблять цю професію особливо цікавою, її відносять до найбільш перспективних професій нового типу, в яких основою кваліфікації є високий рівень загальної і спеціальної освіти, що зумовлює актуальність обраної теми.
Метою даної роботи є аналітичний огляд нормативних документів щодо роботи референта.
Завданням дослідження є:
визначення співвідношення понятть «секретар», «секретар-референт» та «помічник керівника»;
висвітити кваліфікаційні вимоги щодо роботи референта;
проаналізувати нормативні документи, які регламентують діяльність референта;
надати порівняльну характеристику нормативний документам, якими керуються референти в Україні та за кордоном.
Об’єктом дослідження є діяльність референта.
Предмет дослідження є нормативні документи, якими керується референт у своїй діяльності.
Для вирішення поставлених завдань при виконанні роботи використано такі методи дослідження:
нормативний аналіз – у підрозділі «співвідношення понять «референт», «секретар» та «секретар-референт»« при визначенні різниці між цими поняттями;
порівняльний аналіз – при складанні порівняльної характеристики нормативних документів, регламентуючих діяльність референтів в Україні та за кордоном;
метод індукції та дедукції – при формуванні висновків в процесі написання курсової роботи.
Науково-методична база роботи: дану тему у своїй науковій діяльності розглядали науковці Кузнєцова Т. В., Конькова О. Ю., Дьомін Ю. М., Веселов П. В., Барсуков М. И., Литвинцева Н. А., Матвєєва Г. В.. Існуюча науково-методична база стала основою для проведення даного дослідження.
Структура курсової роботи: вступ, 2 розділи, висновки, список використаних джерел із 18 найменування.
 
1. СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЇ РЕФЕРЕНТ
 
1.1 Співвідношення поняття «секретар», «секретар-референт» та «помічник керівника»
 
У кожному підприємстві, організації, фірмі секретар займається документуванням управлінської діяльності, організацією документальних масивів, частковою підготовкою реферативних і анотованих списків, необхідні керівника та організовує їх користування. Від рівня теоретичної і з практичної підготовки секретарів, залежить якість і ефективності роботи управлінського ланки підприємства. Тож у останні роки зросла роль підготовки й перепідготовки секретарських кадрів.
Поняття «секретар», відповідно до Т. В. Кузнєцової, має досить багато градацій – від секретаря-помічника керівника, секретаря-референта, вченого секретаря, секретаря структурного підрозділу до технічного секретаря [12].
Саме поняття «секретар» сьогодні розглядається у багатьох навчальних понятійно-термінологічних словниках.
Найповнішим є визначення слова «секретар», наведене у Словнику іноземних слів:
Секретар – 1) обраний чи призначений керівник громадської організації, або ж державної установи; 2) ранг державного службовця (напр. дипломата) ; 3) обличчя, провідне протокол зборів, засідання; 4) працівник, провідний діловодство, листування будь-якої особи, організації, установи. Дане поняття найповніше розкривають всіх граней секретарської діяльності.
Міжнародний професійний клуб секретарів (Professional Secretaries International) дав таке визначення сучасному секретарю:
Сучасний секретар – це ініціативний і розсудливий помічник керівника, який володіє усіма професійними навичками, необхідні роботи у офісі, приймає рішення на межах своєї компетенції й за необхідності бере управління на себе».
У словниках слово «секретар» окреслюється «обличчя, яке веде ділове листування окремої особи чи якоїсь установи», а словнику С. І. Ожегова, секретар – працівник, який відає ділової листуванням, поточними справами окремої юридичної особи чи установи.
Тепер на, як визначається слово «референт» стосовно працівникові управлінського апарату.
Референт (від латинського) - похідне від слова реферат, окреслюється посадова особа, що є доповідачем, консультантом з певних питанням. Референт доповідає керівнику певний матеріал, попередньо його прореферирувавши, тобто вивчивши і коротко виклавши. Отже, якщо секретар керівника лише передає отримані документи, їх систематизуючи і підбираючи необхідні додаткові документи, секретар-референт переглядає періодичні видання та Інтернет, обираючи інформацію, яка може знадобитися керівнику, і викладає ії в реферируваній формі. Референт обов'язанний підбирати матеріали до доповіді чи виступу керівника, продумувати і пропонувати можливий план виступу керівника, складати варіанти текстів документів, повідомлень і доповідей. Звідси значно вищі вимоги до претендентів посаду секретаря-референта.
Безумовно, це фахівець, котрий здобув вищу освіту. Головна мета секретаря-референта − максимально звільнити керівника від підготовчих стадій важливих заходів, окремих видів поточних організаційних питань, звільнити час для творчої діяльності, істотно полегшити його управлінську роботу.
Отже, секретар-референт мусить уміти виконувати всі види робіт: від найпростіших технічних до творчих [10].
Секретар-референт – це високоосвічений, творчо обдарований, високопрофесійний помічник керівника, якому завжди довіряють, на яку можна цілком покластися і під час доручень будь-якої складності. Відповідно до цього визначення секретарь-референт = помічник керівника.
Без
Фото Капча