Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Диференційна діагностика механічних, паренхіматозних та змішаних жовтяниць у хірургічних хворих за даними клініко-лабораторних, сонографічних та морфологічних показників

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство охорони здоров'я України
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
 
Живиця Сергій Георгійович
 
УДК 616. 36-008. 5-07-08
 
Диференційна діагностика механічних, паренхіматозних та змішаних жовтяниць у хірургічних хворих за даними клініко-лабораторних, сонографічних та морфологічних показників
 
14. 01. 03 – хірургія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Сімферополь – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Запорізькому державному інституті удосконалення лікарів МОЗ України. 
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Ярешко Володимир Григорович, Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, завідувач кафедри хірургії-2.
Офіційні опоненти – доктор медичних наук, професор Ничитайло Михайло Юхимович, інститут хірургії і трансплантології АМН України, м. Київ, завідувач відділом лапароскопічної хірургії і холелетіазу – доктор медичних наук, професор Жебровський Віктор Вікторович, Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри хірургічних хвороб з курсом урології, м. Сімферополь.
Провідна установа – інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, м. Харків.
Захист відбудеться “26“ червня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради К 52. 600. 02 при Кримському медичному університеті ім. С. І. Георгієвського (95006, м. Сімферополь, бул. Леніна 5/7).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського (95006, м. Сімферополь, бул. Леніна 5/7).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Питання диференційної діагностики синдрому жовтяниці набувають особливого значення в зв'язку з ростом захворюваності по всіх нозологічних формах, зв'язаних з різноманітними видами холестазу (Бабак О. Я. і співавт., 1999; Белов С. Г. і співавт., 1999; Брискин Б. С. і співавт., 2000; Голубчиков С. Н., 2000; Харченко Н. В., 2000; Erickson R. A. et al., 1995; de Ledingen V. et al., 1999; Homolyako I. et al., 2000). Цей синдром зустрічається в 32% хворих з жовчнокам'яною хворобою (ЖКХ), 53% хворих зі злоякісними новоутвореннями гепатопанкреатобіліарної системи (ГПБС), 50% хворих з цирозом печінки (ЦП), 67% хворих з гострими вірусними гепатитами (ГВГ), 16% хворих з хронічними гепатитами (ХГ)  (Шалимов А. А. і співавт., 1996; Вовк А. Д. і співавт., 1998; Похмурський В. В., 1998; Нартайлаков М. А. і співавт., 1999; Cameron J. L. et al., 1993; Brennan M. F. et al., 1996; Bergman J. J. et al., 2000).
Особливі труднощі в диференційній діагностиці виникають у хворих із синдромом жовтяниці при сполученні хірургічної патології ГПБС і хронічних дифузних захворювань печінки (ХДЗП)  (Гранов А. М. і співавт., 1998; Шкурба А. В., 1998; Яхонтова О. И. і співавт., 1998). Наявність ХДЗП у хворих з обтураційною жовтяницею супроводжується клінічними і лабораторними проявами, характерними для паренхіматозної жовтяниці (ПЖ), що приводить до непрофільної госпіталізації цих хворих в інфекційні і терапевтичні стаціонари (Балашов Г. В. і співавт., 1990; Дедерер Ю. М., 1990; Ничитайло М. Е. і співавт., 1998; Ничитайло М. Ю. і співавт., 1999; Фомин П. Д. і співавт., 1999). У той же час, наявність біліарної патології (хронічний калькульозний холецистит, хронічний панкреатит) у хворих з ГВГ, ХГ і ЦП сприяє госпіталізації їх у хірургічні стаціонари й, у ряді випадків, невиправданим оперативним втручанням (Бугайцов С. Г., 1997; Похмурський В. В., 1998; Шкурба А. В., 1998).
Це ставить перед лікарями складне завдання в обмежений відрізок часу на підставі клініко-лабораторних, інструментальних методів обстеження визначити профіль госпіталізації хворого з метою вибору адекватного методу лікування і попередження поширення інфекції (Бобров О. Е. і співавт., 1992; Алієв С. А. і співавт., 1998; Бєлов С. Г. і співавт., 1999; Зайцев В. Г. і співавт., 1999; Hann L. E. et al., 1996; Folsch U. R. et al., 1997; Hung C. H. et al., 2001).
Таким чином, аналіз основних діагностичних ознак з урахуванням різноманіття клінічних, лабораторних, інструментальних та морфологічних змін печінки при синдромі жовтяниці особливо актуальний на тлі росту патології гепатобіліарної системи обструктивного, паренхіматозного і змішаного характеру.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота “Диференційна діагностика механічних, паренхіматозних та змішаних жовтяниць у хірургічних хворих за даними клініко-лабораторних, сонографічних та морфологічних показників” є фрагментом планової НДР кафедри хірургії-2 Запорізького державного інституту удосконалення лікарів на тему: “Діагностика та сучасні підходи до хірургічного лікування непрохідності термінального відділу загального жовчного протока”, державна реєстрація № 0100V001174, шифр ВН. Р. 02. 15. 19-99.
Мета і задачі дослідження. Визначити значення біохімічних та сонографічних показників, морфологічних змін печінки в диференційній діагностиці жовтяниць у хірургічних хворих для вибору профілю госпіталізації та засобів лікування.
Для досягнення мети поставлені задачі:
1. Розробити системний підхід диференційної діагностики механічної, паренхіматозної та змішаних форм жовтяниць на підставі клініко-лабораторних, сонографічних показників.
2. Виявити основні порушення біохімічних показників, сонографічну характеристику та стан морфологічних змін печінки у хворих при обтураційній жовтяниці на тлі хронічних дифузних захворювань печінки.
3. Дослідити основні діагностичні критерії змішаних жовтяниць для визначення тактики та вибору способу лікування з використанням інструментальних малоінвазивних методів.
4. Вивчити інтегративні гематологічні показники інтоксикації (ЛІІ, ІЗЛК, ГПІ, Ілім)
Фото Капча