Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна ефективність якості і конкурентоспроможності продукції (послуг)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Анотація
 
Проблема якості і конкурентоспроможності продукції носить у сучасному світі універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона зважується, залежить багато чого в економічному і соціальному житті будь-якої країни, практично будь-якого споживача. В даній роботі буде проведено певний літературний огляд з подальшим аналізом. Тобто, під час виконання роботи буде проведено ознайомлення з основними аспектами якості і конкурентності продукції.
Курсової роботи було досліджено підприємство, та зроблені певні висновки з приводу його роботи.
 
Зміст
 
Вступ
Завдання
1. Теоретична частина
1.1 Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) з точки зору доктора наук Покропивного С.Ф.
1.2 Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства з точки зору академіка Бойчик І.М.
1.3 Конкурентноздатність і якість, їхнє місце в стратегії маркетингу з точки зору Романова А.Н.
1.4 Порівняльний аналіз трьох різних поглядів
2. Дослідження підприємства
2.1 Коротка характеристика об’єкта дослідження
2.2 Розрахунок індивідуальних показників
2.3 Аналіз якості продукції за допомогою діаграм Парето
3. Пропозиції
Висновок
Література
Додатки
 
Вступ
 
В даній курсовій роботі розглянуто економічну ефективність якості і конкурентоспроможності продукції (послуг). Тому що, проблема якості і конкурентоспроможності продукції носить у сучасному світі універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона зважується, залежить багато чого в економічному і соціальному житті будь-якої країни, практично будь-якого споживача.
Об'єктивний фактор, що пояснює багато глибинних причин наших економічних і соціальних труднощів, що знижуються темпів економічного розвитку за останні десятиліття, з одного боку, і заподій підвищення ефективності виробництва і рівня життя в розвитих країнах.
Конкурентноздатність і якість — концентроване вираження всі ті сукупності можливостей країни, будь-якого виробника створювати, випускати і збувати товари і послуги.
А у другій частині даній курсовій роботи проводиться аналіз діяльності підприємства “Альфа-Центавра”.
 
1. Теоретична частина
 
1.1 Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) з точки зору доктора наук Покропивного С.Ф.
 
Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.
Об'єктивна необхідність забезпечення належної якості в процесі проектування, виготовлення й використаній нових виробів ініціює застосування у виробничо-господарській діяльності підприємств певної системи показників, що дає змогу визначати й контролювати рівень якості всіх видів продукції.
Рівень якості — це кількісна характеристика міри придатності того чистого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї як порівняти з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання. Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного та оптимального її рівнів.
Абсолютний рівень якості того чи того виробу знаходять обчисленням вибраних для його вимірювання показників, не порівнюючи їх із відповідними показниками аналогічних виробів. Визначення абсолютного рівня якості є недостатнім, оскільки самі по собі абсолютні значення вимірників якості не відображають міри її відповідності сучасним вимогам. Тому одночасно визначають відносний рівень якості окремих видів продукції, що виробляється (проектується), порівнюючи її показники з абсолютними показниками якості найліпших вітчизняних та зарубіжних аналогів. Проте рівень якості продукції під впливом науково-технічного прогресу і вимог споживачів мусить постійно зростати. У зв'язку з цим виникає необхідність оцінки якості виробів, виходячи з її перспективного рівня, що враховує пріоритетні напрями й темпи розвитку науки і техніки. Для нових видів продукції і передовсім знарядь праці доцільно визначати також оптимальний рівень якості, тобто такий її рівень, за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво й використання (експлуатацію) продукції за певних умов споживання була б мінімальною.
Конкурентоспроможність підприємства означає його здатність до ефективної господарської діяльності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку. Інакше кажучи, конкурентоспроможність підприємства — це здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможності.
Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти сукупність її властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції. Вона визначає здатність витримувати – конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над виробами інших товаровиробників.
Конкурентоспроможність товарів закладається ще на стадії проектування. У процесі виробництва матеріалізуються найважливіші (визначальні) елементи конкурентоспроможності виробів: якість і витрати. Моделювання та визначення рівня конкурентоспроможності продукції є необхідною передумовою для її продажу (реалізації) на відповідному ринку. Визначаючи конкурентоспроможність товару, виробник продукції має обов'язково знати вимоги потенційних покупців та оцінки споживачів. Тому формування конкурентоспроможності продукції починається з визначення суттєвих споживчих властивостей (потреб покупців), за якими оцінюється принципова можливість реалізувати продукцію на відповідному ринку, де покупці постійно порівнюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо міри задоволення конкретних потреб і цін реалізації.
Для визначення конкурентоспроможності продукції продуценту необхідно знати:
• конкретні вимоги потенційних покупців (споживачів) до пропонованого на ринку товару;
• можливі розміри та динаміку попиту на продукцію;
• розрахунковий рівень ринкової ціни товару;
• очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних товарів; 
• визначальні параметри продукції основних конкурентів;
• найбільш перспективні ринки для відповідного товару та етапи закріплення на них;
• термін окупності сукупних витрат, зв'язаних із проектуванням, продукуванням і просуванням на ринок нового товару. [1]
 
1.2 Якість та конкурентоспроможність продукції
Фото Капча