Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Експериментальне дослідження особливостей розвиненості довільної поведінки у дітей 5-6 років

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Феномен волі, особливості становлення вольової поведінки у дошкільному дитинстві
1.1 Поняття волі. Теорії волі
1.2 Механізм та структура вольової дії
1.3 Розвиток волі у дошкільному віці
1.4 Розвиток довільності, як важливий фактор психологічної готовності до шкільного навчання
Розділ 2. Експериментальне дослідження особливостей розвиненості довільної поведінки у дітей 5-6 років
2.1 Організація і методи дослідження
2.2 Аналіз результатів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Дошкільне дитинство – надзвичайно важливий період розвитку людини. Це унікальний і вирішальний період розвитку дитини, коли закладаються основи особистості, виробляються воля і довільна поведінка, активно розвивається уява, творчість, загальна ініціативність. Це вік початкового, фактичного становлення особистості. Порушення будь якої ланки або механізму психологічної структури розвитку дитини може суттєво вплинути на її подальший розвиток.
Інтелектуальні здібності, мотиваційна, емоційно-вольова сфери не розвиваються мимовільно. Щоб дитина була гармонійно розвинутою, психологічно здоровою – вона потребує особливого піклування, уваги, спілкування, розвиваючих ігор та занять.
Особливо доцільно ї важливо приділяти увагу дошкільному дитинству в умовах сучасної реальності, коли дитина 6 років, фактично дошкільник з боку її фізичного розвитку та фізіологічного розвитку мозкових структур, потрапляє до школи, де до неї ставляться як до повноправного школяра, з відповідними вимогами та очікуваннями.
Тому розвиток довільності та волі в дошкільному віці виявляється дуже актуальною темою для дослідження.
Метою даної роботи є вивчення особливостей розвитку довільності дітей 5-6 років та її залежність від цілеспрямованої корекційно-розвиваючої роботи.
Об'єктом дослідження є довільна регуляція діяльності старших дошкільників – дітей 5-6 років.
Предмет дослідження – вплив цілеспрямованої корекційно-розвиваючої роботи на рівень розвиток довільної поведінки дітей 5-6 років.
Гіпотеза. Довільна регуляція дії старших дошкільників розвивається під час корекційно-розвиваючих занять в умовах групи, з обов'язковим включенням колективних ігор з правилами.
Задачі дослідження.
1. Вивчення феномену волі, структури вольової дії;
2. З'ясування особливостей розвитку волі в дошкільному дитинстві;
3. Вивчення залежності психологічної готовності до шкільного навчання від рівня розвитку довільної регуляції дії.
4. Проаналізувати рівень розвитку довільності у дітей старшого дошкільного віку.
5. Показати залежність рівня розвитку довільності від участі дитини в групах цілеспрямованої корекційно-розвиваючої роботи.
Практична значимість проведеного дослідження складається у вивченні особливостей розвитку довільної регуляції старших дошкільників у нових соціально-психологічних умовах, що може послужити основою для подальших досліджень.
Результати даного дослідження можуть бути використані в навчально-виховній роботі вихователів дитячих садків, дошкільних психологів.
 
Розділ 1. Феномен волі, особливості становлення вольової поведінки у дошкільному дитинстві
 
1.1 Поняття волі. Теорії волі
 
Воля є однієї з найважливіших властивостей особистості людини. Навряд чи знайдуться батьки або вчителя, які б не прагнули виховати волю у своїх дітей. Адже саме ця якість робить людину незалежною, свідомим суб'єктом власного життя. Саме воля дозволяє ставити цілі ї досягати свого. Можна сказати, що становлення волі є магістральною лінією розвитку особистості дитини.
У цьому солідарні практично всі класики вітчизняної психології. Так, згідно Л. С. Виготському, розвиток особистості – це розвиток здатності володіти собою і своїми психічними процесами. Д. Б. Ельконін неодноразово вказував на те, що формування поведінки – це виникнення довільних дій і вчинків. А. Н. Леонтьев вважав, що формування волі і довільності має кардинальне, вирішальне значення для розвитку особи дитини. Л. І. Божовіч також підкреслювала, що проблема волі і довільності є центральної для психології особи і її формування.
Воля – це властивість (процес, становище) людини, яка виявляється в її здатності свідомо керувати своєю психікою та вчинками; долати перешкоди, які виникають на шляху досягнення своєї мети.
Усі вольові дії цільоспрямовані. Але для того, щоб досягти мети, потрібні дії повинні бути узгоджені між собою. Щоб діяти не хаотично, а організовано, тобто вольовим чином, люди враховують особливості своєї діяльності і умови, в яких їм доводиться діяти. При цьому вони їх оцінюють і в одних випадках до них пристосовуються, в інших – змінюють їх, в третіх – створюють нові.
Які ж ознаки вольового акту?
1. Вольовий акт завжди пов'язаний з додатком зусиль, ухваленням рішень і їх реалізацією.
2. Для вольового акту характерна наявність продуманого плану здійснення яких-небудь дій.
3. Вольовий акт характеризує посилена увага до дії і відсутність безпосереднього задоволення, що отримується в процесі і в результаті його виконання (мається на увазі емоційного, а не морального задоволення).
Воля є дієвою стороною свідомості людини, тобто такій його якістю, завдяки якій психічна діяльність впливає на діяльність практичну. Під впливом вольових процесів чоловік може докласти зусилля до того, щоб активізувати свої дії і вчинки і добитися їх успішного завершення в умовах подолання труднощів. Але та ж людина завдяки волі може стриматися від здійснення якихось дій або вчинків, уповільнити або зупинити їх, якщо вони почалися, або направити по іншому руслу. Це дуже важлива і складна властивість.
Згідно теорії І. П. Павлова, лише людина володіє можливостями вольового гальмування своєї діяльності. В даному випадку «гальмо»
Фото Капча