Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Етапна реабілітація дітей з дискінезіями жовчовивідних шляхів з використанням східного масажу, східної оздоровчої гімнастики і пелоїдотерапії

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ
 
КУХАР Наталія Миколаївна
 
УДК 616. 361-009. 2-053. 2-08-039. 76: 615. 82/89
 
Етапна реабілітація дітей з дискінезіями жовчовивідних шляхів з використанням східного масажу, східної оздоровчої гімнастики і пелоїдотерапії
 
14. 01. 33 – курортологія та фізіотерапія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Одеса – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі спортивної медицини та валеології Одеського державного медичного університету МОЗ України і Одеській дорожній клінічній лікарні.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Заслужений працівник освіти України СОКОЛОВСЬКИЙ Валентин Степанович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри спортивної медицини та валеології.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Зубаренко Олександр Всеволодович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії; доктор медичних наук, Поберська Валентина Олександрівна, Український НДІ дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України, заступник директора з наукової роботи, керівник відділу медичної реабілітації.
Провідна установа: Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України, кафедра педіатрії з курсом фізіотерапії, м. Сімферополь.
Захист дисертації відбудеться 1 листопада 2002 р. о 12. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 41. 608. 01. Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології за адресою: 65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6.
Автореферат розіслано 28 вересня 2002 року.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Останнє десятиліття характеризується зростанням гастроентерологічних захворювань у дітей, серед яких провідне місце посідають дискінезії жовчовивідних шляхів (ДЖВШ)  (Н. Г. Зернов, 1990, Г. А. Анохін, 1996, О. Ю. Клавдіева, 1998).
ДЖВШ у дітей, як і раніше перебувають у центрі уваги педіатрів у зв'язку з їх розповсюдженістю, багаторічним перебігом, формуванням у ряді випадків органічних і запальних процесів у жовчовивідній системі, вегетативним дисбалансом, недостатньою ефективністю лікування, хронізацією процесу і частими рецидивами.
Довгостроковий перебіг дискінезії, спричиняючи застій та інфікування жовчі, зміни її фізико-хімічних і бактеріологічних властивостей, може бути причиною розвитку холециститу, патологічних процесів в інших органах системи травлення, а в ряді випадків – жовчнокам’яної хвороби (И. В. Поварова, 1989, Ю. И. Решетилов, 1997, О. Ю. Клавдієва, 1998).
Серед численних методів відновлювального лікування дітей з ДЖВШ провідне місце належить фармакологічним засобам, які не завжди бувають ефективними і, крім того, часто призводять до побічних дій у вигляді медикаментозних ускладнень і алергозів, що утруднює подальше лікування.
У зв'язку з цим актуальним є пошук нових методів корекції дискінетичних порушень біліарної системи, які, впливаючи на основні ланки патогенезу захворювання і не спричиняючи побічних реакцій організму, дозволили б підвищити ефективність комплексної відновлювальної терапії.
Протягом останніх років значно зріс інтерес до застосування в клінічній практиці східних оздоровчих систем, які сприяють нормалізації діяльності центральної і вегетативної нервової систем і тим самим забезпечують підтримку сталості внутрішнього середовища організму (М. М. Багачихин, 1990, Н. А. Жаркин, 1990). За даними літератури, східні оздоровчі системи з успіхом застосовуються в комплексному лікуванні дорослих пацієнтів з вегето-судинними дистоніями, порушеннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями  (В. К. Демишев, 1991, Бянь Чжичжун, 2000).
Одним із методів відновлювального лікування ДЖВШ у дітей могло б бути диференційоване застосування східного масажу і східної оздоровчої гімнастики в комплексі з пелоїдотерапією. Вивчення спеціальної літератури і результати патентного пошуку довели, що цей метод терапії дискінетичних порушень жовчовивідної системи у дітей не вивчений, що й визначило вибір напрямку даної роботи.
Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи “Комплексна терапія дітей з хворобами респіраторного та травного тракту з використанням ліпосомальних препаратів, харчових волокон, фізичних факторів з урахуванням екологічних умов”, № держреєстрації 0195U030245, що виконувалася в Одеському державному медичному університеті. Фрагмент роботи, присвячений розробці методики застосування східного масажу, східної оздоровчої гімнастики і пелоїдотерапиї в реабілітації дітей з дискінезіями жовчовивідних шляхів, виконано безпосередньо дисертантом.
Мета роботи. Підвищити ефективність відновлювального лікування дітей з дискінезіями жовчовивідних шляхів за допомогою розробки і впровадження етапної реабілітації з застосуванням диференційованих прийомів східного масажу, східної оздоровчої гімнастики і пелоїдотерапії залежно від типу дискінетичних порушень.
Завдання дослідження.
Виявити частоту формування різних типів дискінезій жовчовивідних шляхів у дітей та вивчити особливості стану вегетативної нервової системи для кожного типу.
Розробити методику застосування східного масажу, східної оздоровчої гімнастики і пелоїдотерапії на стаціонарному етапі відновлювального лікування дітей з дискінетичними розладами по гіпокінетичному типу.
Розробити методику застосування східного масажу, східної оздоровчої гімнастики і пелоїдотерапії на стаціонарному етапі відновлювального лікування дітей з дискінетичними розладами по гіперкінетичному типу.
Оцінити ефективність застосування диференційованих прийомів східної оздоровчої гімнастики за різних типів ДЖВШ у дітей на амбулаторно-поліклінічному етапі відновлювального лікування.
Розробити програму етапного відновлювального лікування дітей з різними типами ДЖВШ із диференційованим застосуванням східного масажу, східної оздоровчої гімнастики і
Фото Капча