Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фермерське господарство «Злагода»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

Вступ 
РОЗДІЛ 1. Характеристика місця розташування, розміру та напрямку спеціалізації підприємства
РОЗДІЛ 2. Характеристика форми власності та господарювання
РОЗДІЛ 3. Розвиток і економічна ефективність використання ресурсного потенціалу
РОЗДІЛ 4. Склад трудових ресурсів та рівень забезпеченості ними підприємства
РОЗДІЛ 5. Витрати на виробництво продукції сільського господарства та собівартість окремих видів продукції
РОЗДІЛ 6. Характеристика фінансових результатів діяльності підприємства
РОЗДІЛ 7. Технологія виробництва та її економічна ефективність основної та інших видів продукції
РОЗДІЛ 8. Характеристика сировинної бази та джерел її поповнення
РОЗДІЛ 9. Економічні взаємовідносини з підприємствами І та ІІ сфер АПК
РОЗДІЛ 10. Особистий внесок практиканта
РОЗДІЛ 11 Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Україна – велика аграрна держава. Її сільське господарство – одна з основних галузей матеріального виробництва, що відіграє важливу роль у житті суспільства. Тому відродження українського села і селянства є одним з найважливіших завдань нашої молодої незалежної держави. Важливим елементом цього відродження є створення селянських (фермерських) господарств, які є важливою частиною ринкового шляху розвитку українського сільського господарства.
Сільське господарство як галузь матеріального виробництва має ряд певних особливостей. По-перше в цій галузі дуже тісно переплітаються економі
Головним засобом виробництва у сільському господарстві – земля. Земля це головна умова існування людського суспільства є незамінним засобом виробництва, яка просторово обмежена і не може бути збільшена. Раціональне використання та підвищення її родючості є необхідною умовою зростання виробництва у сільськогосподарських підприємствах, зміцнення їх економіки. В зв'язку з переходом на ринкові умови господарювання як ніколи раніше гостро стоїть питання раціонального використання сільськогосподарських угідь.
Вирощування зернових культур є однією із найбільш ефективних галузей аграрних підприємств Кривоозерського району. Однак диспаритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію призвів до підвищення собівартості зерна, що вплинуло на низьке значення рівня рентабельності його виробництва.
Метою даного звіту є характеристика досліджуваного господарства, повний та глибокий аналіз результатів його діяльності.
Об’єктом дослідження є фермерське господарство «Злагода» Кривоозерського району, Миколаївської області, на базі річних результатів якого проводилися розрахунки економічної ефективності використання землі та виробництва продукції рослинництва, дослідження трудових ресурсів господарства, структуру його земельних та сільськогосподарських угідь.
Як вихідна інформація в курсовій роботі використовувалися матеріали статистичної звітності України, Миколаївської області, а саме ФГ «Злагода», Кривоозерського району.
У процесі дослідження застосовувалися статистичний, економіко-математичний, графічний методи, а також метод порівнянь, використовувались нормативні джерела і публікації по даному питанню. Серед нормативних джерел і зокрема серед законів, одним з найважливіших є Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». У цьому законодавчому акті було підкреслено, що ним визначаються економічні, соціальні та правові основи створення і діяльності селянських (фермерських) господарств в Україні.
Не менш важливе значення в даній темі має Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві». Цим законом Держава значно розширила можливості розвитку сільського господарства і зокрема селянських (фермерських) господарств.
Під час виконання курсової роботи були використані економіко-статистичний (ланцюговий, базисний, індексний) та розрахунково-конструктивний методи дослідження, а також використані форми державної звітності:
ф. № 50-сг,
ф. № 11-оз,
ф. № 29-сг,
ф. № 9-б-сг,
ф. № 21-заг
інші матеріали.
 
РОЗДІЛ 1. Характеристика місця розташування розміру та напрямку спеціалізації підприємства
 
Фермерське господарство «Злагода» Кривоозерського району знаходиться в північній частині Миколаївської області. Територія розміщення господарства відноситься до зони південного степу Причорноморської низовини, має рівний рельєф, місцями порізаний малими ярами.
Згідно агрокліматичному районуванню район відноситься до південно-західних регіонів області, які характеризуються континентальним, теплим, помірно засушливим кліматом, середньорічна температура повітря яких + 10◦С. Характерно: тривале, жарке, мало дощове літо, коротка тепла осінь, коротка малосніжна зима, рання, тепла, коротка весна. Пересічна температура повітря січня -4, 5 ◦С морозу, липня – 21, 2 ◦С тепла. Абсолютний максимум +38-39◦С, абсолютний мінімум -27-30◦С. Тривалість без морозного періоду 155-180 днів.
Середній вегетаційний період становить 220-225 днів. Під впливом швидкого підвищення температури весна наступає швидко і буває коротка (приблизно 45 днів). Напрямок пануючих вітрів з травня по жовтень -північний і північно-східний, трапляються суховії. Потужність гумусового шару досягає 46-50 см. Ґрунтові води знаходяться глибоко і участі у процесі ґрунтоутворення не приймають.
Природні умови району загалом сприятливі для сільськогосподарського виробництва. Теплий клімат, довгий вегетаційний період, короткий зимовий період – особливо сприятливі для вирощування зернових культур, соняшнику, кормових, цьому також сприяють родючі чорноземні ґрунти. Але нестача вологи чинить свою негативну дію на вирощування культур, зокрема зернових, і господарство на теперішньому етапі не має можливостей протистояти наведеному негативному природному фактору і, як наслідок – втрата певної частки природної родючості ґрунту.
Основними пунктами збуту сільськогосподарської продукції та базою постачання являється районний центр – смт Криве Озеро та всі селища Миколаївської області. Відстань від центральної садиби до районного центру (смт Криве Озеро) – 8 км. Вид транспортного зв'язку в господарстві – автомобільний. Внутрішньогосподарський зв'язок – телефонний.
Фермерське господарство «Злагода» займається вирощуванням переробкою та реалізацією лише продукції рослинництва, оскільки вона є менш
Фото Капча