Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фермерське господарство «Злагода»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 

окремих видів продукції

 
Собівартість продукції – це виражена в грошовій формі сукупність витрат з виробництва та реалізації.
Для визначення впливу причин відхилення собівартості окремих продуктів рослинництва можна використовувати два способи поглиблення аналізу. При першому способі рахують витрати по кожній статті у розрахунку на 1ц продукції та визначають відхилення витрат на 1ц продукції по окремим статтям. Розрахунки наведено в таблиці 5. 1.
Таблиця 5. 1
Визначення витрат по статтях на виробництво 1ц соняшнику
в ФГ «Злагода»
 
Аналізуючи дану таблицю можна зробити висновки, що в цілому в ФГ «Злагода» за 2012 рік збільшилися витрати на виробництво 1 ц соняшнику. Так зросла виробнича собівартість на 44, 4 грн, прямі матеріальні витрати на 42, 5 грн, у т. ч. насіння на посадковий матеріал на 10, 2 грн, та решта матеріальних витрат зросла на 6, 7. Незначне підвищення витрат відбулось на оплату праці на 4, 5 грн та на відрахування на соціальні заходи на 1, 7 грн. У 2012 році зменшились витрати господарства на нафтопродукти на 2, 0 грн, на інші прямі витрати та загальновиробничі на 6, 5 грн, також зменшились витрати на амортизацію необоротних активів на 1, 9 грн, та решта інших прямих витрат на 6, 3 грн.
При другому способі аналізу визначають вплив на собівартість окремих видів продукції рослинництва: рівня виробничих витрат на 1 га та рівня врожайності. Використаємо метод прямих та обернених зв’язків (таблиця 5. 2).
Таблиця 5. 2
Вихідні дані аналізу собівартості 1 ц соняшнику у ФГ «Злагода»
 
Собівартість у звітному році порівняно з базисним збільшилась на 44, 8 грн, у тому числі за рахунок врожайності на 4, 0 грн, та за рахунок витрат в розрахунку на 1 га на 40, 8 грн.
 
РОЗДІЛ 6. Характеристика фінансових результатів діяльності підприємства
 
Прибуток це основне джерело розвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Тому вся діяльність підприємств спрямована на забезпечення зростання прибутку. Оскільки ФГ «Злагода» є невеликим підприємством і діяльність його спрямована на виробництво продукції лише рослинництва, то визначимо розмір фінансових результатів саме цієї галузі (таблиця 6. 1).
Таблиця 6. 1
Прибуток (+), збиток (–) по галузям сільськогосподарського виробництва,
тис грн., в ФГ «Злагода»
 
Проаналізувавши таблицю, можна зробити висновок, що у 2012 році, порівняно з 2011 господарство є збитковим у галузі зерновиробництва, оскільки прибуток зменшився на 783, 4 тис. грн.
Поглиблюючи аналіз, можна з’ясувати які фактори і в якому напрямку вплинули на прибуток (збиток) від реалізації основних видів продукції сільського господарства. На розмір прибутку від реалізації окремого виду продукції впливають три фактори:
  • кількість реалізованої продукції (в натурі) ;
  • середня ціна реалізації одиниці продукції;
  • собівартість одиниці продукції.
Розрахуємо розмір прибутку (збитку) від реалізації основних видів сільськогосподарської продукції (таблиця 6. 2).
 
Таблиця 6. 2
Прибуток (+), збиток (-) від реалізації основних видів сільськогосподарської продукції в ФГ «Злагода»
 
Провівши аналіз прибутку від реалізації основних видів продукції порівнюючи з запланованими показниками, можна зробити висновок, що план виконано лише частково, оскільки прибуток підприємство отримало лише від реалізації соняшнику, у 2012 році 761, 2 тис. грн, що на 90, 7% більше ніж заплановано, та на 46, 3% більше ніж у 2011 році. Висока собівартість, як наслідок привела до отримання збитку від реалізації пшениці, та ячменя озимого, збиток від якого у 2012 році порівняно з планом зріс на 374, 5%, і порівняно з 2011 роком майже в 10 разів.
Таблиця 6. 3
Вихідні дані та визначення впливу факторів на загальну суму прибутку
у ФГ «Злагода»
Абсолютна маса прибутку, хоч і є важливим показником, але сама по собі не може повно і всебічно відобразити рівень прибутковості, в зв’язку з цим виникає необхідність визначення і аналізу прибутку в розрахунку на 1 га площі. (таблиця 6. 4)
Таблиця 6. 4
Вихідні дані для аналізу прибутку з 1 га в ФГ «Злагода»
 
Отже аналізуючи прибуток за 2011-2012 роки в ФГ «Злагода», можна зробити висновок, що 2012 рік є менш прибутковим, ніж 2011, що можна спостерігати по показникам. Причинами зниження прибутку можуть бути: зменшення кількості реалізованої продукції на 6918, 0 ц у 2012 році порівняно з 2011, зменшення виручки від реалізації на 574, 5 тис. грн, в результаті зниження вищенаведених показників відбулося підвищення собівартості продукції на 208, 7 тис. грн., що в результаті впливає на прибуток господарства.
 
РОЗДІЛ 7. Технологія виробництва та її економічна ефективність основної та інших видів продукції
 
Як і більшість районів Миколаївської області, Кривоозерській район є сільськогосподарським. В економіці району провідну роль посідає агропромисловий комплекс. В загальному об’ємі виробництва району частка сільського господарства становить 75. 2%. Природно – кліматичні умови району є найбільш сприятливими для вирощування озимих та ярих зернових пшениці і ячменя, кукурудзи; технічних – ріпака, соняшника, сої, гірчиці.
В районі діє 42 крупно
Фото Капча