Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування комплексу маркетингу підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг” на тему:
 
«Формування комплексу маркетингу підприємства»
 
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Аналіз ринку
Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів
2.1. Сегментування ринку
Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик
3.1. Позиціонування товару 
Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі результатів пробного маркетингу 
4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
4.2. Розрахунок оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток
Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару
Розділ 6. Планування кампанії по просуванню товару
Висновки
Список використаної літератури 
 
Вступ
 
Ми живемо в ХХІ столітті – в епоху науково-технічного прогресу. З кожним днем з’являється все більше і більше винаходів та технічних «шедеврів», які роблять наше життя простішим і комфортнішим. Одним із таких сучасних електронних пристроїв є USB флеш пам’ять, функцію якої ще донедавна виконували дискети та магнітні диски. На противагу ж, USB флеш пам’ять є набагато зручнішою у використанні, за допомогою якої ми можемо компактно зберігати та мобільно переносити інформацію з комп’ютерного носія на носій. Це перш за все зручна і корисна річ, до вибору якої всі підходять з особливою увагою, а особливим попитом товар користується у широкого кола споживачів, які мають справу з комп’ютерною технікою і відчувають потребу у мобільному збереженні великих обсягів цифрової інформації. Таким вимогам відповідає продукція підприємства «СУПЕРФЛЕШ», яка характеризується високою якістю та помірно невисокою ціною.
Місія підприємства «СУПЕРФЛЕШ» - виготовлення та впровадження на ринок високоякісної цифрової техніки, яка би найповніше задовольнила практичні потреби та потреби самореалізації вітчизняних та іноземних споживачів на ринку цифрової техніки, з метою отримання максимального прибутку. 
Цілі організації - це конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації. 
Короткострокові цілі:
закупівля високоякісної сировини;
наймання на роботу висококваліфікованого персоналу з-за кордону;
підвищення кваліфікації існуючого персоналу;
Середньострокові цілі:
урізноманітнення властивостей флешок;
удосконалення технології виробництва;
налагодження зв’язків з маркетинговими посередниками і з роздрібними продавцями;
Довгострокові цілі:
вихід на міжнародний ринок за рахунок розширення експорту;
створення філій в регіонах з дешевою робочою силою. 
Мотивами купівлі даного товару для споживачів є раціональні мотиви, які полягають у компактному зберіганні та мобільному перенесенні інформації у цифровому форматі. Фірма «СУПЕРФЛЕШ» розраховує на покупців із середнім рівнем доходу, адже ціна даного товару є доступною для всіх верств населення. 
Метою роботи є набуття навичок прийняття рішень по всіх чотирьох складових комплексу маркетингу: товару, ціні, організації збуту продукції і методах її просування. 
Основними завданнями роботи є розробка комплексу маркетингових рішень для конкретного підприємства, а саме для фірми «СУПЕРФЛЕШ», формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики. 
 
Розділ 1. Аналіз ринку
 
1.1. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів. Обгрунтування вибору потреби
 
Результати ринкових досліджень, проведені маркетинговою фірмою показали, що на даний час на Західній Україні та й у всій Україні загалом існує потреба у якісних та не надто дорогих флешках. Тому ми створили своє підприємство «СУПЕРФЛЕШ», яка буде займатися виробництвом цифрової флеш-пам’яті. Відкриття даного підприємства є доцільним, оскільки в Україні немає жодної фірми, яка б займалась аналогічним виробництвом. Населення купує продукцію іноземного виробництва: «Kingston», «Transcend», “Toshiba” тощо. 
Група маркетологів, що працюють на фірмі «СУПЕРФЛЕШ» переконані в конкурентоспроможності нашого товару і швидкій ліквідності його, завдяки високій якості, найкращим технологічним та експлуатаційним характеристикам. 
Збут товару планується організувати через торговельні центри та фірмові магазини, що забезпечить відповідний контроль над реалізацією товару та швидке його просування. 
Кожного дня людина стикаєтьсяся з великим обсягом новоï iнформацiï. Будучи офісним працівником чи простим студентом – кожному потрiбно обробляти певнi данi, з якими зручніше прцювати в електронному виглядi. Проведені маркетингові дослідження стверджують, що потреба в флешках зростає. Споживачі відчувають потребу у компактних флешках з великим обсягом пам’ятi та привабливим зовнішнім виглядом. Саме тому наша фірма «СУПЕРФЛЕШ» має на меті заповнити ринок високоякісними флешками вітчизняного виробництва. Для ширшої класифікації незадоволеної потреби було використано матрицю класифікації індивідуальних потреб, на основі чого було зроблено наступні висновки.
 1. За ієрархією потреб. Цю потребу можна віднести до соціальних, а саме по відношенню і схваленню соціальної групи (користувачі ПК). Споживачі використовують флешки для компактного збереження інформації. 
2. Фактори, які впливають на формування цієї потреби. До таких факторів належать вікові та соціально-групові, від впливу яких залежить місткість, зовнішній вигляд (дизайн) флешки.
3. За часовими параметрам. Цю потребу можна віднести до поточної і до перспективної, бо потреба у компактному збереженні інформації є і буде розвиватися. 
4. За принципом задоволення. Ця потреба задовольняється одним товаром – флешкою.
5.За ступенем принципового задоволення. Потреба у компактному збереженні інформації повністю задовільняється USB флеш пам’яттю.
6. За масовістю розповсюдження. Ця потреба розповсюджена як географічно так
і соціально всюди, але в меншій чи в більшій мірі.
7. По еластичності. Попит на цей товар є еластичним.
Фото Капча