Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування комплексу маркетингу підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг” на тему:
 
«Формування комплексу маркетингу підприємства»
 
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Аналіз ринку
Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів
2.1. Сегментування ринку
Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик
3.1. Позиціонування товару 
Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі результатів пробного маркетингу 
4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
4.2. Розрахунок оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток
Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару
Розділ 6. Планування кампанії по просуванню товару
Висновки
Список використаної літератури 
 
Вступ
 
Ми живемо в ХХІ столітті – в епоху науково-технічного прогресу. З кожним днем з’являється все більше і більше винаходів та технічних «шедеврів», які роблять наше життя простішим і комфортнішим. Одним із таких сучасних електронних пристроїв є USB флеш пам’ять, функцію якої ще донедавна виконували дискети та магнітні диски. На противагу ж, USB флеш пам’ять є набагато зручнішою у використанні, за допомогою якої ми можемо компактно зберігати та мобільно переносити інформацію з комп’ютерного носія на носій. Це перш за все зручна і корисна річ, до вибору якої всі підходять з особливою увагою, а особливим попитом товар користується у широкого кола споживачів, які мають справу з комп’ютерною технікою і відчувають потребу у мобільному збереженні великих обсягів цифрової інформації. Таким вимогам відповідає продукція підприємства «СУПЕРФЛЕШ», яка характеризується високою якістю та помірно невисокою ціною.
Місія підприємства «СУПЕРФЛЕШ» - виготовлення та впровадження на ринок високоякісної цифрової техніки, яка би найповніше задовольнила практичні потреби та потреби самореалізації вітчизняних та іноземних споживачів на ринку цифрової техніки, з метою отримання максимального прибутку. 
Цілі організації - це конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації. 
Короткострокові цілі:
закупівля високоякісної сировини;
наймання на роботу висококваліфікованого персоналу з-за кордону;
підвищення кваліфікації існуючого персоналу;
Середньострокові цілі:
урізноманітнення властивостей флешок;
удосконалення технології виробництва;
налагодження зв’язків з маркетинговими посередниками і з роздрібними продавцями;
Довгострокові цілі:
вихід на міжнародний ринок за рахунок розширення експорту;
створення філій в регіонах з дешевою робочою силою. 
Мотивами купівлі даного товару для споживачів є раціональні мотиви, які полягають у компактному зберіганні та мобільному перенесенні інформації у цифровому форматі. Фірма «СУПЕРФЛЕШ» розраховує на покупців із середнім рівнем доходу, адже ціна даного товару є доступною для всіх верств населення. 
Метою роботи є набуття навичок прийняття рішень по всіх чотирьох складових комплексу маркетингу: товару, ціні, організації збуту продукції і методах її просування. 
Основними завданнями роботи є розробка комплексу маркетингових рішень для конкретного підприємства, а саме для фірми «СУПЕРФЛЕШ», формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики. 
 
Розділ 1. Аналіз ринку
 
1.1. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів. Обгрунтування вибору потреби
 
Результати ринкових досліджень, проведені маркетинговою фірмою показали, що на даний час на Західній Україні та й у всій Україні загалом існує потреба у якісних та не надто дорогих флешках. Тому ми створили своє підприємство «СУПЕРФЛЕШ», яка буде займатися виробництвом цифрової флеш-пам’яті. Відкриття даного підприємства є доцільним, оскільки в Україні немає жодної фірми, яка б займалась аналогічним виробництвом. Населення купує продукцію іноземного виробництва: «Kingston», «Transcend», “Toshiba” тощо. 
Група маркетологів, що працюють на фірмі «СУПЕРФЛЕШ» переконані в конкурентоспроможності нашого товару і швидкій ліквідності його, завдяки високій якості, найкращим технологічним та експлуатаційним характеристикам. 
Збут товару планується організувати через торговельні центри та фірмові магазини, що забезпечить відповідний контроль над реалізацією товару та швидке його просування. 
Кожного дня людина стикаєтьсяся з великим обсягом новоï iнформацiï. Будучи офісним працівником чи простим студентом – кожному потрiбно обробляти певнi данi, з якими зручніше прцювати в електронному виглядi. Проведені маркетингові дослідження стверджують, що потреба в флешках зростає. Споживачі відчувають потребу у компактних флешках з великим обсягом пам’ятi та привабливим зовнішнім виглядом. Саме тому наша фірма «СУПЕРФЛЕШ» має на меті заповнити ринок високоякісними флешками вітчизняного виробництва. Для ширшої класифікації незадоволеної потреби було використано матрицю класифікації індивідуальних потреб, на основі чого було зроблено наступні висновки.
 1. За ієрархією потреб. Цю потребу можна віднести до соціальних, а саме по відношенню і схваленню соціальної групи (користувачі ПК). Споживачі використовують флешки для компактного збереження інформації. 
2. Фактори, які впливають на формування цієї потреби. До таких факторів належать вікові та соціально-групові, від впливу яких залежить місткість, зовнішній вигляд (дизайн) флешки.
3. За часовими параметрам. Цю потребу можна віднести до поточної і до перспективної, бо потреба у компактному збереженні інформації є і буде розвиватися. 
4. За принципом задоволення. Ця потреба задовольняється одним товаром – флешкою.
5.За ступенем принципового задоволення. Потреба у компактному збереженні інформації повністю задовільняється USB флеш пам’яттю.
6. За масовістю розповсюдження. Ця потреба розповсюджена як географічно так
і соціально всюди, але в меншій чи в більшій мірі.
7. По еластичності. Попит на цей товар є еластичним.
8. За суспільною думкою. Цю потребу відносять до соціально-позитивної. Більшість українців мають позитивне відношення до такого товару, оскільки мають справу з великим обсягом різноманітної цифрової інформації.
 9. За глибиною проникнення у суспільну свідомість. Ця потреба усвідомлена частково, особливо молодим поколінням. 
10. За ступенем поточної необхідності. Відноситься до нормального ступеня. Тобто, не існує ажіотажу на даний товар, але попит є достатньо вираженим.
11. За причиною виникнення. Ця потреба належить до привитих модою, розвитком НТП та іншими споживачами.
12. За специфікою задоволення. Ця потреба є сегментованою, лише певний сегмент ринку буде задоволений цією продукцією. 
13. За характером бар'єрів задоволення потреб.
Ця потреба є соціально обумовленою. Доходи покупців диференційовані, тому не кожен споживач може дозволити собі зробити дорогу покупку (вишукану флешку).
Отже, на основі класифікації незадоволеної споживчої потреби за допомогою матриці класифікації індивідуальних потреб,можемо сформувати певну місію діяльності нашого підприємства, а саме: задоволення потреби у компактному збереженні та мобільному перенесенні цифрової інформації вітчизняних споживачів за допомогою високоякісних та доступних флешок. Керівництво фірми також ставить перед собою низку цілей, серед яких необхідно виділити такі першочергові: закупівля високоякісних комплектуючих; наймання на роботу висококваліфікованого персоналу; удосконалення технології виробництва; налагодження зв’язків з оптовими і роздрібними посередниками; створення філій в регіонах з дешевою робочою силою. Макросередовище нашої фірми складають: - демографічні чинники (демографічні аспекти): важливим для нашого підприємства є розподіл населення за віком; також важливе місце має національна структура ринку і дохід споживача; - економічний аспект: із зростанням доходів зростає попит на продукцію, що має більшу вартість; - природне середовище: зростання вартості енергії, надзвичайні непередбачувані техногенні та природні катастрофи мають вплив на виробництво та діяльність підприємства; - політичне середовище: непередбачувані політичні події (революції, позачергові вибори), що призводять до інфляції, зміни цін на товари та послуги і доходів споживачів вносять свої зміни у фінансове становище підприємства та виробництво;
- культурне оточення: необхідно врахувати традиції, звички, спосіб життя, професію наших споживачів, а також їх культурні вподобання. Із зростанням культурного рівня зростає прагнення споживачів стати більш цивілізованими, зростає освіченість населення, що впливає на формування потреби.
 Мікросередовище фірми «СУПЕРФЛЕШ» включає в себе: постачальників, посередників, конкурентів, клієнтів та контактні аудиторії. 
 Постачальники комплектуючих продають свої послуги за низькими цінами і працюють надійно, надаючи деякі деталі в кредит. До комплектуючих відносимо плати, мікросхеми, пластмасові та металевi оболонки. До споживачів можна віднести посередників, які закуповують товар для продажу в торгових точках. В загальному товар розрахований на споживачів з рiзним рівнем доходу. На ринку є велика кількість конкурентів таких як “Kingston”, “Toshiba”, „Transcend” та інші. Товари цих іноземних фірм є досить популярні в нашій країні, якість практично задовольняє покупців, але ціни дещо зависокі для середньостатистичного покупця-українця. Тому було вирішено створити українське підприємство, яке б займалося виготовленням та реалізацією вітчизняних флешок.
Контактні аудиторії засобів інформації: ТРК «ЕРА», за допомогою якої ми привертаємо увагу громадськості до діяльності підприємства. Внутрішні контактні аудиторії: складаються з власних робітників, менеджерів, членів ради директорів, керівників та іншого персоналу, що також потребують уваги до себе. Загалом атмосфера між працівниками сприятлива для продуктивної діяльності підприємства на ринку.
 
Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку
 
Під час підготовки опитування дуже важливо правильно визначити вибірку респондентів, а саме: врахувати принципи відбору (обрали принцип випадкового відбору) і те, яку кількість людей слід опитати (звичайно, великі вибірки точніші, але їх обстеження потребує більше коштів і часу). Тому як майбутні маркетологи ми повинні діяти в межах допустимої похибки вибірки з мінімальними фінансовими затратами. Найбільш розповсюдженим знаряддям збирання первинних даних є анкета.
І на кінець використовуватимемо такий спосіб зв’язку з аудиторією як особисте опитування (контакт) – найуніверсальніший із способів, оскільки інтерв’юер при необхідності може ставити більшу кількість запитань чи пояснити незрозуміле респондентові.
Ми провели маркетингове дослідження за допомогою анкетування. Це було зроблено для того, щоб зрозуміти потреби та смаки споживачів фірми, вивчити наших конкурентів та ін. Це опитування потрібне для більш точного усвідомлення причини створення та існування фірми. Із усіх опитуваних респондентів, зводячи отримані результати слід виділити лише групу з середнім та високим доходом. Анкета, яку ми запропонували, матиме наступний вигляд.
 
2.1. Анкета
 
Доброго дня! Шановний респонденте!
Вам запропоновано взяти участь у опитуванні яке проводить фірма «СУПЕРФЛЕШ». Фірма по випуску USB- флеш пам’яті «СУПЕРФЛЕШ» проводить опитування споживачів, щодо визначення чинників, які б вплинули на покращення якісних характеристик та властивостей пропонованої продукції на ринку. Просимо уважно ознайомитися з запитаннями в анкеті та вказати обраний Вами варіант відповіді. В будь якому випадку ми вдячні Вам за співпрацю з нами! 
1.Яким фірмам-виробникам флешок Ви віддаєте перевагу?
“ Kingston ”
“ Toshiba ”
„ Transcend ”
„ My flash ” 
Ваш варіант _______________ 
2.Вкажіть, будь ласка, ціну, яка є найбільш прийнятна для Вас при купівлі флешки.
до 50 грн.
50 –100грн. 
100- 150грн.
більше 150грн. 
3.Вкажіть місце (точку продажу), де Ви купуєте комп’ютерну техніку (в т.ч.флешки). 
В фірмових магазинах комп’ютерноï техніки
В супермаркетах електроніки 
На ринках
В Інтернет-магазинах
Ваш варіант___________________________ 
4. Чи впливає ціна на ваш вибір? 
так
не повністю
ні 
5. Яких, на Ваш погляд, слід вжити заходів, щоб активізувати продаж флешок вітчизняного виробництва? 
Розширити асортимент
Посилити рекламу
Знизити ціни
Поліпшити вивчення попиту на цей товар 
Збільшити спектр додаткових послуг
Ваш варіант______________________________ 
6. Чи важливо для Вас який вигляд буде мати запропонована Вам флешка? 
зовсім не важливо
швидше не важливо, ніж так і важливо
не важливо 
швидше важливо, ніж ні
дуже важливо 
7. Оцініть за п’ятибальною шкалою вплив характеристик упакування на прийняття рішення про покупку: 
Колір
Форма
Матеріал
Ємність
Швидкість зчитування інформації
8. Яке слово спадає Вам на думку, коли Ви чуєте: Флешка___________________ 
Цифрова інформацiя________________________
«СУПЕРФЛЕШ»____________________
 9. Чи звертаєтеся Ви за допомогою до продавців-консультантів при купівлі комп’ютерноï техніки (в т.ч флешки)?
Так 
Деколи 
Ні 
10. Яке Ваше ставлення до акцій у магазинах комп’ютерноï
техніки (знижки, бонуси, розпродажі і т.д.)? 
Позитивне 
Нейтральне 
Негативне 
11. Стать опитуваного.
чоловіча
жіноча 
12. Ваша вікова категорія.
до 18 років 
18-30 років 
30-50 років 
більше 50 років
13.Вкажіть, будь ласка, Ваш середньомісячний дохід.
до1000 грн.
1000-2000 грн. 
2000-4000 грн. 
4000 грн. і більше. 
Провівши анкетування, одержавши певні результати, ми проводимо обробку отриманої інформації та здійснюємо аналіз відповідей.
Відповідно будуть наведені діаграми по кожному з питань, зроблено висновки та висунуто певні пропозиції щодо інформації, яку ми отримали, та подальшого її застосування.
1. Яким фірмам-виробникам флешок Ви віддаєте перевагу? 
Більшість респондентів віддають перевагу фірмі „Transcend”, оскільки їхня ціна досить низька, а якість задовольняє практично всіх. 25% вибрали “ Kingston ” , 20% „ Toshiba ”, „ My flash ”- 10 %, та 15 % віддають перевагу іншим виробникам. Тому, можемо вважати, що наша фірма у майбутньому буде мати попит у споживачiв, адже 15% опитуваних вибрали представникiв iнших фiрм. 
2. Вкажіть, будь ласка, ціну, яка є найбільш прийнятна для Вас при купівлі флешок. 55 % респондентів відповіли, що найбільш прийнятною ціною для них є такий інтервал як 50-100грн. тому наша фірма буде зважати на ці дані, і буде старатися встановлювати саме такі ціни, які задовольнять потреби споживачів.
3.Вкажіть місце (точку продажу), де Ви купуєте комп’ютерну техніку (в т.ч. флешки). 
Більшість опитаних здійснюють покупки в фірмових магазинах та спеціалізованих супермаркетах. Тому і ми будемо співпрацювати саме з такими точками продажу, і відкриємо власний фірмовий магазин, що дозволить нам краще контролювати діяльність фірми та продаж товару. 
4. Чи впливає ціна на ваш вибір?
65 % опитаних стверджує, що ціна впливає на їхній вибір. 25 % - не повністю зважають на ціну, 10 % - їхній статус та з/п дозволяють особам не звертати увагу на таку дрібницю, як ціна.
5. Яких, на Ваш погляд, слід вжити заходів, щоб активізувати продаж флешок вітчизняного виробництва? 
Споживачі вважають, що найдоцільнішим буде посилення реклами.
6. Чи важливо для Вас який вигляд буде мати запропонована Вам флешка? Для більшості опитаних зовнішній вигляд є важливим.
7. Оцініть за п’ятибальною шкалою вплив характеристик упакування на прийняття рішення про покупку: 
Для покупців важливими є колір (4 бали), форма (3 бали), матеріал, з якого виготовлена упаковка (5 балів). На даний момент ми можемо запропонувати наступну конфігурацію цих показників (3, 2, 4 бали відповідно для кольору, форми, матеріалу).
9. Чи звертаєтеся Ви за допомогою до продавців-консультантів при купівлі цифрової техніки (в т.ч. флешок)? Опитування показало, що для покупця є досить вагомою порада консультанта у магазинах. Цей факт необхідно буде враховувати при розробленні комплексу маркетингу.
10. Яке Ваше ставлення до акцій у магазинах побутової техніки (знижки, бонуси, розпродажі і т.д.)? Досить важливо проводити різні акції, оскільки більшість опитаних ставляться до таких заходів позитивно. Зокрема, керівництвом фірми було вирішено розробити систему знижок для посередників нашої фірми.
11. Стать опитуваного.
Кількість опитаних жінок дорівнює кількості опитаних чоловіків. Тобто, потенційними покупцями флешок є як жінки, так і чоловіки.
12. Ваша вікова категорія.
Основними споживачами послуги є особи віком від 18 до 30 років. Вони і будуть складати основний сегмент нашої торгівлі.
13. Вкажіть, будь ласка, Ваш середньомісячний дохід. Оскільки нашими потенційними покупцями є молодь, зрозуміло, що доходи за місяць будуть не значними. Відповідно, ми будемо орієнтуватися на покупців з середнім на нижче середнього рівнями доходу. 30 % опитаних мають дохід до 1000 грн.; 30 % - 1000-2000 грн.; 20% - 2000-4000 грн.; 20 % - більше ніж 4000 грн.
Провівши ґрунтовний аналіз опитування, управлінцями фірми було вирішено здійснити сегментацію ринку, вибрати цільові сегменти для продажу нашого товару.
 
2.2. Сегментування ринку
 
На основі даних дослідження було проведено сегментацію ринку. Через політику сегментації ринку втілюється в життя найважливіший принцип маркетингу – орієнтація на споживача.
Сегментація ринку передбачає розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з цих груп окремого комплексу маркетингу. Маркетологи стверджують, що правильне виділення ринкового сегмента – це половина комерційного успіху, і посилаються на принцип Паретто: 20% сегмент певного ринку забезпечує, як правило, 80% прибутку фірми.
На основі анкетування, було вирішено, що потенційними покупцями флешок є молодь, тобто особи, віковий інтервал, яких до 18 років та 18-30 років. А дохідна частина не має аж надто великого значення для нас, оскільки наші ціни доступні для більшості. Тому покупцями можуть бути люди з різним рівнем доходу.
На основі проведеної сегментації ринку фірмою було обрано цільові сегменти ринку і здійснено орієнтацію на стратегію цільового (концентрованого) маркетингу. Слід зазаначити, що ринковий аналіз можливостей на цьому не припиняється, він здійснюється неперервно, що дає можливість швидко і гнучко реагувати на зміни в зовнішньому ринковому середовищі.
 
Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик
 
Першою і найголовнішою складовою комплексу маркетингу, що його розробляє фірма для свого цільового ринку, є товар. Саме виважена й послідовна товарна політика закладає підвалини ринкового успіху. Товарна політика охоплює різні аспекти продуктивної стратегії і тактики підприємства:
формування товарного асортименту;
забезпечення належного рівня якості і конкурентоспроможності;
створення привабливої упаковки;
розробка товарної марки.
Все це в комплексі і становить сутність маркетингової товарної політики фірми, спрямованої на максимальне задоволення потреб своїх цільових споживачів.
Товар – це все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу. Товаром можуть бути матеріальні об”єкти, послуги, організації та ідеї. В даному випадку об”єктом товарної політики фірми «СУПЕРФЛЕШ» виступає сукупність високоякісних USB флеш накопичувачів. 
Товар за задумом відображає потребу в якісних флешках, які б задовольняли індивідуальні запити споживачів у компактному зберіганні інформації
2-ий рівень (товар у реальному виконанні).
На цьому рівні товар сприймається як реально створений виріб із конкретними властивостями та характеристиками.
Флеш-пам'ять - різновид комп'ютерної пам'яті, вміст якої не стирається при відключенні живлення. Завдяки такій економічності, відносно високої швидкості читання / запису даних, а також більшої надійності, флеш-пам'ять використовується в багатьох пристроях замість жорсткого диска. USB Flash Drive - це маленький і надійний пристрій для зберігання файлів, а так само для перенесення даних з одного комп'ютера на інший.
Конструкція USB Flash Drive (флешка) захищає дані за рахунок міцного корпусу, що забезпечує надійність зберігання інформації. Flash Drive - використовуються для запису інформації c (на) персональні комп'ютери, ноутбуки. USB Flash Drive - це швидкий, легкий і зручний пристрій для зберігання і передачі інформації. USB Flash Drive (флешка) дозволяє зберігати будь-які види цифрових даних: записи відео і фотозображення, MP3-файли, документи, мову, музику, графіку, текстові файли і т.д. Флешки від «СУПЕРФЛЕШ» підтримують технологію захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Для нашого товару використовується 3 види упаковок: внутрішня - поліетилен, що захищає продукт від пошкоджень при контакті; зовнішня – картонна упаковка, що є основною упаковкою нашого товару, захищає від пошкоджень (механічних, термічних та ін.), а також містить інформацію про розміри, термін придатності та ін. Також додається вкладка-інструкція щодо правильного та ефективного використання придбаного продукту; транспортна – ящики картонні, що призначені для транспортування та зберігання продукції. Висока якість товару – головна характеристика нашої продукції. Для перевірки якості здійснюється контроль. Продукція нашої фірми допущена до продажу, пройшла низку перевірок та тестувань, де проявила себе на досить високому рівні.
3-ий рівень (товар з підкріпленням). Серед додаткових вигод наша фірма на даному етапі свого життєвого циклу може запропонувати своїм клієнтам наступні послуги: Гарантія Гарантується висока якість виготовленої продукції. Відбувається оформлення гарантійних талонів, термін дії яких узгоджений між магазином та фірмою виробником. Післяпродажне і допродажне обслуговування Послуга включає в себе поради щодо властивостей та особливостей продукту і доцільності та правильності експлуатації флешок. Розроблено систему знижок для посередників нашої фірми. Тобто, існує можливість 2%, 5%, 10% знижки, в залежності від терміну співпраці посередника з фірмою-виробником. Необхідною умовою ефективного виробництва є проведення позиціонування. Тобто, ми чітко визначимо, чим саме наш продукт буде відрізнятися від конкурентів. Для чіткості та розуміння результати порівняння подаємо у вигляді схеми позиціонування товару. 
Позиціонування на ринку – це забезпечення товарові чітко відокремленого від інших товарів місця на ринку й у свідомості цільових споживачів.
Будь який товар споживачі сприймають як набір певних його властивостей. Для того, щоб зрозуміти, чому покупці надають перевагу продукції саме цієї фірми, а не іншої, треба порівняти ці властивості. Результати порівнянь можна подати у вигляді схеми позиціонування товару. На цю схему нанесено позиції товарів основних конкурентів і знайдено незадоволену споживчу потребу. 
На рис. 3.3. наведено схему позиціонування товарів даного підприємства за двома характеристиками: перша враховує цінові характеристики, а друга – обсяг пам’яті.
Обсяг пам’ятіНезадоволена потреба споживача
Великий«Kingston»«СУПЕРФЛЕШ»«Verbatim»*
Середній«Transcend»«SunDisk»«Goodram»
Малий«Zana»«Silicon Power»«TakeMS»
Ціна товаруВисокаСередняНизька
Рис. Схема позиціонування товару
Фірма «СУПЕРФЛЕШ» керується перевагою, виробляючи флешки із значним об’ємом пам’яті , при цьому реалізуючи свою продукцію за середніми цінами. Наша фірма вибрала собі таку позицію з метою розширення кола своїх клієнтів. Тим самим зайняла особливу нішу на конкурентному ринку, що надає їй значних переваг, збільшуючи кількість потенційних споживачів. 
 
Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі проведення пробного маркетингу
 
Другою складовою комплексу маркетингу є ціна, яка може мати найрізноманітніші види. Виважена цінова політика здійснює значний вплив на риековий успіх підприємства. Ціни тісно пов’язані з іншими складовими комплексу маркетингу, передусім з товаром , його якісними характеристиками, рівнем сервісу, тощо. Формування цінової політики передбачає прийняття великої кількості стратегічних і тактичних рішень. Найскладніші рішення пов’язані із встановленням цін на нові товари.
Для оцінки взаємозв”зку між ціною і попитом на свій новий товар, фірма «СУПЕРФЛЕШ» протягом декількох місяців проводила ринкове тестування попиту на флешки , при різних рівнях цін в діапазоні від 100 до 199 гривень, обсяг збуту при цьому змінювався відповідно від 671 до 262 одиниць. 
 
4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
 
Для оцінки взаємозв’язку між ціною і попитом на свій новий товар (рівнем його збуту) фірма протягом декількох місяців проводила пробний маркетинг цього товару при різних значеннях ціни.
Проводиться подальше дослідження ринку на основі статистичного аналізу. Завданням цього аналізу є складання рівняння регресії, що встановлює взаємозв’язок між досліджуваними параметрами: ціною (Ц) та обсягом попиту, що у даному випадку дорівнює рівню фактичного збуту (n). Оскільки зв’язок між ними близький до лінійного, рівняння регресії буде мати вигляд: 
N=b0+b1*Ц, (1)
де N- теоретичне значення обсягу збуту при відповідній ціні.
Таблиця 4.1.
Проміжні розрахунки
ЦіniЦі*nіЦі*Ціnі*nіNiNi-nсер(Ni-nсер)*(Ni-nсер)
1199262521383960168644262,3078-251,6963347,856
2190282535803610079524308,07-205,9342407,165
31813786841832761142884353,83-160,1725654,429
41723606192029584129600399,59-114,4113089,648
51634948052226569244036445,36-68,644711,4496
61544386745223716191844491,12-22,88523,4944
71456098830521025370881536,8822,88523,4944
81365167017618496266256582,6468,644711,4496
91277259207516129525625628,41114,4113089,648
101185936997413924351649674,17160,1725654,429
111098409156011881705600719,93205,9342407,165
121006716710010000450241765,69251,6963347,856
Сума1794616886322027978635267846167,99780299468,08
Для обчислення   і   слід розв’язати систему нормальних рівнянь: 
  (2) 
де m – кількість замірів у проведеному дослідженні.
6168 = 12* b0 + b1*1794 (3)
 863220 = b0*1794 + b1*279786
b1= -5,084
b0 = 1274,162
Після розв’язання системи рівнянь, визначення коефіцієнтів b0 та b1 і складання рівняння регресії будують графік залежності попиту від ціни (наведено на рис.4.1). 
Рис.4.1. Кореляційне поле точок
Рис.4.2. Залежність попиту від ціни
Далі визначають щільність зв’язку між цими величинами, для чого обчислюють коефіцієнт детермінації:
  , (4)
де  - факторна дисперсія, 
  ; (5)
  – загальна дисперсія,
   (6)
Коефіцієнт детермінації характеризує тісноту зв’язку між даними величинами. Він має додатне значення і знаходиться в межах [0;1]. Залежно від значень   роблять такі висновки:
-якщо  , то зв’язок між ціною і попитом слабкий;
-якщо  , то зв’язок між ціною і попитом відчутний;
-якщо  , то зв’язок між ціною і попитом щільний.
В даному випадку зв’язок між ціною і попитом слабкий, бо  =0,84
Коефіцієнт детермінації характеризує ту частину варіації результативної ознаки “n”, яка відповідає лінійному рівнянню регресії. 
Проведений регресійний аналіз показав, що в цьому діапазоні взаємозв’язок між ціною товару і обсягом його збуту близький до лінійного і визначається рівнянням регресії:
N = 1274,162 -5,084*Ц
Значення N1,Nі,Ц,1Ці а також отримане рівняння регресії використовуються фірмою «СУПЕРФЛЕШ» для проведення подальших розрахунків ціни.
 
4.2. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток
 
Визначення оптимальної ціни невід”ємне від понять постійних і змінних витрат фірми, які їй необхідно покрити за рахунок прибутку. До постійних витрат даної фірми (це ті, що не залежать від обсягу випущеної продукції) належать витрати на комунальні послуги, плата за оренду приміщення, заробітна плата управлінському персоналу та інше. До змінних витрат ( це ті, що залишаються незмінними на одиницю продукції, а на весь обсяг продукції змінюються залежно від виробітку) можна віднести виплату заробітної плати відрядним працівникам, виплати на сировину, на матеріали, комплектувальні та деякі інші, ціна яких не є відносно постійною.
До моделі ціноутворення, що базуються на попиті відносять метод максимізації прибутків, аукціон (споживачі змагаються між собою за право придбання певного унікального товару) та метод встановлення ціни відчутної цінності товару (споживач порівнює між собою ціну придбання товару та споживчу цінність). Дане підприємство використовує метод максимізації прибутків.
Математична модель цієї задачі має вигляд:
   (7)
де, П – прибуток, який отримує фірма від реалізації продукції за досліджуваний період;
F – постійні втрати фірми на виробництво і збут продукції за цей період — 20247 грн.;
V – змінні витрати на одиницю продукції — 87 грн.;
Взаємозв’язок між Ц та N встановлено у вигляді рівняння регресії(1):
Максимізувати прибуток фірми можна з використанням похідної  .
Прирівнюємо   = 0 і знаходимо Цопт, Nопт, Пmax. 
   (8)
Отже, отримаємо
   (9)
Цопт = 1274,162-87*(- 5, 084) / -2*(- 5, 084) = 168,79 грн.-
 потрапляє в діапазон цін.
   (1’)
Nопт = 1274,162+ ( - 5, 084*168,79)= 415 шт
   (7’)
Пмах = 168,79*415- (20247+87*415)= 13770,8 грн.
В результаті проведених розрахунків отримуємо величину максимального прибутку для значення оптимальної ціни та обсяг збуту, при яких цей прибуток буде отримано.
Знаходимо також собівартість одиниці продукції при даному обсязі збуту:
   (10)
S= 87+20247/415 = 135,79 грн.
Розраховуємо собівартість для кожного N теоретичного:
S1 = 87+20247/262,3 = 164,19
S2 = 87+20247/308,07 =152,72
S3 = 87+20247/353,83 =144,22
S4 = 87+20247/399,59 =137,67
S5 = 87+20247/445,35 =132,46
S6 = 87+20247/491,12 =128,23
S7 = 87+20247/536,88 =124,71
S8 = 87+20247/582,64 =121,75
S9 = 87+20247/628,41 =119,22
S10 = 87+20247/674,17 =117,03
S11 = 87+20247/719,93 =115,12
S12 = 87+20247/765,69 =113,44
Зобразимо графічно залежність собівартості товару від обсягу збуту:
Рис. 4.3. Залежність собівартості товару від обсягу збуту
Цінова еластичність попиту визначає чутливість споживачів до змін у цінах з точки обсягу товарів, що вони придбають.
   (11) 
де  - обсяг збуту, визначений за рівнянням регресії відповідно при цінах  .
Enц = (262,31-765,69)/( 262,31+765,69) = |-1,478|=1,478
 (199-100) / ( 199+100)
Enц >1,отже, попит еластичний. 
Цінова еластичність попиту характеризує чутливість споживачів до зміни цін з огляду на кількість товарів, які вони купують. Її визначають відношенням зміни величини попиту (обсягу збуту) до зміни цін (у відсотках). Цінова еластичність показує відсоткову зміну у величині попиту на кожен відсоток зміни в ціні. Оскільки попит, як звичайно, зменшується при зростанні ціни, еластичність вимірюється від’ємними величинами. Дану величину беруть за модулем і виражають додатнім числом.
Попит вважається еластичним, якщо  >1, тобто коли незначні зміни ціни товару приводять до суттєвіших змін обсягів його збуту.
Нееластичний попит маємо при  <1, тобто коли зміни ціни не викликають значних коливань обсягів збуту товару.
Попит стає нееластичним за таких умов:
товар не має або майже на має замінників;
сформувалася стійка прихильність значної частини ринку до даної товарної марки;
споживачі вважають, що підвищення ціни пов’язане з поліпшенням якості товару або з інфляційними процесами в економіці;
при купівлі престижних товарів, предметів розкоші.
Результати аналізу еластичності попиту дуже важливі для формування цінової політики підприємства, визначення стратегії маркетингу. При нееластичному попиті ефективними виявляються методи нецінової конкуренції, до яких належать поліпшення якості товару, рівня сервісу, інтенсифікація рекламної діяльності тощо. При формуванні вихідної ціни слід пам’ятати, що попит визначає верхню межу ціни товару. 
 
Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару
 
Проаналізувавши ситуацію, що склалась на підприємстві стосовно обсягу збуту та попиту на його продукцію (флешки), вирішено впровадити низку маркетингових заходів, що підвищили б попит. 
Аналіз збутової політики дав стимул замінити однорівневий канал збуту на дворівневий, адже, на думку маркетологів, використання оптових посередників поряд із роздрібними є більш ефективним, ніж діяльність одних роздрібних. Оптовими посередниками можуть бути незалежні гуртові посередники з повним циклом обслуговування. Кількість оптових посередників становить по п’ять в кожній області на території України. Незалежні гуртові посередники виконують на фірмі «СУПЕРФЛЕШ» такі функції:
◊ зберігають товарні запаси;
◊ кредитують споживачів;
◊ доставляють товари;
◊ просувають продукцію;
◊ надають консультаційні послуги.
Довжина каналу розподілу фірми «СУПЕРФЛЕШ» зображена нижче на рис.5.1.
Рис.5.1. Схема каналу розподілу
Також прийнято важливе рішення щодо ширини каналу розподілу. Отже, обрано селективний розподіл, за якого фірма , вибравши найбільш підходящих посередників має змогу поєднувати контроль над каналом із підтриманням високого іміджу фірми. Обрано саме такий розподіл, адже флешка – це товар довготермінового використання. На підприємстві застосовується БМС: прямий маркетинг - збут продукції через фірмові магазини поєднаний зі збутом через супермаркети побутової і цифрової техніки.
В даному випадку реалізація даної продукції через фірмові магазини (прямий маркетинг) є ефективна і здійснюється тому, що флешки відвантажують великими партіями, щільно перевозячи їх автомобільним транспортом. Такий спосіб має свої переваги, адже відділ збуту підприємства досконало знає власні вироби, оскільки реалізує лише один вид продукції.
Використання незалежних гуртових посередників з повним циклом обслуговування має в свою чергу також переваги, адже вони здійснюють інформаційну функцію(збирають інформацію), допомагають фірмі у просуванні продукції, кредитуванні, здійснюють доставку товарів, надають консультаційні послуги споживачам.
Поставку товарів до споживача вирішено знову ж таки доручити автомобільному транспорту. Як показала практика, цей вид транспорту найбільш мобільний, оперативний та зручний. Однак більше уваги, а й відповідно витрат слід приділити упаковці товару, що б забезпечувала його захищеність, адже пропонований товар виготовляється з дорогого матеріалу та складається з дрібних деталей. Автомобільний транспорт – це єдиний дійсно оптимальний варіант, адже збут продукції відбувається на даний момент у Львівській області та у суміжних із нею: Тернопільській та Івано – Франківській областях. Оцінюючи прибутки, працівники ПЕВ (планово – економічного відділу), зробили висновки, що така ширина ринку зараз абсолютно задовольняє підприємство, забезпечує його ефективне функціонування.
Також прийнято важливе рішення стосовно поставки сировини, що повинна бути не надто дорогою, проте якісною. Таким чином одним із оптимальних постачальників є фірми Японії, адже ця країна завжди славилася високим темпом розвитку якісної техніки та технології. Зараз із цією країною співпрацюють низка європейських держав, що значно краще розвиваються в економічному плані, ніж Україна. Тому доцільно частину сировини та комплектуючих закуповувати в Японії. 
1. Інформаційну функію на підприємстві здійснюють незалежні гуртові посередники, а саме збирання інформації за допомогою анкет та усного опитування. 
2. Стимулювання збуту забезпечують роздрібні посередники.
3. Пристосування товарів до вимог споживачів, зокрема виробництво, монтаж, пакування товарів, їх сортування і комплектування здійснюють виробники підприємства.
4. Надання торговельних послуг, тобто продаж товарів споживачам виконують роздрібні посередники.
 5. Організація товарного руху: транспортування і складування товарів зобов’язується за гуртовими посередниками.
Щоб підприємство отримувало максимальний прибуток перш за все необхідно врівноважити ситуацію, що склалась на самому підприємстві. Тут доцільно повернутись до вже давно знайомих теорій мотивування – ввести заходи стимулювання власного торговельного персоналу. Необхідно забезпечити можливості підвищення заробітної платні за виконання престижних та найбільш трудомістких робіт. Для підвищення ефективності діяльності підприємства, вирішено покращити умови праці працівників, а саме:
-необхідно використовувати премії за якісно виконану роботу (особливо це стосується працівників, робота яких пов’язана з творчістю – це дизайнери, маркетологи);
- надання надбавок збутовикам, за оперативність та якісне виконання своїх завдань.
Крім матеріальних стимулів доцільно також використовувати моральне мотивування, а саме використання поздоровлень та подяк та соціальні стимули – організація поїздок для працівників підприємства. На думку маркетологів, такі зміни на підприємстві є прогресивними та стимулюють активне просування товарів на ринок.
Загально відомо, що обсяг реалізації продукції фірми є динамічним показником і внаслідок впливу різних факторів може змінюватись. Тому доцільно провести аналіз беззбитковості і знайти точку критчного збуту, при якій ціна дорівнює собівартості і фірма за рахунок доходів від реалізації може лише покрити свої витрати.
Значення критичного збуту визначається із рівняння:
   (12)
звідси
   (13)
Nкр = 20247/(168,79-87) = 249 шт.
Дохід від реалізації = Ц ×N = 168,79 × 415 = 70047,85 грн.
Сумарні витрати = F + V × N = 20247 + 87 × 415 = 56352 грн.
Змінні витрати = V × N = 87 × 415 = 36105грн. 
Постійні витрати = 20247 грн 
Рис. 5.2. Рівень критичного збуту
Як видно із графіка, існує зона збитків та зона прибутків. Також на рисунку видно відрізок, де прибуток є максимальним. Аналізуючи графік беззбитковості, робимо висновок, що для фірми доцільно не опускатися нижче точки, що відповідає Nкр. При обсязі збуту продукції у розмірі 249 од. доходи фірми покриватимуть її витрати. Якщо він буде вищим, фірма отримуватиме прибутки. А у випадку зменшення даного обсягу, підприємство одержуватиме збитки. 
 
Розділ 6. Планування кампанії по просуванню товару
 
В умовах насиченості ринку недостатньо розробити новий товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Все більшої ваги набуває четверта складова комплексу маркетингу – метод просування товару, під яким розуміють сутність маркетингових рішень, пов’язаних із комунікативністю. Основними цілями системи маркетингових комунікацій фірми «СУПЕРФЛЕШ» є :
1.Інформування споживачів про товар;
2.Стимулювання купівлі товарів
3.Мотивація споживачів;
4.Формування позитивного іміджу;
Основними адресатами комунікаційної політики фірми «СУПЕРФЛЕШ» є споживачі.
Фірма «СУПЕРФЛЕШ» планує реалізувати активну рекламну кампанію, (ціль якої – стимулювання збуту), оскільки вона є найпопулярнішою і широко використовуваною складовою системи маркетингових комунікацій. Крім того, щоб покращити зв’язки фірми зі споживачами, маркетологами запропоновано розробити макет рекламного буклету. Перевагою використання цього типу реклами є
 помірні витрати, 
 висока частота повторних контактів, 
 ефективність впливу на споживачів, 
 персоналізоване нагадування споживачам про себе та свою продукцію,
 можливість повідомити людям за допомогою буклету про різноманітні акції чи знижки на свою продукцію. 
При виборі такої складової маркетингових комунікацій як рекламні буклети, маркетологи враховували багато факторів, які визначають їх ефективність, а саме:
1. Тип товару. Оскільки флешки є товаром, якому характерний широкий асортимент, відповідно виробникам не потрібно витрачати багато грошей на рекламу, а більше уваги приділити просуванню товару на ринку через інформування та нагадування. 
 2. Етап життєвого циклу товару. Основною причиною інтенсивного застосування реклами є етап життєвого циклу товару (етап зростання), адже споживачі лише знайомляться із продукцією даної фірми, тому необхідна активна комунікаційна політика із використанням буклетів. 
 3. Стратегія просування товару. Підприємство обрало стратегію «притягування» споживачів до товару, що передбачає заходи стимулювання споживачів до купівлі свого товару. 
Фірма «СУПЕРФЛЕШ» розробила рекламний буклет, у якому широко представлено асортимент підприємства, детально описано властивості та характеристики кожної моделі та подано візуальне зображення з метою, щоб потенційні клієнти краще оцінили стиль та дизайн флешки (додаток А).
Заходи Public relations спрямовані на формування іміджу фірми. Підприємство «СУПЕРФЛЕШ» бере активну участь у реалізації різноманітних заходів, що мають характер події (День міста, День Незалежності, День молоді тощо), проводячи прес-конференції та брифінги. Також наша фірма виступає спонсором деяких культурних заходів, таких як концерти відомих виконавців. Свою спонсорську діяльність ми збираємось розширити і на благодійні заходи.
У створенні іміджу фірми важливу роль відіграють і дні “відкритих дверей”, які підприємство влаштовує щороку.
Стимулювання збуту передбачає різноманітні знижки, розпродажі, лотереї тощо.
Отже, стимулювання збуту передбачає мотивацію споживачів. Стимулювання збуту нашої продукції передбачає проведення конкурсів, вікторин, акцій, де споживачі мають можливість виграти брелоки, різноманітні аксесуари, сувеніри тощо. Такі заходи особливо заохочують молодь. 
 Також наша фірма надає знижки оптовим покупцям, надає кредити на свій товар, гарантії сервісного обслуговування тощо. 
 Оскільки наша продукція є товаром промислового призначення, то персональний продаж для фірми «СУПЕРФЛЕШ» є значно ефективним засобом комунікації у реалізації її продукції. Найчастіше персональний продаж нашого підприємства набуває форми контакту торговельного агента з покупцями, надання консультаційних послуг, стимулюючи тим самим продаж продукції.
 
Висновки
 
Виконуючи курсовий проект, було прийнято низку рішень по чотирьох складових комплексу маркетингу: товару, ціні, організації збуту продукції і методах її просування.
Щодо самого товару, основне, що ми враховували, - це те , що споживач купує найкращу якість за помірною ціною. Флешки фірми «СУПЕРФЛЕШ» харатеризуються високою якістю та найкращими технологічними характеристиками. Великою перевагою для нас є те, що наша фірма є першим виробником флешок в Україні.
При прийнятті рішеннь по ціноутворенню ми орієнтувались на те, що підприємство прагне завоювати лідерство за якістю продукції, а головний орієнтир ціноутворення – збільшення частки ринку.
Збутова і комунікаційна політика орієнтуються перш за все на просування нового товару і стимулювання збуту.
Перш ніж виходити на ринок, було проведено ретельний аналіз споживчої потреби та кон’юнктури ринку. Оскільки естетичні потреби людей не можливо повністю задовольнити (смаки споживачів сильно відрізняються одні від одних), ми на основі проведеної сегментації, враховуючи параметри нового товару, визначили споживачів, на потреби яких будемо орієнтуватись в нашій діяльності.
Отже, завдяки характеристикам товару, котрі відмінні від якостей товарів конкурентів, у поєднанні з активною діяльністю з просування товару, підприємство знайшло своє місце на ринку, відокремлене у свідомості споживачів від аналогічних товарів конкурентів, тобто, знайшло свою “нішу” на ринку.
Флешка - це споживчий товар або товар широкого вжитку. Відносити його до товарів повсякденного вжитку є помилковим, адже перед вибором товару покупець ретельно його оцінює, порівнюючи між собою за показниками якості, ціни, зовнішнього оформлення. Так само помилково відносити дану продукцію до товарів пасивного та особливого попиту. Флешка- це товар попереднього вибору.
В майбутньому є можливість розширити асортимент фірми (за високого попиту).
Зафіксувавши конкретні переваги товарів даної фірми, можна стверджувати, що теоретично вони можуть конкурувати із аналогічними товарами інших фірм. Конкурентоспроможність оцінюється за технічними та економічними параметрами продукції, адже технічні параметри – це якість та технічний рівень товару. Економічні – це параметри, що враховують не тільки вартість готової продукції, а й витрати на його подальшу експлуатацію.
Щодо стратегії використання товарних марок, то дана фірма обрала стратегію групових марок, використовуючи одну назву для своїх товарів. Це дає можливість зменшити витрати на рекламну діяльність. Також передбачили витрати на транспортування флешок, для яких необхідні спеціальні упаковки для захисту при перевезенні та зберіганні, для надання інформації про фірму та її товар. 
Основними цілями ціноутворення даної фірми є: завоювання лідерства за якістю продукції – фірма виготовляє товари високої якості, реалізуючи їх за високими цінами. Для аналізу попиту ми встановили взаємозв’язок між ціною і попитом та визначили еластичність попиту за ціною. Логічно розміркувавши, можна стверджувати, що попит на флешки є еластичним, адже це не є товар першої необхідності. З такою оптимальною для виробника та споживача ціною підприємство зможе захопити лідерські позиції на ринку виробників фотоапаратів.
Цінова стратегія фірми «СУПЕРФЛЕШ» – стратегія єдиних цін. Фірма встановлює однакову ціну на конкретний товар для всіх споживачів. Для розрахунку ціни ми обрали модель ціноутворення. Найоптимальніша модель – модель ціноутворення, що базується на попиті – підприємство шукає таку точку на кривій попиту, яка забезпечить максимальний прибуток.
Щодо збутової політики, підприємство «СУПЕРФЛЕШ» використовує дворівневий канал розподілу, де посередниками є гуртові та роздрібні торговці та крім цього прямий маркетинг, що передбачає збут продукції за допомогою фірмових магазинів. Щодо ширини каналу розподілу – найоптимальнішим варіантом , на думку маркетологів, є селективний розподіл, що дозволяє поєднувати контроль над каналом, при цьому не зменшуючи обсяг збуту і впевнюючись у прибутку. Маркетингова система фірми «СУПЕРФЛЕШ» ” – БМС (багатоканальна маркетингова система). Роздрібні посередники даного підприємства- фірмові магазини, що пропонують широкий асортимент товарів (електротехніка). За характером торгового обслуговування - це магазин з повним циклом обслуговування, що зберігає товарні запаси, надає торгові кредити, забезпечує доставку продукції тощо. Також фірмові магазини допомагають виробникам у проведенні маркетингової діяльності, обслуговування покупців, адже флешки - товари попереднього вибору, тому в споживачів можуть часто виникнути запитання до персоналу з приводу якості, сировини та властивостей товару. Транспортування товару доцільно здійснювати автомобільним транспортом, що характеризується високою маневреністю. Однією із найважливіших умов ефективної діяльності підприємства є формування системи маркетингових комунікацій. Основною ціллю маркетингових комунікацій є стимулювання збуту. Підпорядковані цілі:
інформування споживачів про фірму;
мотивація споживачів до купівлі;
стимулювання акту купівлі.
Стратегія просування товару – стратегія «притягування» – витрати на рекламу і стимулювання споживачів для формування у них попиту на товар.
Засобом просування товару на ринку є реклама, а саме рекламні буклети. Вона має свої переваги:
гнучкість;
висока частота повторних контактів;
помірна вартість;
широке охоплення аудиторії.
Отже, концепція маркетингу, як форма виробничо комерційної діяльності, повинна забезпечити пристосування фірми до умов внутрішнього та зовнішнього ринків, враховувати особливості поточної ситуації. Саме маркетинг може підвищити ефективність функціонування підприємств в умовах жорстокої конкурентної боротьби на ринку.
 
Список використаної літератури
 
1. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/За редакцією Л.А. Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”(Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”2002. – 244 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Маркетинг” для студентів базового напряму “Менеджмент”/Укл. Л.А. Мороз, Є.В.Крикавський, Л.А. Сорока, І.П.Таранський. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.12 с.
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998.-384р.
4. Войчек А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.-268с.
5. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Промисловий маркетинг: Підручник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 472 с.
6. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. – Л., 2000. – 640 с.
7. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-е вид.доп. і перероб. – Львів: НУ „Львівська політехніка”
8. Прауде В.Р., Білий О. Б. Маркетинг. – К.: Вища шк., 1994. - 256с.
9. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К., М.: СПб: Видавничий дім «Вільямс», 1998. – 262 с.
 
Додаток А
Зразок рекламного буклету
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 28 MByte/s
Швидкість запису:до 14 MByte/s
ВиробникСуперфлеш
Обсяг пам’яті:2 Gb 
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4 і вище; Mac®: OS 9.0 і вище
Размір:41.85 x 16.2 x 8.15 мм
Вага:6 грам
Інше:Висувний коннектор.
Гарантія:12 місяців
Ціна: 170 грн.
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 28 MByte/s
Швидкість запису:до 14 MByte/s
ВиробникСуперфлеш
Обсяг пам’яті:2 Gb
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4 ; Mac®: OS 9.0
Размір:41.85 x 16.2 x 8.15 мм
Вага:6 грамм
Інше:Висувний коннектор.
Гарантія:12 місяців
Ціна: 110 грн.
3 USB флеш-диск - A-Data PD16 Blue - 2Gb
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 28 MByte/s
Швидкість запису:до 14 MByte/s
ВиробникСуперфлеш
Обсяг пам’яті:2 Gb
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4 ; Mac®: OS 9.0
Размір:71.6 x 20 x 10.9 мм
Вага:19 грамів
Інше:матеріал - алюміній; конструкція ковпачка, що забезпечує простоту носіння
Гарантія:12 місяців
Ціна: 180 грн.
4 USB флеш-диск - A-Data PD16 Red - 2Gb
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 28 MByte/s
Швидкість запису:до 14 MByte/s
ВиробникСуперфлеш
Обсяг пам’яті:2 Gb
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4; Mac®: OS 9.0
Размір:71.6 x 20 x 10.9 мм
Вага:19 грамів
Інше:матеріал - алюміній; конструкція ковпачка, що забезпечує простоту носіння
Гарантія:12 місяців
Ціна: 130 грн.
5 USB флеш-диск - A-Data PD17 Blue Ready Boost - 2Gb
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 28 MByte/s
Швидкість запису:до 14 MByte/s
ВиробникСуперфлеш
Обсяг пам’яті:2 Gb
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4; Mac®: OS 9.0
Размір:36.5 х 24.5 х 5.5 мм
Вага:5 грамів
Інше:Висувний коннектор.
Гарантія:12 місяців
Ціна: 155 грн.
6 USB флеш-диск - A-Data PD9 Blue - 2Gb
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 28 MByte/s
Швидкість запису:до 14 MByte/s
ВиробникA-Data
Обсяг пам’яті:2 Gb 
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4; Mac®: OS 9.0 
Размір:69.6 х 17 х 10 мм
Вага:10 грамм
Інше:12 місяців
Ціна: 150 грн.
7 USB флеш-диск - A-Data s701 Sporty Black Ready Boost - 2Gb
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 28 MByte/s
Швидкість запису:до 14 MByte/s
ВиробникСуперфлеш
Обсяг пам’яті:2 Gb
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4; Mac®: OS 9.0
Размір:38 x 20.5 x 8 мм
Вага:11 грамів
Інше:Висувний конектор.
Гарантія:12 місяців
Ціна: 110 грн.
8 USB флеш-диск - A-Data s701 Sporty Blue Ready Boost - 2Gb
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 28 MByte/s
Швидкість запису:до 14 MByte/s
ВиробникСуперфлеш
Обсяг пам’яті:2 Gb
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4; Mac®: OS 9.0
Размір:38 x 20.5 x 8 мм
Вага:11 грамів
Інше:Висувний конектор.
Гарантія:12 місяців
Ціна: 125 грн
USB флеш-диск - A-Data s701 Sporty Red Ready Boost - 2Gb
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 28 MByte/s
Швидкість запису:до 14 MByte/s
ВиробникСуперфлеш
Обсяг пам’яті:2 Gb
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4; Mac®: OS 9.0
Размір:38 x 20.5 x 8 мм
Вага:11 грамів
Інше:Висувний коннектор.
Гарантія:12 місяців
Ціна: 200 грн.
Суперфлеш USB 2.0 - флеш-накопичувач в оригінальному висувному корпусі. Тонке поєднання глянсового корпусу з різнокольоровими вставками приверне увагу цінителів стильних аксесуарів!
Технічні характеристики:
Інтерфейс:USB 2.0
Швидкість зчитування:до 23 MByte/s
Швидкість запису:до 7 MByte/s
ВиробникСуперфлеш
Обсяг пам’яті:2 Gb 
Підтримка OC:Windows®: 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista™; Linux™: kernel 2.4; Mac®: OS 9.0 
Размір:38 x 19 x 7 мм
Вага:3 грами
Інше:Оригінальный висувний корпус 
Гарантія:12 месяцев
Ціна: 160 грн
Фото Капча