Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гроші та кредит

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
82
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
 
 
Конспект лекцій з предмету
«Гроші та кредит»
 
ТЕМА 1. СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
1. 1. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей
Проблеми з прямим обміном товарів наштовхнули людей на думку, що варто обмінювати свій товар на товар, який потрібен кожному, і вже цей товар обмінювати потім на потрібний собі. Так виникла ідея грошей та почалися пошуки того, що могло б стати цим універсальним товаром. Людство випробувало на роль грошей чимало товарів, відшукуючи такий з них, що найкраще відповідав би своєму призначенню. Такі гроші називаються товарними грошима. Наприклад, у давнину на Русі як гроші деякий час застосовували хутро соболя. Фізично стійкішою була така грошова одиниця, як гривня. У Північній Європі роль потрібного всім товару відігравали сокира та стріли. В Африці – худоба. В американських індіанців – намисто з черепашок та бісеру, в ескімосів – кістки риби. Упродовж не одного сторіччя люди зробили чимало експериментів, відхиляючи один за одним можливих претендентів на роль грошей. Це пов'язано з тим, що гроші повинні мати певні властивості для реалізації своїх основних функцій.
В економічній теорії виділяють дві основні концепції походження грошей; раціоналістичну та еволюційну.
Раціоналістична – гроші виникли як результат певної раціональної угоди між людьми через необхідність виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу. Представники: Арістотель, П. Самуельсон.
Еволюційна – гроші виділяються із загальної товарної маси, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару. Той чи інший товар стає грішми лише в межах певної особливої суспільної форми, товарного виробництва та обігу.
Ця концепція підкреслює об'єктивний характер виникнення грошей. Представники: А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс.
З розвитком форм грошей змінювався механізм визначення носіїв грошових функцій та ролі грошей у цьому механізмі. Розглянемо основні етапи механізму
визначення грошових функцій:
1 ЕТАП Початкові стадії розвитку суспільства. Ринок виявляв потребу в грошах, висував певні вимоги до грошового товару, стихійно пропонував на цю роль один з ходових і здатних до її виконання товарів. Втручання з боку держави мінімальне.
2 ЕТАП. Закріплення ролі грошей за золотом. Держава взяла на себе зобов'язання надавати грошам точно визначену форму (монета), встановила контроль за їх створенням, запровадила контроль за повноцінністю грошей. Втручання держави посилилось.
3 ЕТАП Епоха паперових грошей. Держава визначає не тільки форми грошей, а й їх вартість, регулюючи масу в обігу, також надає паперовим грошам силу платіжного засобу, приймає при платежах, реалізує систему заходів щодо підтримання маси грошей на рівні потреб обігу за умови збереження сталості цін Значно посилилась корегуюча роль держави та міждержавних утворень.
Аргументами об'єктивності походження грошей є те. що:
  1. саме ринок спричиняє об'єктивну потребу в грошах, з якою держава повинна рахуватися;
  2. ринок висуває жорсткі вимоги до носія грошових функцій і держава повинна вибрати носія, який здатний найповніше задовольнити ці вимоги;
  3. кількість грошей в обігу визначається об'єктивними закономірностями, які повинні враховуватись державою в її регулятивних діях.
1. 2. Визначення поняття суті грошей
Визначення суті грошей і фундаментальних засад їх розвитку становить базовий рівень монетарної теорії.
Поняття грошей привертало увагу спеціалістів з часів їх виникнення. З цього приводу англійський економіст Ендрюс писав: «Хоча гроші були в числі перших господарських явищ, які привернули до себе увагу людини, і з того часу знаходяться в центрі економічних досліджень, не існує навіть відносної згоди в питанні про те, що слід позначити цим словом».
На основі аналізу літературних джерел про гроші американський економіст Осборн зазначив: «Багато авторів не дають чіткого формулювання поняття грошей, тож доводиться виводити його з контексту, де вживається це слово».
Разом з цим у популярній на Заході науковій літературі даються досить близькі за змістом визначення поняття грошей:
Гроші- це засіб оплати товарів і послуг, засіб вимірювання вартості та засіб збереження (нагромадження) вартості.
Гроші- це те, що гроші роблять. Все, що виконує функції грошей і є гроші. (К. Р Макконел, С. Л. Брю).
Гроші визначаються як будь-який товар, який функціонує як засіб обігу рахункової одиниці та засіб збереження вартості (Л. Харріс)
Загальновизнаним є походження грошей з розвитку товарного виробництва і обміну. Різні товари впродовж історії використовувалися як гроші. Звідси безумовним можна вважати, що родовою ознакою грошей виступає їх товарне походження. Також відомо, що всі товари, які служили грішми, використовувалися як еквівалент для обміну на інші товари. Отже, можна зробити таке визначення поняття грошей, як економічної категорії:
Гроші- особливий товар, який служить загальним еквівалентом.
Суттєві риси грошей як специфічного товару:
  • гроші не здатні прямо задовольнити фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано, тобто через відчуження їх на купівлю звичайних товарів і послуг;
  • маючи здатність обмінюватись на будь-які цінності, гроші перетворюються в абстрактного носія вартості, в абсолютну ліквідність як абстрактну цінність чи багатство;
  • грошам, на відміну від інших товарів, притаманна абсолютна ліквідність, тобто здатність активу обмінюватись на будь-які товари або блага.
1. 3. Форми грошей, причини та механізм їх еволюції
Визначальними
Фото Капча