Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія України 002

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
161
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Зміст

Вступ     
Тема 1. Передумови формування культури українського народу. Трипільська
культура
 1.1 Загальні відомості про трипільську культуру та проблема її походження     
 1.2 Тип господаоства та заняття трипільських племен  
 1.3 Трипільські поселення, суспільний лад і духовний світ трипільців та
історичне значення трипільської культури       
Тема 2. Витоки українського народу та його державності
 2.1 Проблема походження слов’ян в історичній науці  
 2.2 Перші писемні згадки про слов’ян та археологічні пам’ятки слов’янської
 старовини 
 2.3 Слов’яни на початку та в середині I тис. до н.е.       
 2.4 Східні слов’яни на території сучасної України у переддержавну добу  
 2.5 Історична наука про проблему походження українського народу.   
Тема 3. Теорії походження Русі   
 3.1 Теорії походження державності на Русі
 3.2 Проблема походження термінів “Русь” та ”Україна”  
 3.3 Початки державності      
Тема 4. Україна княжої доби та її роль в світовій історії
4.1 Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Київської Русі в
IX- XII ст. 
4.2 Запровадження християнства на Русі      
4.3 Причини феодальної роздрібненості Київської Русі    
4.4 Соціально-економічний та суспільно політичний розвиток Київської Русі в 
період феодальної роздрібненості
4.5 Галицько-Волинське князівство       
4.6 Боротьба руських земель проти іноземних поневолювачів в XIII ст.    
Тема 5. Україна в складі Польщі    
 5.1 Польська експансія на українській землі в другій половині XIV середини XVI cт. 
Люблінська унія  
 5.2 Україна в складі Речі Посполитої
 5.3 Національний та релігійний  рух в Україні 
Тема 6. Козацька доба 
 6.1 Причини зародження козацтва  
 6.2 Сутність українського козацтва      
 6.3 Реєстрове козацьке військо     
 6.4 Організація Запорозької Січі  
 6.5 Адміністративно-політичний устрій Січі 
Тема 7. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Формування 
української держави      
7.1 Причини, характер та рушійні сили визвольної війни    
7.2 Перший та другий періоди визвольної війни. Початок формування
української держави    
7.3. Переяславська Рада 1654 р. та її історичне значення. Третій та
четвертий періоди визвольної війни  
Тема 8. Велика Руїна   
8.1 Загострення кризи української державності у 1657 – 1663 рр.  
8.2 Розчленування України на Правобережну та Лівобережну       
8.3 Капітуляція П. Дорошенка та поразка визвольної боротьби
Тема 9. Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності      
9.1 Становлення Гетьманщини    
9.2 Іван Мазепа та загострення україно-московських протиріч
9.3 Посилення наступу російського царизму на автономний устрій України, 
його остаточна ліквідація      
Тема 10. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій      
10.1 Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України в 
XIX ст.       
10.1.1 Наддніпрянщина під владою самодержавства 
10.1.2 Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії    
10.2 Суспільно-політичний і національних рух в Україні на початку XX ст.   
10.3 Трагедія Першої світової війни  
Тема 11. Українська національна демократична революція 1917–1921 рр.
11.1 Лютнева революція 1917 р. в Росії та утворення Центральної Ради. Універсали
Центральної Ради та їх історичне значення 
11.2 Україно-більшовицька війна. Брест-Литовський мирний договір та його значення для України 
11.3 Конституція УНР 1918 р. і падіння Центральної Ради
11.4 Гетьманат П. Скоропадського: здобутки та прорахунки 
11.5 Доба Директорії 
11.6 Західно-Українська Народна Республіка
Тема 12. Міжвоєнний період історії українського народу (1921–1933 рр.) 
12.1 Голод 1921–1923 рр. як результат політики “воєнного комунізму” та 
Громадянської війни  
 12.2 Утворення СРСР: місце та роль України в цьому державному утворенні  
 12.3 Політика “коренізації”, її особливості й наслідки на українських землях 
12.4 Утвердження антинародного колгоспного ладу в Україні та голодомор 
1932–1933 рр.    
12.5 Україна в умовах великого терору      
Тема 13. Україна в роки Другої світової війни  
13.1 Початок Другої світової війни і Україна  
13.2 Українські землі в умовах окупації фашистською Німеччиною. Рух 
Опору 
13.3 Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Воз’єднання 
українських земель 
Тема 14. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток Україні від 
другої половини 40-х до початку 50-х років XX ст. 
14.1 Післявоєнна відбудова та нова хвиля масових репресій другої половини 
40-х – початку 50-х років в Україні 
14.2 Голод 1946–1947 рр. в Україні 
14.3 Спроба здійснення нової політики (середина 50-х перша половина 60-х 
рр.) 
14.4 Наростання кризових явищ у соціально-економічному, політичному і 
культурному житті (друга половина 60-х – середина 80-х років)
14.5 Розгортання правозахисного і дисидентського руху 
Тема 15. Національно-державне відродження українського народу. Незалежна 
Україна у сучасному світі 
15.1 Утвердження національної державності  
15.2 Конституційний процес в незалежній Україні  
15.3 Проблеми соціально-економічного та політичного реформування  
українського суспільства на сучасному етапі, його зовнішньополітичні 
орієнтири 
 
Вступ 
Фото Капча