Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Клінічне і морфологічне обгрунтування застосування гідроксилапатитної кераміки в сполученні з демінералізованим кістковим матриксом для пластики дефектів кісток

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

18% (р<0, 05), а на 60 день – відповідно на 0, 13% і 0, 11%. На 90 день тенденція до росту елементарних комірок зберігалася та їхні розміри вже маловірогідно перевершували контрольні значення.

Таким чином, ізольоване введення в зону кісткового дефекту керамічного ГАП у вигляді порошку в період до 30 дня супроводжується інтенсивними процесами його біодеградації, які надалі змінюються процесами перебудови кістково-керамічного регенерату. Ізольоване введення ДКМ у зону дефекту приводить до інтенсифікації процесів кристалізації органічного матриксу кістки і росту елементарних комірок новоствореного ГАП. При спільному застосуванні ГАП і ДКМ для пластики кісткового дефекту процеси біодеградації керамічного ГАП протікають інтенсивніше і завершуються до 15 дня спостереження. Надалі відбувається активне формування кісткового мінералу й інтенсивне зростання елементарних комірок ГАП, розмір яких до 90 дня наближається до аналогічних показників інтактної кістки.
Дослідження розмірів блоків когерентного розсіювання (тобто, конгломератів чи елементарних комірок кристалітів) показало, що при впровадженні в зону дефекту керамічного ГАП (група А) вони були більші за контрольні (K-2) в усі встановлені терміни експерименту.
При імплантації в зону дефекту часток ДКМ (група В) розмір кристалітів навпроти зменшувався: на 30 і 90 день експерименту їхня величина була на 11, 15% і 6, 55% відповідно меншою за контрольні показники. Це свідчить про збільшення загальної обмінної поверхні кісткового мінералу й створює сприятливі умови для мінералізації органічного матриксу. Однак, ці умови виникають лише з 30 дня експерименту.
В тому випадку, коли дефект заповнювався комбінацією ГАП і ДКМ, в ході спостереження розміри кристалітів ГАП були на 3, 64 – 8, 42% менші за контрольні на 15, 60 і 90 день. Отже, при імплантаті складного складу (ГАП+ДКМ) сприятливі умови для синтезу і мінералізації органічного матриксу виникають, починаючи з 15 дня спостереження. При цьому негативні явища, пов'язані з біодеградацією керамічного ГАП, значною мірою нівелюються.
Таким чином, за даними рентгеноструктурного дослідження мінерального компонента регенерату, що формується, комбінований пластичний матеріал, що складається з ГАП кераміки і подрібненого ДКМ, вже в ранній термін спостереження (15 днів) створює сприятливі умови для росту елементарних комірок ГАП, сприяє формуванню упорядкованих кристалічних ґрат кісткового мінералу, а також збільшує ступінь біодеградації синтетичного ГАП у порівнянні з групами, в яких імплантували тільки ГАП кераміку чи тільки ДКМ.
Резюмуючи дані, отримані в результаті експериментального дослідження впливу порошкоподібної ГАП кераміки “КЕРГАП-М”, подрібненого ДКМ і їхньої комбінації в співвідношенні 2: 1 на репаративну регенерацію кісткової тканини, ми дійшли до висновку, що комбінований матеріал має як остеокондуктивні, так і остеоіндуктивні властивості. Це виявлялося в оптимізації тканинного і хімічного складу, а також ультраструктури мінерального компонента регенерату, що формується. При цьому відмічено, що наявність ДКМ сприяла формуванню кісткової тканини по всій площі імплантату, а також активізувала процеси біодеградації ГАП кераміки.
Таким чином, отримані нами дані свідчать про доцільність спільного використання ГАП кераміки і ДКМ для заповнення кісткових дефектів у клінічній практиці.
Пластику кісткових дефектів було виконано у 57 хворих. Усі хворі були розділені на дві групи в залежності від способу хірургічного лікування кісткових дефектів. До першої групи увійшли хворі, яким робили пункційні кістковопластичні оперативні втручання (ПКПО), до другої групи – хворі, яким виконували відкриті кістковопластичні операції (ВКПО).
Пункційний спосіб лікування КК є малоінвазійним і одним з найменш травматичних у сучасній кістковопластичній хірургії. Таким чином, за період з січня 1999 р. по лютий 2002 р. ПКПО було виконано у 3 хворих з АКК і у 13 – зі СКК. Як пластичний матеріал у 9 (56, 25%) хворих використовували подрібнений ДКМ у вигляді тирси, а у 7-ми (43, 75%) хворих порожнини кіст заповнювались за розробленим нами способом лікування (деклараційний патент України на винахід № 44648 А) з використанням комбінованого пластичного матеріалу. Об'єм матеріалу, що вводився, залежав від розмірів кісткових порожнин і склав від 2, 5 до 30 см3. У ході аналізу результатів ПКПО було виявлено, що на результат операції впливає вік хворих, фаза перебігу й об'єм порожнини кісткової кісти (КК), а також використовуваний пластичний матеріал.
Було встановлено, що при заповненні КК ГАП керамікою в сполученні з подрібненим ДКМ добрі результати досягнуті в 5 хворих, задовільний – в 1 хворого і незадовільний результат отримано також у 1 хворого. При пластиці КК подрібненим ДКМ добрі результати лікування були досягнуті тільки в 4 випадках. У 4 хворих результати розцінені як задовільні. При цьому відмічені рентгенологічні ознаки регенерації кісткової тканини, однак повного відновлення архітектоніки кістки не було. Незадовільний результат, який був пов'язаний з інфекційно-запальним процесом, отримано у 1 хворого.
Негативні результати в усіх випадках пов'язані з високою літичною активністю вмісту КК, що виявлялася резорбцією імплантованих матеріалів і вкрай слабкими ознаками кісткової регенерації.
У випадках добрих і задовільних результатів ПКПО з використанням подрібненого ДКМ рентгенологічні ознаки відновлення структури й архітектоніки кістки відзначалися до 6-8 місяців з моменту операції. А при використанні комбінованого складу пластичного матеріалу структура кістки відновлювалась швидше, вже до 4-6 місяців. Віддалені результати простежені в усіх хворих терміном від 1, 5 до 2, 5 років. У жодному випадку не відзначено ускладнень інфекційного чи алергічного характеру. Таким чином, ми вважаємо,
Фото Капча