Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Клінічне і морфологічне обгрунтування застосування гідроксилапатитної кераміки в сполученні з демінералізованим кістковим матриксом для пластики дефектів кісток

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

що пункційний спосіб лікування найбільш оптимальний у хворих у віці не старше 10 років зі СКК і АКК у I-II фазах перебігу захворювання з розміром порожнин не більше 15 см3. А використання комбінованого пластичного матеріалу, що складається з порошкоподібної ГАП кераміки “КЕРГАП-М” з розміром часток менше 63 мкм у сполученні з подрібненим до стану тирси ДКМ, є більш ефективним, ніж використання тільки подрібненого ДКМ, оскільки він сприяє повному відновленню структури кісткової тканини у більш стислий термін.

ВКПО були виконані 45 хворим, з числа яких 24 хворих із КК, 10 – з ГКП і 11 – з ФОД. Хворі були розділені на дві групи: контрольну групу склали хворі (23 пацієнта), яким кісткові дефекти заповнювали ГАП матеріалами (у вигляді гранул розміром від 1 мм до 5 мм чи блоків), а другу – ті, кому пластику виконували з використанням перелічених вище ГАП матеріалів із подрібненим до стану тирси ДКМ чи ДКМ у вигляді кортикальних пластин товщиною 2-3 мм і шириною 5-8 мм (22 чоловіка). В обох групах у всіх хворих рани загоєні первинним натягом.
Аналіз найближчих результатів лікування хворих контрольної групи показав, що при імплантації ГАП кераміки не було ускладнень інфекційного чи алергічного характеру. Найближчі результати у хворих даної групи розцінені як добрі у 93, 3% випадків (всього 23 чоловіки), а віддалені – у 93, 8% (всього 14 чоловік).
При пластиці кісткових дефектів комбінованим матеріалом у найближчий післяопераційний період добрі результати досягнуті в 95, 5% випадків (всього 22 чоловіка). В одного хворого (4, 5% випадків) через півтора місяця після операції виникло ускладнення у вигляді нагноєння, що потребувало оперативного видалення пластичного матеріалу. Віддалені результати ВКПО простежені у 18 хворих даної групи. Добрі результати отримані в 94, 4% випадків, а задовільні – в 5, 6% (1 пацієнт).
При заповненні дефектів кісток гранулами ГАП кераміки з розміром часток 1-2 мм рентгенологічні ознаки резорбції імплантатів визначалися з 3-4 місяця після операції, а при використанні гранул розміром 3-5 мм подібні ознаки з'являлися не раніше 6 місяців. Ознак біодеградації керамічних блоків нами виявлено не було, навіть через 2-2, 5 роки з моменту імплантації. З чого випливає, що швидкість біодеградації ГАП матеріалів виробництва НПП “КЕРГАП” обернено пропорційно розміру часток кераміки. При ВКПО з пластикою дефектів комбінованим пластичним матеріалом рентгенологічні ознаки біорезорбції гранул з'являлися трохи раніше (на 1-1, 5 місяця).
Таким чином, застосування комбінованого пластичного матеріалу дозволяло нам у більш ранній термін призначати комплекс реабілітаційних заходів, а також повне навантаження на оперовану кінцівку.
На підставі проведеного комплексного експериментального і клінічного вивчення впливу комбінованого пластичного матеріалу, що складається з ГАП кераміки в сполученні з подрібненим чи у вигляді смуг ДКМ, на репаративну регенерацію кісткової тканини можна стверджувати, що запропонований матеріал оптимізує процес кісткової регенерації і сприяє якнайшвидшій біорезорбції керамічних імплантатів зі заміщенням новоствореною кістковою тканиною.
 
ВИСНОВКИ
 
1. Імплантація в кістковий дефект комбінованого пластичного матеріалу, який складається з порошкоподібної гідроксилапатної кераміки з розміром часток менше 63 мкм у сполученні з подрібненим демінералізованим кістковим матриксом (розмір часток 150-600 мкм), сприяє диференціації клітин за остеобластним типом.
2. В присутності демінералізованого кісткового матриксу в комбінованому пластичному матеріалі активізуються процеси біорезорбції керамічного гідроксилапатиту (на 3, 65% на 15 день експерименту і на 26, 82% – на 90 день) і утворення кісткової тканини на поверхні його часток (на 66, 67% на 15 день експерименту і на 7, 14% – на 90 день), що приводить до оптимізації тканинної структури регенерату.
3. При використанні комбінованого пластичного матеріалу оптимізується ультраструктура новоутвореного кісткового мінералу. Це виявляється в стабілізації параметрів елементарних комірок гідроксилапатиту, збільшенні загальної обмінної поверхні кісткового мінералу й упорядкуванні його кристалічної решітки.
4. Розроблено пункційний спосіб лікування солітарних і аневризмальних кісткових кіст з використанням пластичного матеріалу, який складає з гідроксилапатитної кераміки “КЕРГАП-М”, подрібненого демінералізованого кісткового матриксу і гліцерину у співвідношенні 5 / 2, 5 / 1 (деклараційний патент України на винахід № 44648 А). Даний спосіб пластики кісткових кіст найбільш оптимальний в дітей у віці до 10-11 років у I-II стадії перебігу патологічного процесу з розмірами кісткових порожнин до 15 см3. Застосування комбінованого матеріалу в порівнянні з використанням тільки подрібненого демінералізованого кісткового матриксу дозволяє цілком відновити структуру й архітектоніку кістки, значно зменшити можливість формування залишкових порожнин.
5. Біорезорбція гідроксилапатитної кераміки виробництва НПП “КЕРГАП” залежить від її структури (порошок, гранули, блоки). Так, при імплантації гранул пористої кераміки з розміром часток 1-2 мм рентгенологічні ознаки резорбції імплантатів визначалися не раніше 3-4 місяців з моменту операції і не раніше 6 місяців при використанні гранул з розміром 3-4 мм. Ознак біорезорбції пористих гідроксилапатитних блоків навіть через 2-2, 5 років після імплантації нами не виявлено.
6. При кістковопластичних операціях з пластикою кісткових дефектів комбінованим матеріалом рентгенологічні ознаки біорезорбції гідроксилапатитних матеріалів відбувалися швидше, ніж при імплантаціях тільки керамічних імплантатів. Це свідчить про те, що наявність часток демінералізованого кісткового матриксу сприяє активізуванню біорезорбції керамічних імплантатів.
7. Застосування комбінованого пластичного матеріалу дозволяє не тільки збільшити кількість добрих віддалених результатів лікування при
Фото Капча