Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Клінічне і морфологічне обгрунтування застосування гідроксилапатитної кераміки в сполученні з демінералізованим кістковим матриксом для пластики дефектів кісток

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

відкритих кістковопластичних операціях в хворих основної групи у порівнянні з контрольною, а головне – прискорити біорезорбцію гідроксилапатитної кераміки, тим самим відновлення структури та архітектоніки кістки, що дало змогу в більш ранній термін призначати повне навантаження на оперовану кінцівку.

8. При клінічному застосуванні гідроксилапатитних імплантатів та їх комбінації з демінералізованим кістковим матриксом реакції відторгнення або ускладнень алергічного характеру не було. Протипоказань для застосування даних матеріалів для заповнення кісткових дефектів не виявлено.
 
СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 
1. Івченко В. К., Швець О. І., Гарбуз К. П., Родічкін В. О., Саранча С. Д., Івченко Д. В., Головченко В. В. Хірургічне лікування доброякісних пухлин та пухлиноподібних захворювань плечової кістки // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2000. – № 1. – С. 59-61.
Здобувач обстежив 9 хворих з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними захворюваннями плечової кістки, котрим виконували заміщення кісткового дефекту гідроксилапатитною керамікою та демінералізованим кістковим матриксом, самостійно оперував 3 хворих, виконував аналіз результатів лікування.
2. Головченко В. В. Влияние экологического окружения на развитие опухолевых и опухолеподобных заболеваний костей у детей // Вісник проблем біології і медицини. – 2000. – № 4. – С 75.
3. Ивченко В. К., Головченко В. В. Применение различных костнопластических материалов при лечении опухолевых и опухолеподобных заболеваний // Проблеми остеології. – 2000. – Том 3, № 4. -С. 47-50.
Здобувач особисто обстежив 42 хворих з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними захворюваннями кісток, котрим виконували пластику дефектів гідроксилапатитною керамікою та демінералізованим кістковим матриксом, самостійно оперував 7 хворих, проводив аналіз та статистичну обробку результатів лікування.
4. Головченко В. В. Вплив екологічного оточення на розвиток кісткових кіст у дітей Луганської області // Український медичний альманах. – 2001. – № 2. – С. 45-46.
5. Ивченко В. К., Головченко В. В., Лузин В. И. Репаративная регенерация костной ткани при имплантации гидроксилапатитной керамики в виде порошка (экспериментальное исследование) // Проблеми остеології. – 2001. -Т. 4, № 3. – С. 66.
Особистий внесок полягає в тому, що здобувач виконав експериментальне дослідження на 30 білих щурах, забір матеріалу, його гістологічне дослідження, а також обробку отриманих результатів.
6. Головченко В. В. Комбинированное использование гидроксилапатитной керамики и деминерализованного костного матрикса для пластики костных дефектов (экспериментальное исследование) // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2001. – № 4. – С. 26-30.
7. Лузин В. И., Головченко В. В., Бережной Е. П. Гистоморфометрическое исследование регенерации костной ткани при имплантации порошкообразной гидроксилапатитной керамики в сочетании с деминерализованным костным матриксом // Український медичний альманах. – 2001. – № 5. – С. 81-84.
Здобувач виконав експериментальне дослідження, забір матеріалу, його гістологічне та гістоморфометричне дослідження, а також статистичну обробку отриманих результатів.
8. Лузин В. И., Головченко В. В., Бережной Е. П. Кучеренко С. Л., Гарбуз К. П. Ультраструктурне преобразования керамического гидроксилапатита при имплантации в зону костного дефекта // Український медичний альманах. – 2001. – Т. 4, № 6. – С. 93-97.
Особистий внесок полягає в виконанні експериментального дослідження, заборі матеріалу, а також аналізі отриманих результатів.
9. Івченко В. К., Головченко В. В., Швець О. І., Івченко А. В. Досвід застосування керамічного гідроксилапатиту для заміщення дефекту кісток // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2000. – Вип. 9, кн. 3. – С. 23-25
Здобувач особисто обстежив 12 хворих, котрим виконували кістковопластичні операції з приводу доброякісних пухлин та пухлиноподібних захворювань кісток, виконував аналіз результатів лікування.
10. Гарбуз К. П., Головченко В. В. Патологічні переломи кісток у дітей і підлітків з кістковими кістами і тактика їх лікування // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2001. – Вип. 10, кн. 1. – С. 216-220.
Здобувач провів аналіз 111 історій хвороб дітей з кістковими кістами за період з 1992 по 2000 рік за даними Луганської обласної дитячої лікарні, особисто обстежив 21 хворого.
11. Івченко В. К., Головченко В. В., Гарбуз К. П., Фролова Л. І. Оперативне лікування диспластичних та пухлиноподібних захворювань довгих кісток у дітей // XIII З'їзд ортопедів-травматологів України: Зб. наук. праць. – Київ, Донецьк, ТОВ “Лебідь”. – 2001. – С. 350-352.
Особистий внесок полягає в тому, що здобувач виконав аналіз 127 історій хвороб дітей з кістковими кістами та фіброзними остеодисплазіями за період з 1992 по 2000 рік, особисто обстежив 41 хворого, оперував 5 хворих, проводив аналіз результатів лікування, в залежності від застосованого пластичного матеріалу.
12. Івченко В. К., Гарбуз К. П., Головченко В. В. Деякі показники місцевого імунітету у дітей і підлітків з солітарними кістковими кістами // XIII З'їзд ортопедів-травматологів України: Зб. наук. праць. – Київ, Донецьк, ТОВ “Лебідь”. – 2001. – С. 369-371.
Здобувач особисто обстежив 22 хворих з солітарними кістковими кістами, самостійно оперував 5 хворих, проводив аналіз результатів лікування, в залежності від застосованого пластичного матеріалу.
 
АНОТАЦІЯ
 
Головченко В. В. Клінічне і морфологічне обґрунтування застосування гідроксилапатитної кераміки в сполученні з демінералізованим кістковим матриксом для пластики дефектів
Фото Капча