Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплексний аналіз діяльності Криворізького міського центра зайнятості

Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Загальне ознайомлення зі структурою Криворізького міського центра зайнятості

2. Комплексний аналіз діяльності Криворізького міського центра зайнятості

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ

 

Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України.

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основними факторами, що визначають фінансовий ста є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного копі лату за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних котів. Сигнальним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Головною метою написання звіту з практики закріплення теоретичних знань з питані оцінки фінансового стану підприємства та оцінка фінансового стану підприємства, напрямків його покращення на наступні роки, а також вивчення і аналіз показників, що характеризують фінансовий стан будь-якого підприємства.

Об’єктом для написання звіту з практики є Криворізький міський центр зайнятості.

Предметом для написання звіту з практики є фінансово-господарська діяльність Криворізького міського центра зайнятості. 

Методами дослідження для написання звіту з практики є огляд, аналіз, порівняння, синтез, дедукція, індукція.

При написанні даного звіту з практики найважливішими є такі завдання, як:

- повний, всебічний аналіз фінансового стану підприємства на протязі звітного 2011-2013 років;

- оцінка фінансової стійкості підприємства;

- проведення аналізу ліквідності балансу підприємства;

- розрахунок і вивчення основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства та ефективність його діяльності за 2012-2013 роки;

- визначення впливу факторів на зміну величини показників, що характеризують фінансовий стан підприємства;

- виявлення резервів та розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства у наступному періоді.

Основними питаннями звіту з практики є:

1. Загальне ознайомлення зі структурою Криворізького міського центра зайнятості. 

2. Комплексний аналіз діяльності Криворізького міського центра зайнятості.

Інформаційною базою написання звіту з практики є нормативно-законодавча база України, праці українських за закордонних авторів, методична література, періодична література, звітність Криворізького міського центра зайнятості.

Звіт з практики містить вступ, два пункти, висновок, список використаних джерел та додатки.

1.Загальне ознайомлення зі структурою Криворізького міського центра зайнятості

 

Для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки громадян, які тимчасово не працюють у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, функціонує Державна служба зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Державну службу зайнятості України створено в грудні 1990 року, її правові, економічні та організаційні засади визначає Закон України «Про зайнятість населення» прийнятий у березні 2009 року.

Державна служба відіграє провідну роль у реалізації політики зайнятості, вирішуючи найважливіші завдання регулювання ринку праці. За роки свого існування вона, в умовах впровадженої у 2009 році системи загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, перетворилася з бюро працевлаштування в сталий інститут соціального захисту громадян.

Головними досягненнями цих років стали створення системи соціального захисту населення від безробіття, забезпечення постійного моніторингу ситуації на ринку праці, впровадження та ефективне функціонування системи соціального партнерства у вирішенні гострих проблем ринку праці, удосконалення системи кадрового забезпечення, у тому числі, привищення рівня кваліфікації працівників служби зайнятості, поліпшення матеріально-технічної бази для обслуговування тих, хто шукає роботу, та роботодавців.

Попит на послуги служби зайнятості з року в рік зростає та супроводжується дуже позитивними тенденціями на ринку праці.

Стратегічним напрямком державного регулювання зайнятості населення стала трансформація соціального захисту від безробіття в систему загальнооб’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

Державна служба зайнятості складається з таких організацій та установ: Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, Центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські і районні у містах центри зайнятості, центри організації професійного навчання незайнятого населення і центри професійної орієнтації населення, інспекції з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.

До складу Державної служби зайнятості входять також навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри реабілітації населення, підприємства, установи та організації, підпорядковані службі зайнятості. Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою безплатно.

Адреса Криворізького міського центра зайнятості: 50036, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Бикова, будинок 12. 

Галузі за КВЕД Криворізького міського центра зайнятості:

- управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів;

- курирування діяльності в соціальній сфері.

Фото Капча