Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Конкуренція і конкурентоспроможність підприємств готельного бізнесу

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
1.1 Значення організаційної структури
1.2 Типи організаційних структур
1.3 Розробка організаційної структури в готельному бізнесі
РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
2.1 Конкурентоспроможність та конкурентні переваги готелів
2.2 Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу
2.3 SWOT – аналіз готельного господарства ”Опера”
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ” ОПЕРА”
3.1 Комплекс заходів по підвищенню конкурентоспроможності готелю”Опера”
3.2 Розробка організаційної структури готелю ”Опера”
3.3 Оцінка заходів з підвищення конкурентоспроможності готелю ” Опера”
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що в умовах росту міжнародної економіки конкуренція між підприємствами готельного господарства посилюється практично в усьому світі. З розвитком ринкових відносин в Україні вітчизняним підприємствам доводиться витримувати жорстку конкуренцію як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.
Конкурентоспроможність підприємства сьогодні – це відносна характеристика, яка виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності виробничої діяльності.
Набір чинників, що визначають конкурентоспроможність підприємств готельного господарства, виявляється настільки значним і своєрідним, що неможливо запропонувати єдину методику збору даних з цих факторів, їх обробки та ідентифікації для повної діагностики рівня інтенсивності конкурентної боротьби на даному ринку.
Сьогодні для готелів найбільш значущий фактор додаткових послуг, як фактор підвищення конкурентоспроможності додаткових послуг, тобто створення нових готельних послуг, наявність якого демонструє конкурентоспроможність готелю. Практика показує, що підвищення конкурентоспроможності – це процес творчий, пов'язаний з аналізом величезної кількості чинників, що вимагає на свою реалізацію певних коштів, так під підвищенням конкурентоспроможністю розуміється створення нових додаткових готельних послуг або конкурентоспроможний продукт.
Підвищення конкурентоспроможності готелю припускає введення нових елементів, закриття старих, модернізацію існуючих. Інакше кажучи, оновлення. Але оновлюючи готель (тобто розвиваючи її), важливо пам'ятати, що кожен готель самобутня, і зберегти найбільш привабливі елементи цієї самобутності.
Сьогодні офіційний стандарт визначає готель як колективний засіб 
розміщення. При цьому готель зобов'язаний надавати ряд додаткових послуг, набір яких залежить від її категорії. Якщо менеджер готелю не буде реагувати на факти дійсності, а буде заробляти в основному за рахунок розміщення, то готелю може загрожувати криза.
Мета курсової роботи – дослідити умови, що забезпечують конкурентоспроможність підприємств готельного бізнесу.
Об’єктом дослідження є удосконалення організаційної структури підприємств готельного господарства.
Предметом – організаційна структура сучасних підприємств готельного господарства.
Завдання курсової роботи:
Дослідити організаційну структуру сучасних підприємств готельного бізнесу як фактор конкурентоспроможності.
Вивчити конкуренцію і конкурентоспроможність підприємств готельного бізнесу.
Ознайомитись зі шляхами удосконалення організаційної структури підприємств готельного бізнесу.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
 
1.1 Значення організаційної структури
 
Процес управління і виконання робіт в індустрії гостинності відбувається в рамках організаційної структури готелю, ресторану та іншого підприємства сфери гостинності.
Організаційна структура – це модель взаємин між посадами в компанії індустрії гостинності і між її працівниками. Структура визначає схему розпоряджень і наказів, за допомогою яких діяльність компанії планується, організується, направляється і контролюється. Отже, структура додає деяку форму (обрис) компанії і забезпечує її відповідною базою для організаційного процесу і виконання робіт.
Мета структури:
поділ праці;
визначення завдань і обов'язків;
визначення ролей і взаємовідносин;
визначення каналів взаємозв'язку.
Історично до початку нашого століття у світовому готельному господарстві домінувала європейська класична модель, що будувалася навколо двох важливих управлінських посад, а саме – метрдотеля і шеф-кухаря. Перший був особою, що стежив за взаємодією між персоналом готелю і гістьми, щоб обслуговування останніх протікало належним чином, швидко і відповідно до політики готелю. А другий був хазяїном кухні і управляв процесом вибору і підготовки блюд, пропонованих готелем. Така організаційна структура відбиває ту роль, яку тоді виконувала служба приготування харчування. У великих компаніях існує необхідність у цілеспрямованій організаційній структурі. [26; с. 5 6]
В організаційній структурі сучасних готелів виділяються два основних операційних підрозділи: служба розміщення і служба виробництва харчування і напоїв. Це в основному пов'язано зтим, що готелі пропонують своїм гостям дві головні послуги – комфортне проживання, продаючи номери, і смачне харчування, продаючи різні блюда і напої. Іншим підрозділам належить роль підтримки основної діяльності готелю. Про роль і функції цих видів служб йтиметься далі.
Для досягнення поставлених цілей і завдань у компаніях індустрії гостинності повинна бути розроблена остаточна організаційна структура, а робота в ній повинна бути розділена між усіма працівниками. Структура потрібна також для ефективного перетворення ключових функцій працівників, визначення їхньої підзвітності, забезпечення належних зусиль з боку персоналу.
Розробка організаційної структури- це головний показник ефективного організаційного перетворення. Зрозуміло, що якісно побудована організаційна структура сама собою ще нічого не значить. Проте погано створена організаційна структура унеможливлює конструктивну роботу незалежно від рівня менеджерів Таким чином, удосконалюючи організаційну структуру, можна удосконалити виконання роботи.
Організаційна структура компаній індустрії гостинності визначає не тільки її
Фото Капча