Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лінгвістичні особливості англійської СМС мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
І. СМС як невід'ємний атрибут сучасної культури спілкування
ІІ. Лінгвістичні засоби та стилі СМС-мови
ІІІ. Загальноприйняті скорочення та словник
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Із бурхливим технічним розвитком у сучасному суспільстві набувають поширення мобільні телефони, які однією з функцій мають передавання коротких текстових повідомлень – так званих смс (транслітерація англійської абревіатури SMS – Short Message System).
Сьогодні електронна комунікація, різновидом якої є смс, стає чи не основною. За спостереженням соціологів, у соціальних стосунках між людьми над безпосереднім спілкуванням «face to face» домінує взаємодія, опосередкована технікою (за допомогою мобільних телефонів, Інтернет-пейджерів, інструментів відеозв'язку, електронної пошти тощо).
Стилістика телефонних повідомлень – смс – має багато спільних рис зі стилістикою комунікації у мережі Інтеренет. Обидва різновиди електронної комунікації найчастіше реалізують письмову форму розмовно-побутового стилю. Однак смс відрізняються більшою стислістю, оскільки мають технічні обмеження в кількості знаків одного повідомлення й відповідної його вартості.
У цілому визначають такі основні риси цього жанру: стислість, відносна концентрація нестандартних орфографічних маркерів, за формою це «маленька розмова», моментальність, приватний характер змісту, сильна залежність від засобу передачі інформації, адже в мобільному телефоні обмежений набір клавіш, кожна з яких функціонально має по кілька літер. Усе це впливає на мовний образ смс.
Стислість, наприклад, в англійській мові досягається різноманітними скороченнями слів (пропуск літер усередині слова, у кінці), абревіацією, літеро-цифровими омофонами, помилковим написанням, винахідливим письмом. Учені б'ють на сполох, адже смс-мова із характерним для неї недотриманням орфографічних і граматичних правил негативно впливає на рівень грамотності.
На мою думку, в Україні бракує досліджень смс-мови, що зумовило моє звернення до такого об'єкту дослідження. Предметом мого наукового інтересу стала англійська сис-мова, її вплив на молодіжну культуру, динаміка існування і розвитку сучасного СМС-сленгу.
Джерельною базою цього дослідження послугували так звані «відкриті» смс, викладені на різних сайтах і форумах, що були зібранні мною протягом 2013-2014 навчальних років за допомогою друзів і інтернеткористувачів.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що це дослідження є спробою здійснити лексико-семантичний, словотвірний, структурний аналіз молодіжної смс-мови, простежити специфіку формування українського молодіжного сленгу, а також з'ясувати функції, які виконує молодіжний сленг у мовленні його носіїв. Комплексне дослідження спрямоване на вивчення динаміки змін у лексичному складі сучасної української мови.
 
І. СМС як невід'ємний атрибут сучасної культури спілкування
 
В кінці ХХ – на початку ХХІ століть новою необхідністю повсякдення став мобільний телефон. За допомогою мобільного телефона віртуальна реальність, яка є витвором Інтернета, проникає у наше сьогодення. Блискавична передача інформації (звукова комунікація, SMS-повідомлення, візуальний ряд MMS і т. і.), фактично вже подолали проблему просторово-часової протяжності. Важливою ознакою мобільного зв'язку є перспектива колективної комунікації в режимі конференції та в “чатах”.
В той час, коли, ті, хто активно експлуатують новий спосіб комунікації, педагоги, філологи, журналісти б'ють на сполох, в передчутті настання нової епохи SMS-мислення. Хоча молодь відстоює SMS-мовлення і сприймає його шалену популярність як незворотний процес. Безперечно, не слід нехтувати впливом нової форми комунікації на свідомість молодого покоління. Оскільки, вже навіть з'явились терміни, що позначають нову ґенерацію людей: “Generation TXT”, homo mobilis та ін.
Основні риси SMS-спілкування як жанра – стислість, приватний характер змісту, велика залежність від засобу передачі інформації – мобільного телефона, який дозволяє надіслати невеликий об'єм інформації із певним обмеженням набору на клавіатурі.
Феномен SMS-спілкування, з точки зору лінгвістики та психології, є позитивним. Комунікант, який продукує коротке текстове повідомлення, окрім простої передачі змісту, вирішує кілька важливих задач:
1) компресія текста. Об'єм SMS є лімітований, звісно ж, потрібно “втиснути” максимум інформації за мінімум використаних знаків. Свідомо, чи підсвідомо у SMS-автора активізуються відповідні процеси спрощення тексту. Конденсація змісту може відбуватись за допомогою мовних засобів різних рівнів;
2) транслітерація;
3) мовна гра;
4) емоційність.
У сучасних дослідників з'явилась унікальна можливість зрозуміти, як неформальні правила використання мобільного телефона, формують крок за кроком соціальне явище Sms-мови на початковій стадії його становлення.
Текстова комунікація може бути асинхронною (sms-комунікація) або синхронною – мобільний чат. Sms-комунікація може реалізовуватись як безпосередньо по лінії: відправник – отримувач, так і опосередковано, через електронні мас-медіа: відправник – телестанція – екран телевізора – отримувач.
Розрізняють смс одиничні й неодиничні. СМС одиничні мають інформаційно-практичне або інформаційно-узгоджувальне призначення, їхнє основне комунікативне завдання – стисла передача інформації (або її запит), наприклад: Не можу передзв. – я мобільний бомжик (м. Луганськ, 2012 р., ідеться про відсутність грошей на мобільному рахунку) ; Витуліться в масандрі, а там я вас зустріну (м. Ялта, 2012, витулитися – вийти з битком набитого транспорту).
Найбільш уживаним в інформаційно-узгоджувальних одиничних смс є сленгізм-англізм ок, запозичений з американського розмовного мовлення: Ок) Ловіть)) А я вже спати (с. Давидівка Полтавської обл., 2012 р.), що означає згоду з чимось і в смс-діалозі є відповіддю.
Розгляньмо функції СМС у різних за функціональним призначенням повідомленях із, відповідно, різними комунікативними завданнями.
1. Характерною особливістю жанру смс є повідомлення для підтримки дружніх стосунків. «Привіт, як
Фото Капча