Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лінійні електричні кола постійного струму

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 

= 7  5 + 15  3 = 80 (В), UВ = 80 В.

Приклад 2. У електричному колі, схема якого зображена на рис. 3. 4, визначити струм джерела живлення, якщо: Е6 = 36 В; R1 = R2 = 6 Ом; R4 = R5 = 5 Ом; R3 = 2 Ом; R6 = 3 Ом. 
 Рисунок 3. 4 
Рисунок 3. 5
Розв’язання. Оскільки в колі є одне джерело ЕРС, то напрям його струму відповідає напряму ЕРС.
Для визначення еквівалентного опору всього кола відносно затискачів f – d джерела спочатку замінимо “трикутник” з опорами R3, R4 й R5 еквівалентною “зіркою” з опорами Ra, Rb, Rc. Перетворена еквівалентна схема показана на рис. 3. 5.
Визначимо опори променів еквівалентної “зірки”, використовуючи формули, наведені в таблиці 3. 1: 
 У такому разі опір між вузлами 0 – d дорівнює:
 ; Rd0 = 3, 4 Ом.
Визначаємо еквівалентний опір усього кола відносно затискачів f – d:
Re = R6 + Rb + Rd0 = 3 + 1, 6 + 3, 4 = 8 (Ом) ; Re = 8 Ом.
Струм, що поступає із джерела в коло дорівнює: 
  І6 = 4, 5 А. 
Приклад 3. Для заданого кола, схема якого зображена на рис. 3. 6, визначити ЕРС джерела Е3, якщо воно віддає в коло струм І3 = 2, 78 А. Параметри приймачів електричної енергії: R1 = 25 Ом; R2 = 15 Ом; R3 = R4 =R5 = 5 Ом; R6 10 Ом.
   
Рисунок 3. 6 Рисунок 3. 7
Розв’язання. Для визначення ЕРС джерела треба визначити еквівалентний опір усього кола Re відносно затискачів f – a джерела.
Для визначення Re можна скористатися методом перетворення ділянок кола, з’єднаних “трикутником” (наприклад, опори R1, R4, R6) в еквівалентну “зірку” або, навпаки, ділянок кола, з’єднаних “зіркою” (наприклад, опорів R4, R5, R6) в еквівалентний “трикутник”. Для розв’язання задачі скористаємося методом перетворення “зірки” з опорами R4, R5, R6 в еквівалентний “трикутник” з опорами Rad, Rdc, Rса.
Перетворена схема зображена на рис. 3. 7. Опори еквівалентного “трикутника” визначимо, користуючись формулами, які наведені в таблиці 3. 1: 
 Методом послідовного згортання схему на рис. 3. 7 замінимо нерозгалуженим колом з одним еквівалентним опором Re і джерелом ЕРС Е3. При цьому опори еквівалентних ділянок визначимо, скориставшись формулами, поданими у таблиці 3. 1:
   ЕРС джерела Е3 = Re I3 =12, 995  2, 78 = 36 (В), Е3 = 36 В. 
Приклад 4. Для електричного кола, схему якого зображено на рис. 3. 8, визначити струми у вітках, користуючись методом контурних струмів, якщо: Е1 = 50 В; Е2 = 110 В; Е3 = = 30 В; R01 = R02 = 1, 5 Ом; R1 = R2 = 5, 5 Ом; R3 = 10 Ом; R4 = 23 Ом.
 
 Рисунок 3. 8
Розв’язання. Вибір контурів І і ІІ, позначення контурних струмів І11 і І22, напрям обходу контурів показані на рис. 3. 8. Запишемо рівняння для контурів І і ІІ за другим законом Кірхгофа в загальному випадку:
Е11 = R11 І11 + R12 І22,
Е22 = R21 І11 + R22 І22,
де Е11 = – Е1 + Е3 = -50 + 30 = -20 (В), Е11 = -20 В,
Е22 = Е2 – Е3 = 110 – 30 = 80 (В), Е22 = 80 В,
R11 = R01 + R1 + R3 + R4 = 40 (Ом), R11 = 40 Ом,
R22 = R02 + R2 + R3 = 17 (Ом), R11 = 17 Ом,
R12 = R21 = – R3 = -10 (Ом), R12 = R21 = -10 Ом.
Визначник системи
 Алгебраїчні доповнення:
11 = R22 (-1) 1+1 = R22 = 17,
12 = R12 (-1) 1+2 = -R12 = 10,
21 = R21 (-1) 2+1 = -R21 = 10,
22 = R11 (-1) 2+2 = R11 = 40.
Контурні струми:
 І11 = 0, 79 А,
 І22 = 5, 17 А.
Дійсні струми у вітках:
І1 = І11 = 0, 79 А, І2 = І22 = 5, 17 А.
І3 = І22 – І11 = 5, 17 – 0, 79 = 4, 38 (А), І3 = 4, 38 А.
Рівняння балансу потужностей:
-Е1 І1 + Е2 І2 – Е3 І3 = Рджер. = (R01 + R1 + R4) І12 + ((R02 + R2)) І22 + R3 І32 = Рспож,
-50  0, 79 + 110  5, 17 – 30  4, 38 = (1, 5 + 5, 5 + 23)  0, 792 + (1, 5 + 5, 5)  5, 172 + 10  4, 382,
-39, 5 + 568, 7 – 131, 4 = 18, 72 + 187, 1 +191, 84,
397, 8 (Вт) 
Фото Капча