Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механічне і теплове устаткування закладів загального користування

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ І. Загальні відомості про механічне та теплове устаткування
РОЗДІЛ ІІ. Механічне і теплове устаткування закладів загального користування
2.1 Механічне і теплове устаткування барів
2.2 Теплове устаткування виробничих приміщень
РОЗДІЛ ІІІ. Виробники механічного і теплового устаткування для закладів загального користування
Висновок
Список використаної літератури та джерел
Додатки
 
Вступ
 
Найбільш правильно налагодити технологічну діяльність бару або ресторану вдається тільки за умови грамотного поєднання високопродуктивного технологічного і теплового устаткування. Початок роботи будь-якого підприємства громадського харчування не може обійтися без професіонально виконаного проекту, в якому детально розписані всі етапи його організації. Перед початком проектування у першу чергу необхідно виходити з концепції закладу, технології виробництва, позицій меню і кількості посадочних місць, а також з дизайнерських особливостей приміщення. Ця інформація дає можливість визначитися з необхідним переліком технологічного устаткування. Необхідними умовами для правильної організації технологічного процесу приготування їжі є: дотримання поточності технологічних процесів, оптимальна площа виробничих приміщень і раціональне розміщення в них устаткування.
Тому і було обрано темою даної роботи тему – « Механічне і теплове устаткування закладів загального користування». Робота містить у собі вступ, три розділи, висновок, список використаної літератури та додатки. Перший розділ має назву – «Загальні відомості про механічне та теплове устаткування». Другий – «Механічне і теплове устаткування закладів загального користування». Третій розділ – «Виробники механічного і теплового устаткування для закладів загального користування».
 
РОЗДІЛ І. Загальні відомості про механічне та теплове устаткування
 
Механічне устаткування
Не дивлячись на різне призначення механічного устаткування, загалом воно складається з трьох основних механізмів – рухового, передавального і виконавчого. Крім того, в кожний механічний агрегат входять прилади управління (дод. А), захисту і блокування.
З рухових механізмів в механічному устаткуванні використовуються, як правило, електродвигуни (дод. А) змінного однофазного або трифазного струму. Для передачі руху від валу електродвигуна до робочого валу машини застосовуються системи зубчатих, ремінних, ланцюгових і інших передач. Руховий і передавальний механізми, разом узяті, є приводним пристроєм (привід). У механічному устаткуванні, наприклад ресторанів, застосовуються головним чином трифазні асинхронні електродвигуни з короткозамкнутим ротором. Ці електродвигуни розраховані на роботу при напрузі в мережі 220 і 380 В. Двигун складається з нерухомої частини – статора 3 і рухомою – ротора 8. На статорі розташована трифазна обмотка 1, виконана з ізольованих проводів, до якої підводиться струм з живлячої мережі. Включення обмоток в електричну мережу проводиться залежно від напруги трикутником або зіркою. При проходженні струму по обмоткам статора утворюється магнітне поле, що обертається, яке перетинає обмотку ротора і індукує в ній електрорушійну силу. Обмотки виконані так, що вони індукують дві пари полюсів, при цьому частота обертання магнітного поля при частоті струму 50 Гц складає 1500 об/мін. Якщо обмотка ротора замкнута на який-небудь опір або накоротко, то в ній під дією індукованої електрорушійної сили протікає струм.
В процесі взаємодії магнітного поля обмотки ротора з магнітним полем обмотки статора, що обертається, створюється обертальний момент, під дією якого ротор починає обертатися. Частота обертання ротора цих електродвигунів складає 1410-1470 об/хв. Для зміни напряму обертання ротора необхідно змінити напрям обертання магнітного нуля, створюваного обмоткою статора. Для цього слід поміняти місцями два будь-яких дроти з трьох, що підключають двигун до мережі.
До особливостей експлуатації асинхронних електродвигунів з короткозамкнутим ротором відноситься поява великого пускового струму у момент включення їх в електромережу, який перевищує величину нормального струму в п'ять-шість разів. Тому машини з такими електродвигунами в цілях зменшення навантажень на пускові пристрої і обмотки статора повинні запускатися, як правило, на холостому ходу. Як пускові пристрої застосовуються магнітні пускачі, а іноді рубильники.
Догляд за електродвигунами зводиться до повсякденного спостереження за їх роботою, захисту від вологи і очищенню від грязі і пилу. Мащення підшипників здійснюється відповідно до вимог інструкції з експлуатації електродвигунів при кожному профілактичному розбиранні двигуна. Для мастила рекомендується використовувати тугоплавкий консталін або солідол.
В цілях захисту персоналу їдалень від можливої поразки електричним струмом всі електродвигуни машин повинні бути обов'язково заземлені або занулені. У вологих приміщеннях у пускових пристроїв повинні лежати гумові килимки.
Основними передавальними механізмами є зубчаті, черв'ячні, фрикційні і пасові передачі або різні їх поєднання (дод. А). Найбільш поширені зубчаті передачі (мал. 4), що складаються з двох зубчатих коліс, зчеплених між собою.
Менше з цих коліс прийнято називати шестернею, більше – колесом. Їх переваги полягають в постійності передавального числа, можливості нести значні навантаження, в компактності, надійності і довговічності. Для зачеплення використовуються прямозубі, косозубі і шевронні колеса, виконані із сталі, текстоліту і інших матеріалів. Зачеплення коліс може бути зовнішнє і внутрішнє. Залежно від конструкції зубчатих коліс ці передачі підрозділяються на циліндрові, конічні і планетарні.
Черв'ячна передача (дод. Б) застосовується для передачі обертального руху між валами з пересічними осями. Полягає вона з черв'яка (гвинта) і черв'ячного колеса із зубами відповідної форми.
Фрикційні передачі (дод. Б) використовуються для передачі обертання між паралельними валами (циліндрова фрикційна передача) і пересічними валами (конічна фрикційна передача). Обертання від провідного валу до
Фото Капча