Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізми психологічного захисту та їх вплив на розвиток особистості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни «Загальна Психологія»
на тему:
«Механізми психологічного захисту та їх вплив на розвиток особистості»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ
1.1. Особистість та уявлення про її розвиток в психоаналізі
1.2. Захисні механізми особистості та її види
1.3. Вплив захисних механізмів на структуру особистості
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
 
Актуальність дослідження даної теми: Світ навколо нас постійно ускладнюється, і щоб бути йому адекватним, необхідною умовою є постійно ускладнення психологічного захисту особистості і розширення її репертуару. Становлення механізмів психологічного захисту починається з періоду дитинства, тому представляється досить цікавим звернутися з дослідженням саме до нього. Багато дорослих представляють світ дитини, як свій власний світ, але тільки зменшений в масштабі. Це не так. Дітей цікавлять і хвилюють проблеми, які дорослим можуть здатися несерйозними. Вони потрапляють у важкі й неприємні ситуації і автоматично підсвідомо захищаються від них, пригнічують свою тривогу так, щоб при цьому особистість дитини не страждала. Вивчення механізмів несе і практичну користь, адже встановлення взаємозв'язку між характерними особливостями психологічного захисту батьків та їх виховним стилем дають можливість раннього прогнозування ймовірних проблем у системі дитячо-батьківських відносин у конкретній сім'ї. Знання особливостей формування механізмів психологічного захисту у дітей може дозволити прогнозувати можливі проблеми, пов'язані з соціальною адаптацією і психічним здоров'ям дитини. І звичайно, дуже важлива роль психологів, що допомагають дитині правильно сформувати захисну поведінку, що сприяє розвитку її особистості, підвищенню соціальної пристосовності, а також профілактиці психічних розладів.
Неоціненний внесок першовідкривача механізмів психологічного захисту вніс 3. Фрейд (1991), свої фундаментальні положення про захист він сформулював в процесі лікування хворих нервозов. Потім уявлення про захист пов'язане з ім'ям його дочки А. Фрейд (1995), вона зробила спробу узагальнити і систематизувати знання про механізми психологічного захисту, що накопичилися до середини 40-х років XX століття. Багато вітчизняних авторів також внесли великий вклад у розробку цієї теми – це К. Г. Гарбузов (1992), Ф. В. Березін, В. В. Столін (2001) Ю. В. Захаров (2005), Ф. В. Бассін (2007), В. А. Ташликов (2007), Б. Д. Карвасарский (2009).
Поняття психологічного захисту є одним з основоположних в сучасній теорії особистості. Воно володіє великою пояснювальною силою при вивченні патогенезу психічних і психосоматичних захворювань. Захист є складним механізмом, який допомагає нам регулювати внутрішню постійність. Ці механізми відомі і досліджуються досить давно. Але зараз ця тема стала більш актуальною, тому що у сучасному світі відбувається ще більше подій, які травмують і примушують нас використовувати механізми психологічного захисту. Але також треба розуміти, що часте використання цих механізмів може призвести до безповоротних змін особистості.
Для мене ця тема є актуальною тому, що кожна людина має особисту, певно підібрану систему механізмів психологічного захисту і необхідно знати.
Мета роботи: дослідження ролі механізмів психологічного захисту у формуванні особистості.
Об'єкт роботи: особистість.
Предмет роботи: механізми психологічного захисту в структурі особистості.
Мета і гіпотеза дослідження диктують наступні завдання:
1) Розглянути теоретичні підходи до вивчення механізмів психологічного захисту в структурі особистості.
2) Розкрити зміст поняття механізми психологічного захисту, етапи їх розвитку.
Метод дослідження: теоретичний аналіз літератури.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ
 
1.1. Особистість та уявлення про її розвиток в психоаналізі
 
У ситуаціях, коли інтенсивність потреби зростає, а умови її задоволення відсутні, поведінка регулюється за допомогою механізмів психологічного захисту.
Психологічний захист визначається як нормальний механізм, направлений на попередження розладів поведінки не тільки в рамках конфліктів між свідомістю та несвідомим, але й між різними емоційно забарвленими настановами. Ця особлива психічна активність реалізується у формі специфічних прийомів переробки інформації, які можуть охороняти особистість від сорому і втрати самоповаги в умовах конфлікту. Психологічний захист проявляється у тенденції зберігати звичну думку людини про себе, не сприймаючи чи спотворюючи інформацію, яка буде руйнувати первинні уявлення про себе та інших.
У звичайному житті будь-якої людини виникають ті чи інші емоційно напружені і негативні ситуації, переживання яких призводить до різного роду особистісних порушень, неприємностей, негативних афектів, деструкцій. Коли бажання, інтереси, потреби людини не можуть бути задоволені, незважаючи на значні зусилля, виникають стани емоційної напруги.
Нерідко всі вжиті спроби змінити ситуацію не призводять до бажаної мети. Напруга продовжує рости, і людина перестає помічати альтернативні шляхи. Крім того, зростання напруги часто супроводжується емоційним збудженням, що перешкоджає раціональним процесам вибору: людина хвилюється, впадає в паніку, втрачає контроль над собою, і з'являються різноманітні руйнівні наслідки.
У багатьох випадках зняття напруги відбувається за допомогою психологічних захистів. Терміни «психологічний захист», «захисні механізми» були введені в психологію З. Фрейдом. Більш повно концепція механізмів психологічних захистів представлена А. Фрейд, зокрема в її роботі «Психологія Я та захисні механізми».
Розглядаючи психологічні захисти як один з механізмів адаптації особистості, вона вважала, що вони є несвідомі, придбані в процесі розвитку особистості способи досягнення компромісу між протидіючими силами Воно або Над-Я і зовнішньої дійсністю. [11] Механізми психологічного захисту спрямовані
Фото Капча