Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” студентами всіх спеціальностей денної форми навчання (Лабораторні роботи № 1 – 3)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності
064 - 
 
Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” студентами всіх спеціальностей денної форми навчання (Лабораторні роботи № 1 – 3)
 
Рекомендовано методичною
комісією факультету
водного господарства
Протокол №  1
від  
 
Рівне 2013
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з “Основ охорони праці” студентами всіх спеціальностей денної форми навчання /О.М. Кухнюк, Поліщук – Герасимчук Т.  , В. С. Довбенко, О.В. Богданенко Рівне: НУВГП, 2013, - 24 с.
Упорядники О.М. Кухнюк, канд. техн. наук, доцент, Поліщук – Герасимчук Т.  канд. техн. наук., старший викладач, В. С. Довбенко, асистент, О. В.  Богданенко, асистент.
Відповідальний за випуск В. Л. Филипчук, д. техн. наук, професор,  завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності
 
ЗМІСТ
 
Загальні вказівки до проведення лабораторних робіт                                          
Лабораторна робота №1                                                                                   
Визначення вмісту пилу в повітрі ваговим методом
Короткі теоретичні положення                                                                  
Опис лабораторної установки                                                                    
Лабораторна робота №2                                                                                   
Вимір і оцінка освітленості робочих місць
Короткі теоретичні положення                                                                   
Опис лабораторної установки                                                                   
Лабораторна робота №3                                                                                
Оцінка метеорологічних умов на робочих місцях
Короткі теоретичні положення                                                                
Опис лабораторної установки                                                                 
Література                                                                                                            
ДОДАТКИ                                                                                                            
 
© Кухнюк О.М., Поліщук – Герасимчук Т., Довбенко В.С., О.В. Богданенко
© Рівне, 2013
 
Загальні вказівки до проведення лабораторних робіт
 
Перед тим як приступити до виконання лабораторної роботи, студент зобов'язаний ознайомитися з теоретичними положеннями і методикою  виконання роботи. Після цього можна приступити до підготовки лабораторної установки. Включення приладів лабораторної установки дозволяється після її перевірки викладачем.
При виконанні лабораторних робіт необхідно дотримуватися наступних основних положень правил безпеки праці та пожежної профілактики:
1) до виконання робіт у навчальних лабораторіях допускаються студенти, що заздалегідь пройшли первинний  інструктаж з охорони праці;
2) лабораторну роботу може виконувати група, що складається не менш, ніж з 5 студентів;
3) під час виконання робіт у навчальних лабораторіях необхідно дотримуватися правил внутрішнього
Фото Капча