Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Морально - психологічне забезпечення діяльності військ

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
224
Мова: 
Українська
Оцінка: 

служби військ за місяць у частині окремим пунктом у наказі командира відзначити військовослужбовців, які успішно виконують завдання вартової служби. Доцільно регулярно повідомляти батьків про зразкове несення служби їх сином, висвітлювати передовий досвід у стіннівках, передачах місцевого радіомовлення.

Закінчуючи розгляд навчального питання, ми з вами бачимо, що в умовах високої динаміки психологічних процесів, які проходять у військових колективах у період реформування, скорочення військ, змін організаційноштатної структури частин і підрозділів, що, у свою чергу, не завжди позитивно відбивається на моральнопсихологічних якостях військовослужбовців, таку роботу необхідно проводити постійно, використовуючи всі методи та інструментарій військової психології та педагогіки. 
 
Висновки
 
Якісна організація МПЗ виконання завдань вартової служби є однією із вирішальних умов ефективного розв’язання її бойових завдань, підтримання постійної бойової готовності військової частини, психічного загартування особистості військовослужбовця і формування та розвитку у неї провідних рис захисника Батьківщини.
 
Питання для самоконтролю
 1. Хто несе відповідальність за організацію внутрішньої служби в частині (підрозділі)?
 2. Назвіть головні завдання моралнопсихологічного забезпечення вартової служби.
 3. Етапи роботи морально-психологічного забезпечення вартової служби. Назвіть їх.
 4. Хто відноситься до «групи ризику»?
 5. Профілактичні заходи для підтримки активності психіки людини під час ведення вартової служби.
Список використаної літератури
 1. Ягупов В.В. морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій. – К.: Видавничополіграфічний центр „Київський університет”, 2002. – 250 с.
 2. Караяни А.Г. Прикладная военная психология. – СПб.,2006. – 471с.
 3. Психология и педагогика. Военная психология / Под ред. А.Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2004. – 464с. (Серия «Учебник для вузов»).
 4. Военная психология и педагогіка / Под редакцией       А.В. Барабанщикова, 1986.
 5. «Основы военной психологии и педагогики / Под редакцией А.В. Барабанщикова, 1981 р.
 6. «Военная психология и педагогика» / Под редакцией П.А. Корчемного, 1998.
 7. Наказ Міністра оборони України від 18.04.2000 № 105 «Про затвердження Інструкції про організацію вартової служби у Збройних Силах України».
 8. Наказ командувача військ ЗахОК 2003 року №162 «Про морально-психологічне забезпечення виконання завдань вартової служби у військах Західного оперативного командування».
 
Тема 23. морально-психологічне забезпечення фахової підготовки особового складу
 
План
 1. Мобілізація особового складу підрозділу на відмінне опанування спеціальністю та глибоке вивчення бойової техніки й озброєння.
 2. Виховання у військовослужбовців бережливого відношення до військової техніки й озброєння.
 
Збройні Сили України оснащені досконалою бойовою технікою і зброєю. Обслуговування й експлуатація такої техніки, яка представляє складні комплекси, викликали подальшу диференціацію військової праці. Це, в свою чергу, зумовило збільшення кількості спеціальностей, кожна з яких вимагає від воїнів великих знань і твердих навичок. Оволодіння ними і складає сутність фахової підготовки. Її зміст у різних родах військ, у частинах визначається характером зброї і бойової техніки, способами їх експлуатації та застосування у бою. Вона тісно пов’язана з іншими видами бойової підготовки, особливо з технічною, тактичною і вогневою.
У сучасних умовах неймовірно зросла роль технічної грамотності кожного воїна, відділення, обслуги, екіпажу. Все це підвищує роль морально-психологічного забезпечення фахової підготовки військових фахівців.
 
1. Мобілізація особового складу підрозділу на відмінне опанування спеціальністю та глибоке вивчення бойової техніки й озброєння
 
Основними завданнями морально-психологічного забезпечення фахової підготовки є: мобілізація воїнів на швидке й успішне опанування своєю спеціальністю; боротьба за взаємозамінність в екіпажах, обслугах, на бойових постах, досягнення бойової згуртованості підрозділів і частин.
Бойова підготовка кожного воїна починається з озброєння його знаннями з конкретної спеціальності, засвоєння ним своїх обов’язків. У процесі наступного навчання військовослужбовці ширше опановують прийоми дій зі зброєю і бойовою технікою, способами застосування їх у бою. Закріплення військовотехнічних знань, практичних навичок і вмінь, а також перевірка ступеня фахової підготовки воїнів здійснюється в ході комплексних польових занять і навчань.
Щоб кожне заняття з фахової підготовки було змістовним, давало солдатам не тільки знання та навички, але і виховувало в них любов до військової справи, почуття відповідальності за виконання своїх обов’язків, спонукало до удосконалення бойової майстерності, командновиховний та інженернотехнічний склад повинен приділяти велику увагу підготовці керівників занять.
На інструктивнометодичних нарадах командир підрозділу поряд із докладним розглядом спеціальних питань повинен знайомити керівників із новою літературою, давати рекомендації з методики занять, разом із своїм заступником з виховної та соціальнопсихологічної роботи проводити їм інструктаж з питань змісту, форм і методів морально-психологічного забезпечення. При цьому особлива увага повинна приділятися молодим прапорщикам і офіцерам.
Але справа не тільки в інструктивнометодичних нарадах. Дуже важливо, щоб командир і його заступник з виховної та соціальнопсихологічної роботи глибоко вникали в зміст і методику занять, які проводяться на місці, допомагали покращувати їх якість. 
У полі зору командновиховного складу повинні знаходитися питання, пов’язані з підвищенням військовотеоретичних знань і методичних навичок прапорщиків і сержантів, яким нерідко доручається проведення занять по спеціальності, організація самопідготовки, надання практичної допомоги у вивченні воїнами функціональних обов’язків. З командирами взводів, відділень і обслуг необхідно регулярно проводити інструктивнометодичні і показові заняття, методичні наради, бесіди за темами майбутніх занять, організовувати допомогу з вивчення спеціальної літератури, в розробці плануконспекту заняття, обмін досвідом, тренування, лекції, доповіді, співбесіди з найважливіших питань фахової підготовки.
Одним із основних напрямків морально-психологічного забезпечення є мобілізація молодих воїнів на швидке освоєння свого фаху, виховання у них свідомого відношення до кожного заняття і
Фото Капча