Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Морально - психологічне забезпечення діяльності військ

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
224
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курс лекцій „Морально-психологічне забезпечення діяльності військ” призначений для використання у навчальному процесі (при вивченні дисциплін: „морально-психологічне забезпечення військової діяльності”, „Військове навчання та виховання”). У ньому розглядаються сучасні погляди на проблеми морально-психологічного забезпечення, які служать ефективному та оптимальному здійсненню військоводидактичного та виховного процесу у військових підрозділах Збройних Сил України
 
ПЕРЕДМОВА
Серед факторів, які характеризують могутність армії та флоту, найважливішим і визначним є готовність особового складу надійно захищати суверенітет і територіальну цілісність України.
Головною умовою забезпечення постійної бойової готовності військ є рівень їхньої бойової підготовки та морально-психологічного забезпечення.
Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки висуває нові сучасні вимоги до бойового навчання військ, морально-психологічного забезпечення, професійної підготовки офіцерських кадрів, їх теоретичної і методичної майстерності. Перед офіцерами всіх військових ланок постає проблема: мобілізувати зусилля військовослужбовців усіх категорій на ефективне виконання поставлених завдань.
Морально-психологічне забезпечення — це один із основних видів всебічного забезпечення життєдіяльності військ. Воно представляє комплекс соціальнополітичних, міжнародноправових, організаційних, військовосоцiальних, гуманiтарноосвiтнiх i соціальнопсихологiчних заходiв, спрямованих на формування та моральнопсихологiчну злагодженість підрозділів, бойову кваліфікацію, загальноосвітній і культурний рівень, а також на  рівень свідомості й організованості.
Курс лекцій „Морально - психологічне забезпечення діяльності військ ” призначений для використання у навчальному процесі (при вивченні дисциплін: „Морально-психологічне забезпечення військової діяльності”, „Військове навчання та виховання”). У ньому розглядаються сучасні погляди на проблеми морально-психологічного забезпечення, які служать ефективному та оптимальному здійсненню військоводидактичного та виховного процесу у військових підрозділах Збройних Сил України.
Отже, морально-психологічне забезпечення військової діяльності – це система заходів, спрямованих на формування і підтримання високого морального духу армії, морально-психологічного стану і дисципліни особового складу, правопорядку, на згуртування військових колективів і протидію інформаційнопсихологічному впливу противника.
Щодо масштабів і потреб, морально-психологічне забезпечення являє собою комплекс взаємопов’язаних і узгоджених заходів державного і військового керівництва, органів військового управління з метою досягнення достатнього рівня морально-психологічного стану особового складу Збройних Сил та всього населення України для забезпечення обороноздатності держави в мирний і воєнний час, максимального зниження психологічних втрат у військах та досягнення й утримання морально-психологічної переваги над противником із метою ефективного виконання бойових та інших завдань.
 
Тема 22. Організація морально-психологічного забезпечення служби військ у частині (підрозділі)
 
План
  1. морально-психологічне забезпечення організації внутрішньої служби.
  2. Основні завдання морально-психологічного забезпечення вартової служби.
У підтриманні бойової готовності Збройних Сил України на високому рівні особливу роль відіграє зразкова організація служби військ, чіткий статутний порядок у частинах і підрозділах.
Служба військ – об'ємне і широке поняття. Це цілий комплекс заходів, які забезпечують частинам і підрозділам необхідні умови для їх постійної бойової готовності, нормального ходу бойової і гуманітарної підготовки військовослужбовців, підтримання статутного порядку і міцної військової дисципліни, а також охорони особового складу, зброї, бойової техніки і майна в місцях постійної дислокації, в таборах і навчальних центрах, при перевезенні військ і вантажів. 
Найважливішими складовими служби військ є бойове чергування, бойова, внутрішня, гарнізонна, вартова і комендантська служби. Вони організуються і здійснюються безперервно і повсюди, у суворій відповідальності з вимогами військового законодавства України, військових статутів, настанов, директив і наказів. Бездоганне несення цієї служби складає предмет постійної турботи командирів, офіцерів штабів і гуманітарних структур. Виховання особового складу в дусі старанного і свідомого відношення до служби військ – одне з найважливіших завдань морально-психологічного забезпечення.
Розглянемо основні особливості морально-психологічного забезпечення у поєднанні з різними видами служби.
 
1. морально-психологічне забезпечення організації 
внутрішньої служби
 
Значення цього напрямку морально-психологічного забезпечення визначається тією великою роллю, яку відіграє внутрішня служба в житті підрозділів і частин. У чому ж конкретно ця роль проявляється?
Поперше, правильна організація внутрішньої служби забезпечує плановість і високу якість бойової і гуманітарної підготовки особового складу. Кожний день частини, підрозділу регламентується вимогами внутрішньої служби. Правильно організувати навчальний процес можливо лише за умов, якщо розклад занять, підготовка керівників і навчальноматеріальної бази будується у відповідності з розпорядком дня, якщо в ході занять дотримуються статутний порядок і дисципліна (статутні команди і доповіді, форма одягу, перерви, паління в установленому місці, своєчасний початок і кінець занять). Будьяка частина навчального процесу тісно пов’язана з вимогами внутрішньої служби. І будьякий відступ від встановленого порядку призводить до порушення режиму навчального процесу, до невиконання запланованих заходів.
Досвід показує, що без правильної організації внутрішньої служби важко розраховувати на успіх при виконання вправ навчальних стрільб, водінні бойових машин, на тактичних навчаннях, при проведенні паркових днів, регламентних робіт тощо. Таким чином, точне дотримання правил внутрішньої служби є однією із важливих умов успішного виконання навчальних планів бойової і гуманітарної підготовки, підвищення якості вишколу і виховання воїнів. Слід також підкреслити, що статутна внутрішня служба – це основа організації праці і навчання, побуту і відпочинку особового складу.
Подруге, внутрішня служба безпосередньо впливає на правильну експлуатацію, обслуговування і збереження бойової техніки та зброї. Відомо, що розпорядком дня передбачені часи догляду за технікою і зброєю, спеціальними інструкціями визначений порядок виходу і повернення машин у парк, діяльність контрольнотехнічних пунктів й інші питання. І якщо не дотримується розпорядок дня і внутрішня служба в парках,
Фото Капча