Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Морально - психологічне забезпечення діяльності військ

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
224
Мова: 
Українська
Оцінка: 

то неминуче відбуваються явища, які негативно впливають на правильну експлуатацію, обслуговування і зберігання зброї та бойової техніки. Інакше кажучи, ні один захід щодо обслуговування й експлуатації техніки не можна успішно здійснити без дотримання вимог внутрішньої служби.

Потретє, статутна внутрішня служба – запорука міцної військової дисципліни в частині, підрозділі. Існує закономірність: чим чіткіше організована внутрішня служба, чим твердіше і наполегливіше втілюються в життя її вимоги, тим міцніша дисципліна. А дисципліна завжди була, є і буде основою бойової готовності військ. Слід також мати на увазі, що між внутрішньою службою і військовою дисципліною існує не тільки прямий, а й зворотний зв’язок. Якщо стан військової дисципліни значною мірою залежить від внутрішньої служби, то, з іншого боку, організація чіткої внутрішньої служби немислима без міцної дисципліни. Це положення важливо враховувати в практичній діяльності командирів, штабів, органів з гуманітарних питань.
Почетверте, внутрішня служба, за умов її правильної організації, сприяє швидкому приведенню частини, підрозділу в повну бойову готовність.
Не підлягає сумніву, що в частині, підрозділі, де добовий наряд несе службу суворо за Статутом, безвідмовно працюють засоби зв’язку, сигнал бойової тривоги негайно буде доведений до особового складу. І якщо в парку бойових машин, у казармі підтримується статутний порядок, правильно зберігається зброя, майно, обмундирування, передбачено спеціальне освітлення і люди знають послідовність своїх дій, то з отриманням сигналу “Тривога” збір основного складу відбудеться в найкоротші терміни. І навпаки, ігнорування того чи іншого елементу внутрішньої служби може бути серйозним гальмом у приведенні частини, підрозділу в повну бойову готовність.
Поп’яте, внутрішня служба активно впливає на формування у воїнів високих моральнопсихологічних і бойових якостей, і, перш за все, таких як пильність, дисциплінованість, сміливість, рішучість, наполегливість, витривалість, товариськість. Чим це пояснити? Справа в тому, що суворий статутний порядок скрізь і в усьому кожний день, кожну годину спонукає військовослужбовця підкорятися визначеним правилам, підпорядкувати свої дії і поведінку до вимог статутів, узгоджувати її з діями і поведінкою товаришів по службі.
Таким чином, який би елемент внутрішньої служби ми не взяли, кожний із них має важливе значення для підтримання постійної бойової готовності частин і підрозділів.
За організацію внутрішньої служби в частині, підрозділі несе відповідальність командирєдиноначальник. Безпосередньо організує службу в частині штаб. Він планує весь навчальний процес, всі службові заходи, здійснює контроль за їх виконанням, доводить до виконавців накази і розпорядження командира, слідкує за їх втіленням у життя.
Активну участь у вирішенні завдань внутрішньої служби беруть офіцери органів з виховної та соціальнопсихологічної роботи. морально-психологічне забезпечення покликане виховувати у військовослужбовців свідоме виконання вимог військових статутів, повагу до військового порядку, виконавчу дисципліну. Велике місце в цій роботі займає підвищення відповідальності кожного офіцера, прапорщика, сержанта за доручену йому ділянку служби, створення в підрозділах обстановки нестерпності до порушень статутних вимог.
Які ж основні шляхи, що ведуть до зразкового несення воїнами внутрішньої служби? Що головне в службовій і навчальній роботі, а також у моральнопсихологічному забезпеченні цього напряму?
Як показує досвід передових підрозділів і частин, ця мета досягається за умов, коли всі офіцери, прапорщики і сержанти, перш за все, самі досконало і твердо знають військові статути, суворо керуються ними в повсякденному житті.
Велику увагу командири, їх заступники з виховної та соціальнопсихологічної роботи повинні приділяти індивідуальній роботі з молодими офіцерами, а також із прапорщиками і сержантами безпосередньо на заняттях, під час несення ними чергування. Протягом визначеного періоду старші начальники повинні відвідувати заняття кожного командира взводу, обслуги, екіпажу, відділення, спостерігати за їх діяльністю в ході декількох чергувань. Це дозволяє вивчити передовий досвід роботи, побачити недоліки, вказати шляхи їх усунення.
У ротах, батареях необхідно регулярно проводити співбесіди на тему: “Тісний зв’язок вимог Статуту внутрішньої служби з моральними принципами поведінки громадянина України”, “Шляхи затвердження статутного порядку в підрозділі” та інші. З офіцерами і прапорщиками такі заняття повинен проводити командир підрозділу або його заступник виховної та соціальнопсихологічної роботи, з сержантами, крім них, командири взводів.
Для розширення військовотеоретичного і педагогічного світогляду командного складу підрозділів необхідно широко використовувати заходи, які проводяться в масштабі частини: теоретичні конференції, збори і наради офіцерів, перегляд військовонавчальних кінофільмів, інструктивнометодичні, показові заняття.
У моральнопсихологічному забезпеченні значне місце посідає систематичне роз’яснення військових статутів, виховання у воїнів твердої переконаності в життєвій необхідності служити за статутами. З цією метою крім занять з бойової і гуманітарної підготовки необхідно використовувати різні засоби усної, друкованої та наочної пропаганди й агітації.
У підрозділах регулярно проводити бесіди, інформації, доповіді, які спрямовувати на роз’яснення вимог військових статутів, підвищення у військовослужбовців відповідальності за їх виконання і беззаперечну покору командирам і начальникам. Великою популярністю в особового складу користуються сторінки радіогазети, які присвячені внутрішній службі: “Військові статути – наші закони”, “Як воїни роти виконують Статут внутрішньої служби”, “Начальники і підлеглі”, “Воїн, який отримав наказ”, “Твої обов’язки, солдат”, “Добовий наряд роти”, “Черговий прибиральник – страж чистоти”, “День солдата від підйому до відбою” та інші.
Пропаганда вимог Статуту внутрішньої служби дієва за умов, коли повсякденний вишкіл, служба, все життя особового складу підрозділу організовані суворо за Статутом. Дякуючи цьому, командири, офіцери з виховної та соціальнопсихологічної роботи мають можливість
Фото Капча