Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування напрямів розширення і підвищення ефективності туристичних послуг

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
126
Мова: 
Українська
Оцінка: 

багатомісних номерів.

3. Середня кількість гостей, що припадає на один проданий номер, становить:
Кількість гостей
----------------------------------------- х100%.
Кількість проданих номерів
4. Статистичний показник ефективності роботи персоналу готелю відсоток зайнятості ліжко-місць становить:
Кількість зайнятих місць
---------------------------------- х 100%.
Кількість місць у готелі
Потенціал готелю не використовується повністю, тому що двомісні номери звичайно продаються за вищу ціну, ніж одномісні.
У США поселити у двомісний номер сторонніх гостей не можна без їхньої згоди, оскільки існує право на усамітнення і захист (Privacy and Protection Rights). Тому використовується ціна на номер, а не на місце.
5. Середня ціна готельного номера становить:
Загальний прибуток від номерного фонду
---------------------------------------------------------- х 100%
Кількість проданих номерів
При низькому рівні завантаження готелю середня вартість номера буде нижча. Сегментація номерного фонду за рівнем сервісу і ціни ставить за мету реалізацію насамперед дорожчих номерів.
6. Рентабельність сукупного капіталу готелю визначається за наступною формулою:
Рск= ,
де Пч – сума чистого прибутку за звітний період;
Вк – середня вартість суми основного капіталу й оборотних коштів;
Рск- показник рентабельності сукупного капіталу (чистого прибутку).
Цей показник вказує на ефективність використання оборотних і основних фондів готелю, тобто визначає, який доход припадає на одиницю сукупного капіталу готелю. Рентабельність сукупного капіталу залежить від продуктивності, обороту готельних фондів, ефективного використання основних фондів, податків та інших факторів. Дослідження подібних залежностей має велику вадливість для оцінки вкладених у готель коштів.
7. Рентабельність проданих послуг у готелі:
Рпр= ,
де Пч – чистий прибуток;
Вр – виторг від реалізації;
Рпр – рентабельність проданих послуг.
Даний показник вказує, який середній доход має готель на кожну одиницю реалізації, тобто вказує долю валового доходу, що припадає на грошову одиницю реалізованих послуг. Він дає можливість визначити величину доходів, які залишаються після відрахування собівартості і ПДВ, та інших витрат, відсотків за кредит, операційних витрат, сплати податків і утворення чистого прибутку. Даний показник також відображає взаємодію декількох факторів, таких як ціни та обсяг надання послуг.
8. Рентабельність основної діяльності:
Ро. д. = ,
де Пч – чистий прибуток;
Вн. п. – витрати на надання послуг;
Ро. д. – рентабельність основної діяльності.
Цей показник показує, який чистий прибуток виходить на одиницю витрат на надання послуг. Рівень рентабельності залежить від відносної частки доходу до реалізації і суми витрат на виробництво однієї послуги.
9. Рентабельність акції (Рак) :
Рак= ,
де Д1ак – дивіденд на одну акцію;
Цр. ак – ринкова ціна однієї акції, що котирується.
Цей показник показує, які дивіденди припадають на одну акцію. Це важливий показник для акціонерів, майбутніх інвесторів і перспектив готелю. Рентабельність акції залежить від чистого прибутку і дивідендного фонду, з якого розподіляються дивіденди, а також залежить від мети управління готелем та його дивідендної політики.
10. Коефіцієнт ефективності використання основного капіталу:
Ке. ос. к. = ,
де Пр – прибуток (доход) від реалізації;
Оск – основний капітал;
Даний коефіцієнт показує обсяг доходу від реалізації, що припадає на одиницю основного капіталу.
11. Коефіцієнт сталості економічного зростання:
Кст. е. зр. = ,
де Пч – чистий прибуток;
Вк – власний капітал;
Дак – дивіденди, які виплачуються акціонерам.
Цей коефіцієнт показує з яким середнім зростанням буде розвиватися готель у наступному (тривалому) періоді.
12. Прибуток на одне койко-місце:
П1км. = ,
де Пч – чистий прибуток після оподаткування, що залишається на підприємстві не розподіленої в готельних фондах;
Пркм – кількість проданих койко-місць за рік.
Цей показник показує кількість чистого прибутку, що приходиться на одне койко-місце. Величина коефіцієнту залежить від кількості чистого прибутку мінус усі витрати і величина проданих койко-місць на добу (у звітний період).
13. Коефіцієнт місткості основного капіталу:
Км. осн. к = ,
де Вр – виторг від реалізації послуг;
Оск – середня вартість основного капіталу.
Даний коефіцієнт показує кількість основного капіталу що приходиться на 1 грошову одиницю виторгу від реалізації послуг.
14. Коефіцієнт використання готельних номерів:
Квик. г. н. = ,
де Кпр. н – кількість проданих номерів за день;
Кн. – загальна кількість номерів.
Даний коефіцієнт показує процентне використання готельних номерів.
15. Коефіцієнт періоду окупності основного капіталу:
Кок. ок. = ,
де Пч – чистий прибуток;
Ок – основний капітал.
Даний коефіцієнт показує кількість основного капіталу, що припадає на одиницю чистого прибутку.
16. Коефіцієнт фінансової залежності КФЗ:
КФЗ =  ,
де Ск – середня вартість власного капіталу за звітний період;
В – середня вартість усіх господарських коштів.
Даний коефіцієнт показує, яка кількість усіх загальних коштів припадає на одну грошову одиницю власного капіталу. Чим більше коефіцієнт, тим більше залежність готелю від запозичених фінансових коштів. Коли його значення починає перевищувати 1, 8-2, це означає, що обсяг
Фото Капча