Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обладнання підприємств торгівлі

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
152
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Конспект лекцій
з дисципліни
Обладнання підприємств торгівлі
 
Сергєєва О. Р.   
  
ЗМІСТ
 
ТЕМА 1. Основні напрямки розвитку технічного прогресу в торгівлі 
ТЕМА 2. Торгове вимірювальне обладнання 
ТЕМА 3. Обладнання для розрахунків з покупцями 
ТЕМА 4. Холодильне обладнання 
ТЕМА 5. Обладнання для подрібнення продуктів 
ТЕМА 6. Підйомно-транспортне обладнання 
ТЕМА 7. Торгові автомати 
ТЕМА 8. Обладнання для приготування і продажу напоїв 
ТЕМА 9. Обладнання для фасування та пакування товарів 
ТЕМА 10. Торгові меблі 
ТЕМА 11. Інвентар торгових підприємств 
ТЕМА 12. Торговий транспорт 
 
ТЕМА 1. Основні напрямки розвитку технічного прогресу в торгівлі
 
1. Значення науково-технічного прогресу (НТП) в торгівлі.
2. Основні напрямки розвитку НТП в торгівлі.
3. Визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і механізації.
 
1. Значення науково-технічного прогресу (НТП) в торгівлі
 
НТП – це закономірний процес підвищення технічного рівня суспільного виробництва шляхом розвитку та удосконалення засобів праці, технології та організації виробництва на підставі використання досягнень науки і техніки.
НТП в торгівлі означає поступове застосування досягнень науки і техніки на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі з метою покращення економічних та соціальних результатів їх праці.
Економічне значення НТП полягає в підвищенні продуктивності праці робітників торгівлі, збільшенні пропускної можливості торгових підприємств, товарообігу, доходів, зменьшенню кількості робітників, простоїв транспортних засобів під навантаженням і розвантаженням, товарних втрат, втрат по тарі, витрат обігу.
Соціальне значення НТП виявляється в покращенні умов праці робітників торгівлі, полегшенні важких та трудомістких робіт, зменьшенні виробничого травматизму, прискоренні процесу обслуговування покупців та економії їх вільного часу.
Найважливішими напрямками НТП в торгівлі є:
- удосконалення торгової мережі;
- застосування прогресивних форм продажу товарів та технологічних процесів;
- наукова організація праці та управління на торгових підприємствах;
- розвиток галузевої науки, раціоналізаторські та винахідницькі роботи;
- механізація та автоматизація важких та трудомістких робіт.
Механізація – це застосування різних видів машин та обладнання з метою заміни ручної праці. Стадіями розвитку механізації є: часткова механізація, механізація, комплексна механізація, автоматизація.
Основними напрямками механізації трудомістких робіт в торгівлі є:
- механізація вантажно-розвантажувальних робіт, складських операцій;
- механізація підготовки товарів до продажу з використанням різних видів ріжучого, фасувального та паківельного обладнання;
- механізація процесів зберігання продуктів за допомогою різних видів холодильного обладнання;
- механізація контрольно-касових операцій;
- механізація і автоматизація продажу окремих видів товарів за допомогою торгових автоматів;
- створення комплексно-механізованих та автоматизованих складів та магазинів;
- механізація обліку товарообігу та товарних запасів, обробки економічної інформації за допомогою ЕОТ.
Для успішного застосування досягнень НТП у торгівлі має велике значення рівень технічних та економічних знань торгових працівників. Вони повинні умити економічно обгрунтовувати застосування того чи іншого виду торговельного обладнання, організувати доставку, монтаж, введення в експлуатацію торгового обладнання, здійснювати його технічне обслуговування та ремонт, виконувати правила експлуатації та техніки безпеки.
 
2. Визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і механізації
 
З метою встановлення єдиних методів оцінки економічної ефективності нової техніки у 1977 році була введена “Методика визначення економічної ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винахідів та раціоналізаторських запропонувань”. Вона є обов’язковою для всіх галузей народного господарства.
Основним показником економічної ефективності нової техніки є річний економічний ефект, який визначається за формулою:
Е = (В1 – В2) * А2, де
Е – річний економічний ефект, грн. ;
А2 – річний обсяг виробництва продукції (робіт) за допомогою нової техніки в розраховуємому році, в натуральних одиницях;
В1 та В2 – витрати на одиницю продукції (роботи), яка виробляється за допомогою базової та нової техніки, грн.
Витрати (В) визначають за формулою:
В = С + Ен * К, де
С – себевартість одиниці продукції (робіт), грн. ;
Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності, який дорівнює 0, 15;
К – питомі капітальні вкладення на одиницю продукції, грн.
При розрахунках річного економічного ефекту нової техніки рекомендується враховувати чинник часу в тих випадках, коли, по-перше, капітальні вкладення здійснюються не один рік, по-друге, коли змінюється режим роботи нової техніки в кожному році експлуатації, що змінює поточні витрати. Урахування чинника часу здійснюється шляхом приведення до одного моменту часу (початку розрахункового періоду) єдиночасних та поточних витрат на створення та застосування нової і базової техніки та результатів їх застосування. Таке приведення здійснюється за допомогою коефіцієнта приведення, який розраховується за формулою:
dt = (1 + E) t, де
dt – коефіцієнт приведення;
Е – норматив приведення різночасних витрат, який дорівнює 0, 1;
t – кількість років, які відділяють витрати та результати поточного року від
початку розрахункового року.
При визначенні економічної ефективності застосування нової техніки в торгівлі крім основних показників, розглянутих вище, розраховують додаткові: собівартість робіт, рівень продуктивності праці робітників, кількість умовно вивільнених робітників. Враховують також соціальні результати механізації.
Фото Капча