Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка економічної ефективності системи електропостачання промислового підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РЕФЕРАТ
 
Пояснювальна записка до курсової роботи містить: 40 с., 18 формул, 18 табл., 2 додатки, 7 джерел. 
Об'єкт дослідження: підприємство, система електропостачання. 
Мета роботи: оцінити ефективність системи електропостачання підприємства ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод».
Методи дослідження: економічний аналіз, балансовий, розрахунку технікоекономічних показників.
Найважливішими споживачами електроенергії є промислові підприємства. Одним з таких є ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод". В цій курсової роботі проаналізовано основні показники його роботи, зокрема система електропостачання, проведені розрахунки економічних показників. 
Результат курсової роботи – оцінено собівартість розподілу і собівартість застосування електроенергії, визначено ефективний спосіб розрахунку підприємства за спожиту електроенергію.
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, КОШТОРИС ВИТРАТ, ПЛАН, ТАРИФ, ППР, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. Опис підприємства і галузі
2. Суть пропонованого проекту, опис продукції, робіт, послуг
3. Маркетингплан (стратегія маркетингу)
4. Виробничий план
5. Інвестиційний план
6.  Організаційний план
7.  Фінансовий план
8. Оцінка ефективності проекту
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
Електроенергетика є базовою галуззю народногосподарського комплексу, а використання електроенергії – рушійною силою науковотехнічного прогресу. Галузь впливає на територіальну організацію продуктивних сил. Достатня кількість електроенергії має комплексоформуюче значення і притягує до себе підприємства та виробництва, в яких частка енергетичних витрат у собівартості готової продукції значно більша, порівняно з традиційними галузями промисловості.
Системою електропостачання називають сукупність пристроїв для виробництва, передачі і розподілу електроенергії. Системи електропостачання промислових підприємств створюються для забезпечення харчування електроенергією промислових приймачів, до яких відносяться електродвигуни різних машин і механізмів, електричні печі, електролізні установки, апарати і машини для електричного зварювання, освітлювальні установки й ін.
Все більшу питому вагу посідають великі енергоємні підприємства чорної і кольорової металургії, хімії та ін., які пред’являють серйозні вимоги до надійності і економічності електропостачання. Вони характеризуються великими значеннями сумарних встановлених потужностей електроспоживачів. 
Важливі додаткові вимоги до електропостачання пред’являють: 
а) електроспоживачі з різко перемінними що циклічно повторюються ударними навантаженнями; 
б) електроспоживачі, що вимагають безперебійності живлення при всіх режимах системи електропостачання. 
Кожне виробництво існує постільки, поскільки його обладнання забезпечує роботу технологічних машин, що випускають промислову продукцію. Все обладнання приводиться в рух в даний час електродвигунами. Для їх нормальної роботи застосовується електроенергія як найбільш гнучка і зручна форма енергії, яка забезпечує роботу виробничих механізмів.
Необхідність наукового підходу до керування системи електропостачання великих підприємств, застосування автоматизованих систем керування з використанням комп’ютерних технологій та обчислювальної техніки диктується, з однієї сторони, складністю сучасних систем електропостачання, наявністю різноманітних внутрішніх взаємозв’язків, а також недостатньо високими характеристиками надійності пристроїв автоматики, що знаходяться в експлуатації; з другої сторони, можливістю негативного впливу великих споживачів електроенергії на роботу енергосистеми. 
Мета курсової роботи: оволодіння методикою використання апарату та інструментарію економіки та організації діяльності підприємств електроенергетичної галузі щодо оцінки економічної ефективності систем електропостачання промислових підприємств для поліпшення їх функціонування.
Завдання курсової роботи: визначення теоретичних аспектів аналізу технікоекономічної ефективності систем електропостачання промислових підприємств.
Предмет:функціонування систем електропостачання промислових підприємств.
Об'єктом дослідження при виконанні роботи є промислове підприємство та технічні характеристики його системи електропостачання.
 
1 ОПИС ПІДПРИЄМСТВА І ГАЛУЗІ
ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ) найбільше коксохімічне підприємство в Україну.
Серед споживачів продукції АКХЗ українські підприємства, компанії Росії, Молдови, Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Туреччини, Єгипту та інших країн.
На АКХЗ працюють близько семи тисяч чоловік.
Авдіївський коксохімічний завод входить до групи "Метінвест", яка веде гірничометалургійний бізнес групи СКМ.
ВАТ "АКХЗ" володіє понад 99% акцій ВАТ "Краснодонвугілля".
На АКХЗ вперше в галузі було розпочато широкий розвиток хімічного "крила" виробництва.
За більш ніж 40 років на Авдіївському коксохімзаводі було вироблено понад 200 млн.т коксу валового, перероблено більше 12 млн.т кам'яновугільної смоли, випущено понад 3,7 млн.т фталевого ангідриду, майже 2,1 млн.т бензолу і 2,5 млн.т сульфату амонію. [1]
Продукція
Відкрите акціонерне товариство "Авдіївський коксохімічний завод" випускає близько 40 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. На частку АКХЗ припадає близько 20% валового випуску доменного коксу в Україну. Виробничі потужності заводу складають 6,18 млн. т валового коксу на рік і є надлишковими. До складу заводу входять 13 основних виробничих цехів, які мають 8 коксових батарей. Також до складу підприємства входить власна збагачувальна фабрика. Основний ринок збуту продукції заводу складають металургійні підприємства України. У структурі експорту, на який припадає 1015% чистого доходу, переважає непрофільна продукція (в основному, напівфабрикати із сталі).[2]
 
2 СУТЬ ПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ
До складу заводу входять 12 основних і 18 допоміжних цехів і обслуговуючих структурних підрозділів.
Вугільну шихту для коксування на АКХЗ виробляють два вуглепідготовчих цеху (УПЦ № № 1,2). До складу вуглепідготовчий цеху № 1 входить вуглезбагачувальна фабрика проектною потужністю 6,4 млн. тонн, де рядове вугілля збагачується до необхідних для коксування параметрів.
Вперше в Україну на АКХЗ були споруджені закриті склади вугілля, що складаються з 32 і 36 силосів об'ємом по 2,5 тис. тонн кожен (крім силосів № 1, 2 УПЦ № 1
Фото Капча