Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка економічної ефективності системи електропостачання промислового підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">де

 • розрахункова облікова чисельність, люд.;
 • прийнята явочна чисельність відповідного персоналу, люд.;
 • відповідний коефіцієнт облікового складу (визначається при складанні річного балансу робочого часу).
Забезпечення безперебійного живлення великого підприємства необхідними енергоресурсами покладається на чергових інженерів, які керують експлуатацією всього енергогосподарства протягом зміни.
 
Оперативний персонал:
 
Ремонтний персонал:
 
Таблиця 6.1 – Чисельність персоналу, зайнятого електропостачанням підприємства
 
Розрахунок річного фонду оплати праці персоналу електроенергетичної служби 
1.Річний фонд оплати праці оперативного (чергового) персоналу, який працює безперервно цілодобово (оплата праці – почасова), містить у собі наступні елементи:
 • прямий (тарифний) фонд оплати праці;
 • премії;
 • доплата за роботу в нічний час;
 • доплата за роботу в святкові дні;
 • оплата понаднормових годин;
 • оплата основної та додаткової відпустки;
 • інші доплати.
1.1.Прямий (тарифний) фонд оплати праці оперативного персоналу   розраховується виходячи з середнього окладу та явочної чисельності оперативного персоналу.
1.2.Премії  , виплачувані з фонду оплати праці, можна прийняти в розмірі 3040% від прямого фонду оплати праці.
1.3.Доплата за роботу в нічний час розраховується виходячи з того, що розмір доплати складає 3040 % від годинної тарифної ставки:
 
де
 • додаткова оплата за кожну годину роботи в нічний час, грн./год. В розрахунках можна прийняти, що за кожну годину роботи в нічний час доплата складає 3040% середньогодинної тарифної ставки, тобто 
 
 • середньомісячний оклад оперативного персоналу, грн./міс.;
 • норма робочого часу (нормативний номінальний час), час/рік;
 • фонд роботи в нічний час, год./(рік∙люд.). При безперервному обслуговуванні устаткування з тривалістю зміни  :
 
 • календарний час, днів/рік;
 • явочна чисельність оперативного персоналу в нічний час, люд./зміну.
 
 = 3000*12/1860=19,35 грн./рік
 =1/4 *8=730 год./(рік∙люд.).
  грн./рік
 
1.4.Доплата за роботу в святкові дні.
Робота в святкові дні оплачується у подвійному розмірі. При тривалості зміни   доплата за роботу в святкові дні складе:
 
 
де
 • доля явочної чисельності робітників, які виходять щодоби на роботу;
 • кількість святкових днів у році, днів/рік.  =10 днів;
 • розрахунковий номінальний час в днях, днів/рік.
 
1.5.Оплата понаднормових годин.
Понаднормові години оплачуються у полуторному розмірі за кожну годину роботи понад норми робочого часу:
 
де
 • фонд часу, переробленого поверх встановленої норми, год./(рік∙люд.);
 • коефіцієнт доплат. Оскільки передбачається, що під оклад оперативний персонал відпрацьовує норму, прийняти  .
 
1.6.Оплата відпусток.
Оплата відпусток здійснюється виходячи з середньоденного заробітку, розрахованого з урахуванням усіх попередніх виплат і доплат:
 
де
 • середня тривалість відпустки (усіх видів), скоригована на фактичний режим роботи, днів/(рік∙люд.).
Оперативний персонал:
  
Ремонтний персонал:
 
Інженернотехнічний персонал:
1.7.Інші доплати (1 % від суми попередніх виплат і доплат).
Оперативний персонал:
(144000+43200+14129+3956+21483,9+29903,6)*0,1=25667,25  
Ремонтний персонал:
(12000+24000+18989)*0,1=5498,9  
ІТП:
(168000+22153,8)*0,1=19015,38  
 
Результати розрахунків фонду оплати праці персоналу електроенергетичної служби зведемо до табл.6.2.
Таблиця 6.2 Річний фонд оплати праці персоналу електроенергетичної служби
 
7 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Визначення річних експлуатаційних витрат на розподіл електроенергії по електричній мережі
Витрати виробництва від застосування засобів електрифікації формуються з двох видів витрат:
 • виробничих витрат, обумовлених підтримкою електроенергетичного господарства на належному технічному рівні, тобто витрат на виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту власними силами господарства і на оплату послуг підрядних організацій;
 • невиробничих витрат – матеріальний збиток виробництву від аварійного виходу з ладу електроустаткування і від перерв в електропостачанні, а також пов'язаний з неякісним електропостачанням і нераціональним застосуванням електроенергії.
До річних експлуатаційних витрат на розподіл електроенергії по електромережі відносять всі витрати на підтримку електромережі в робочому стані, а також річну вартість втрат електричної енергії в елементах електромережі.
Кошторис експлуатаційних витрат на розподіл електроенергії складається по наступних економічних елементах витрат:
 • витрати на оплату праці персоналу мережі;
 • відрахування на соціальні заходи;
 • амортизація основних фондів і нематеріальних активів;
 • інші витрати;
 • вартість втрат активної і реактивної електроенергії.
Витрати на оплату праці – це всі виплати по заробітній платі персоналу електроенергетичної служби (річний фонд оплати праці персоналу електроенергетичної служби).
Відрахування на соціальні заходи визначаються у розмірі нормативного процента від витрат на оплату праці.
Амортизаційні відрахування розраховуються поквартально на основі визначеної раніше розрахункової вартості об'єктів мережі і існуючих квартальних норм прискореної амортизації  . Для розрахунку амортизаційних відрахувань об'єкти мережі поділяються на такі групи: ЛЕП, устаткування підстанцій, постійна частина витрат на спорудження підстанцій.
Інші витрати прийняти у розмірі 1015% від амортизаційних відрахувань першого року.
Вартість втрат активної електроенергії визначається по формулі:
 
де
 • вартість 1 кВт•г активної електроенергії, що втрачається (приймається на рівні середньої ціни без ПДВ 1 кВт•г споживаної активної електроенергії);
 • втрати активної електроенергії в проектованій мережі, кВт•г/рік.
Вартість втрат реактивної електроенергії визначається по формулі:
 
де
 • вартість 1 квар•год. реактивної електроенергії, що втрачається;
 • втрати реактивної електроенергії в проектованій мережі, квар•год./рік.
Кошторис і структуру експлуатаційних витрат представити у вигляді табл.7.1.
Таблиця 7.1 Кошторис експлуатаційних витрат на розподіл електроенергії
Таблиця 7.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань
 
8 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
Визначення показників економічної ефективності інвестицій є найважливішим підсумковим пунктом обґрунтування проектованих заходів.
З урахуванням специфіки проекту системи електропостачання в цьому розділі:
 • розраховуються показники, що характеризують стан електрогосподарства підприємства;
 • складається зведена таблиця показників, що характеризують ефективності проекту в цілому.
Для оцінки стану електрогосподарства підприємства розраховуються наступні показники.
Собівартість розподілу електроенергії по проектованій електричній мережі:
 
де
 • річні експлуатаційні витрати на розподіл електроенергії по мережі, грн./рік;
 • річне споживання електроенергії (річний обсяг корисно відпущеної електроенергії споживачам), кВт•г/рік.
 
Ср.е 1=16,7 коп/кВт*год
Ср.е 2=14,8 коп/кВт*год
Ср.е 3=13,2 коп/кВт*год
 
Собівартість використання 1 кВт•г електроенергії на підприємстві:
 
де
 • загальна плата підприємства за електроенергію (з ПДВ), одержану від енергосистеми, грн./рік.;
 • сумарні витрати по електрогосподарству (експлуатаційні витрати на розподіл електроенергії по електромережі без вартості втрат електроенергії, грн./рік.
СкВт*Г1=114,4 коп/кВт*год
СкВт*Г=112,5 коп/кВт*год
СкВт*Г1=110,9 коп/кВт*год
 
ВИСНОВКИ
 
Системою електропостачання називають сукупність пристроїв для виробництва, передачі і розподілу електроенергії. Системи електропостачання промислових підприємств створюються для забезпечення харчування електроенергією промислових приймачів, до яких відносяться електродвигуни різних машин і механізмів, електричні печі, електролізні установки, апарати і машини для електричного зварювання, освітлювальні установки й ін.
Одним із завдань підвищення надійності функціонування системи електропостачання є виявлення можливостей управління електровжитком виробничих об'єктів, для чого необхідне вивчення характеристик підприємств і розробка ефективних способів управління їх потужністю. Оцінка можливостей виробничих об'єктів в забезпеченні завдань режимної керованості енергосистем може проводитися лише на основі об'єктивних даних про реальні економічні збитки унаслідок реалізації різного роду дій, що управляють, як з боку енергосистеми, так і усередині схеми електропостачання виробничого підприємства.
Управління процесом використання електроенергії промисловим підприємством полягає в дотриманні погоджених з енергосистемою умов: споживання енергії в години проходження добових максимумів, при планових обмеженнях, при виникненні аварійних ситуацій. Суть завдання управління полягає в тому, щоб досягти мінімального руйнування виробничого процесу підприємства унаслідок зниження потужності – обмеження або відключення окремих виробництв, цехів, ділянок, агрегатів. Основною вимогою при цьому є здатність виробництва зберігати, по можливості, випуск продукції незалежно від дії різного роду негараздів.
В якості зразку ми представили ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Підприємство працює на власних енергоносіях. І незважаючи на те, що воно займає одну з кращих позицій у своєму секторі, існує багато проблем, пов’язаних із галуззю. Тому ми повинні проаналізувати, як економічні показники характеризують діяльність підприємства, і на основі отриманих розрахунків розробили тактичний та стратегічний план роботи.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Додаток А
Таблиця А.1 – Низьковольтне електричне навантаження підприємства
Таблиця А.2 – Високовольтне електричне навантаження підприємства
Таблиця А.3 – Річні втрати активної електроенергії, тис.кВт•год/рік
Таблиця А.4 – Число годин використання максимуму навантаження, год/рік
 
Додаток Б
Таблиця Б.1 – Характеристика устаткування
Таблиця Б.2 – Тривалість ремонтного циклу и межремонтного періоду
Таблиця Б.3 – Норми трудомісткості ремонту
Фото Капча