Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка економічної ефективності системи електропостачання промислового підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

освітлення території підприємства –  ), год/рік.

Вихідні дані беремо з Додатку А.
 
Результати всіх подальших розрахунків представимо у вигляді таблиці.
Таблиця 3.2.  Баланс активної електроенергії підприємства
 
Обґрунтування способу розрахунку підприємства за споживану електроенергію, виду тарифу (роздрібний, зонний або погодинний) і розрахунок плати за електроенергію
1.Розмір плати за спожиту в даному періоді активну електроенергію при одинтарифному обліку:
 
 
де
  • плата за спожиту активну електроенергію при одинтарифному обліку, грн../период;
  • одноставочный тариф за 1 кВт∙год відпущеної споживачу активної електричної енергії, грн../кВт∙год;
  • обсяг споживання активної електричної енергії в даному періоді, кВт∙год /рік (табл.1.5 практичного заняття 1).
Таблиця 3.3. Роздрібні тарифи, встановлені для ВАТ "Донецкобленерго" на вересень 2011 р.
 
 =83,56 коп./кВт∙год*59427,6 тис. кВт∙год=100,27 коп./кВт∙год*59427,6 тис. кВт∙год=1,0027 грн/кВт∙год*59427,6 тис. кВт∙год=59688,05 грн/рік
 
Розмір плати за спожиту в даному періоді активну електроенергію при багатотарифному обліку:
 
де
  • плата за спожиту активну електроенергію при багатотарифному обліку, грн../рік;
  • тарифний коефіцієнт для iтой зони (табл.4.);
  • обсяг спожитої активної електроенергії в iтой зоні.
 
Таблиця 3.4. Тарифні коефіцієнти для розрахунку вартості активної електроенергії по зонах доби (для промислових підприємств)
 
Пік – 25%59427,6*0,25=14856,9 тис. кВт*год
Напівпік – 45%59427,6*0,45=26742,42 тис. кВт*год
Ніч – 30%59427,6*0,3=17828,28 тис. кВт*год
 
=1,0027 грн/кВт*год*(1,8*14856,9 тис. кВт*год+1,02*26742,42 тис. кВт*год+0,3*17828,28 тис. кВт*год)=1,0027*(26742,42+27277,3+5348,5)=1,0027*59368,22=59528,5 грн/рік
 
2.Економія по оплаті за активну електроенергію, обумовлена переходом на багатотарифний облік складе:
 
Економія від переходу на багатотарифний облік має місце, якщо   .
 
3.Середня закупівельна ціна на активну електроенергію:
 
де  плата за споживану активну електроенергію, грн./рік.
В нашому випадку   Пел.а= 
 
При оплаті за одноставочному тарифом і незмінністю тарифу середня закупівельна ціна на активну електроенергію відповідає по величині цьому тарифу.
Результати розрахунку плати підприємства за електроенергію представимо в табличній формі (табл. 3.5).
Таблиця 3.5. Результати розрахунку плати за електроенергію
 
4 ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
Виробничий цикл складається з ряду послідовних (відповідно до прийнятої технології) операцій. На виконання кожної операції потрібні устаткування, оснащення і інструменти, матеріали і енергоресурси, робоча сила і час.
Виробничий цикл електропостачання складається з експлуатаційного і ремонтного обслуговування електроустаткування.
Складання графіка плановопопереджувальних ремонтів електроенергетичного устаткування
Система плановопопереджувальних ремонтів електроенергетичного устаткування передбачає виконання трьох видів робіт: капітальний ремонт, поточний ремонт і технічне обслуговування устаткування. На основі тривалості ремонтного циклу, міжремонтного і міжоглядового періодів, а також норм трудомісткості ремонтних заходів для потрібного при реалізації проекту устаткування складемо середньорічний графік плановопопереджувальних ремонтів устаткування мережі (табл.4.1.).
 
Силові трансформатори (СТ):
К1 36 міс. П1 36 міс. П2 36 міс. П3 36 міс. К2
Двигуни (Д):
К1 8 міс. П1 8 міс. П2 8 міс. П3 8 міс. П4 8 міс. П5 8 міс. П6 8 міс. П7 8 міс. П9 8 міс. К2
Трансформатори струму і напруги (ТСіН):
К1 36 міс. К2
Вакуумні вимикачі та їхні приводи (ВВіП):
К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. К2
Вимикачі навантаження та їхні приводи (ВНіП):
К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. К2
Роз'єднувачі, віддільники, короткозамикачі і заземляючи ножі (РВКіЗН):
К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. П3 12 міс. К2
Розрядники трубчасті і вентильні (РТіВ):
К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. П3 12 міс. П4 12 міс. П5 12 міс. К2
Кабельні лінії електропередач (КЛЕП):
К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. П3 12 міс. П4 12 міс. П5 12 міс. П6 12 міс. П7 12 міс. П8 12 міс. П9 12 міс. П10 12 міс. П11 12 міс. П12 12 міс. П13 12 міс. П14 К2 12 міс.
 
Таблиця 4.1 – Графік ППР
Таблиця 4.2 Трудомісткість виконання заходів системи ППР
 
5 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
Інвестиційний план – це один з ресурсних розділів, в якому визначається розмір необхідних інвестицій (капітальних вкладень), їх розподіл по етапах здійснення проекту і напрямах використання.
Технологічна структура капітальних вкладень характеризує співвідношення витрат на будівельномонтажні роботи (БМР), придбання устаткування, інші роботи і витрати (витрати на проектнодослідницькі роботи, підготовку експлуатаційних кадрів і ін.).
Складання кошторису капітальних вкладень
Таблиця 5.1 Кошторис капітальних вкладень в систему електропостачання
 
6 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Розрахунок чисельності персоналу електроенергетичної служби
Розрахункова явочна чисельність ремонтного персоналу, необхідного на весь комплекс заходів системи ППР електроенергетичного устаткування і мереж на планований рік, визначається за формулою:
 
де
  • річна планова трудомісткість ремонтних заходів, люд.год./рік (визначається при складанні графіка ППР);
  • нормативний номінальний фонд робочого часу, годин/(рік•люд.) (визначається при складанні річного балансу робочого часу);
  • коефіцієнт виконання норм,  = 1,05 – 1,1.
Розрахункова явочна чисельність (розрахункова добова потреба) оперативного персоналу визначається за нормативами чисельності.
Розрахункова облікова чисельність оперативного і ремонтного персоналу розраховується по формулі:
 
Фото Капча