Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оновлення організаційної структури і змісту науково-методичної діяльності Рівненського ОІППО в сучасних умовах

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Віднічук Микола Антонович
Мельник Надія Адамівна
 
ОНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 
Зміна концептуальних орієнтирів, зокрема реалізація особистісно зорієнтованої парадигми, компетентнісного, диференційованого та технологічного підходів, зумовили перегляд основних напрямів розвитку освіти, в тому числі визначення чітких шляхів професійного розвитку педагогічних працівників, формування їх фахової майстерності. Стратегія модернізації регіональної системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їх майстерності, спрямована на мережеву взаємодію, скоординованість дій інституту і методичних служб на регіональному рівні щодо різних напрямів діяльності. У системі, яка забезпечує науково-методичний супровід дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області, сприяє розвитку педагогічної майстерності вчителів, діє 20 методичних установ, діяльність яких координується інститутом і основним завданням яких є забезпечення професійного розвитку вчителів у міжатестаційний період, формування їх компетентностей. Інститут тісно співпрацює з методичними кабінетами (центрами), а нове бачення методичної роботи з педагогічними працівниками на державному рівні (наказ Міністерства освіти і науки України від 08. 12. 2008 №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) «) спонукало до пошуків нового змісту та технологій взаємодії з методичними кабінетами, методичними об’єднаннями вчителів, загальноосвітніми навчальними закладами та вчителями-новаторами, що сприяє активізації творчого потенціалу кожного педагога, вдосконаленню і підвищенню професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних працівників. Оскільки пріоритетним напрямом діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) є формування професійної компетентності педагогічних працівників, удосконалення їх фахової майстерності, розвиток творчої ініціативи, то успішна реалізація цих завдань можлива за умови якісної підготовки працівників районних (міських) методичних служб для виконання оновлених функцій в умовах інформаційного суспільства.
Нове Положення про районний методичний кабінет (центр) – це важливий компонент нормативної основи для оптимізації моделей методичних служб, кадрової модернізації, удосконалення діяльності з урахуванням регіональних особливостей. Відповідно до нього розроблено концепцію взаємодії інституту ірайонних (міських) методичних кабінетів (центрів) для вирішення проблеми якісного методичного супроводу освітнього процесу обласної освітньої системи. Якість такого супроводу залежить від рівня професійної компетентності кадрового складу методичних служб всіх рівнів.
Структурна модель обласної методичної служби включає:
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти як основний науково-методичний і координаційний центр;
20 методичних установ районного і міського рівнів;
предметні обласні структурні методичні підрозділи (творчі групи, семінари, школи, майстер-класи, об’єднання, лабораторії, ТНДК, асоціації тощо).
Кадровий склад районних (міських) методичних кабінетів (центрів) становлять 245 методистів, які забезпечують ефективність діяльності 19100педагогічних працівників і 1118 педагогічних колективів освітніх закладів області. Станом на січень 2011 року в області працює 360 дошкільних, 701 загальноосвітніх, 57 позашкільних навчальних закладів.
За середнім показником кожний методист координує діяльність приблизно 80 педагогічних працівників.
Районні (міські) методичні служби мають різні форми, моделі, статус.
 
Статус районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
 
Під керівництвом інституту спостерігається поступова трансформація методичних кабінетів у науково-методичні установи, на базі яких створюються науково-методичні, інформаційно-методичні центри, які вирішують на належному науково-методичному та організаційному рівні складні сучасні проблеми реформування системи освіти, підвищують кваліфікацію педагогічних працівників шляхом оновлення змісту і форм методичної роботи, здійснюють під керівництвом інституту післядипломної педагогічної освіти наукові пошуки та експериментальні дослідження.
Відповідно до сучасних пріоритетів в освіті методисти здійснюють також експериментальну, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність, науково-методичний супровід профільної освіти, науково-методичний супровід інклюзивної освіти, різноманітні моніторингові дослідження, тому виникає потреба у формуванні їх професійної компетентності для реалізації даних завдань.
Із метою удосконалення діяльності районних (міських) методичних кабінетів, подальшого їхнього інноваційного розвитку, модернізації координаційної діяльності працівники інституту беруть участь у Всеукраїнському науково-пошуковому проекті «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних (міських) методичних кабінетів як науково-методичних установ», розробленому спільно з кафедрою теорії та методики післядипломної педагогічної освіти Центрального інституту ППО УМО НАПН України. Участь у даному проекті сприяла створенню обласної творчої групи із працівників інституту та методистів Р (М) МК (Ц) для проведення наукових пошуків стосовно розроблення критеріїв діяльності методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів. Кінцевим колективним продуктом творчої групи будуть методичні рекомендації щодо організації аналітико-експертного оцінювання діяльності методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів та збірник діагностичних методик для проведення експертного оцінювання методичної роботи.
У рамках проекту працівники інституту та РМК взяли участь у Всеукраїнських семінарах «Інноваційні підходи до організації і проведення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами» (м. Київ) ; «Психолого-педагогічні аспекти професійного становлення і розвитку працівників методичних кабінетів» (м. Біла Церква Київської області) ; «Системний підхід до моделювання змісту та організації методичної роботи з педагогічними кадрами (м. Херсон) ; «Трансформація наукових ідей у педагогічну практику» (м. Хмельницький) ; «Організація діяльності Р (М) МК (Ц) з питань роботи з молодими вчителями» (м. Чернівці) ; «Організація діяльності Р (М) МК (Ц) у новому 2010 – 2011 навчальному році» (м. Донецьк) тощо. Матеріали досвідів роботи обласних інститутів та Р (М) МК (Ц), презентованих у ході Всеукраїнських семінарів, розміщуються на сайті РОІППО для ознайомлення і впровадження в практику роботи районних (міських) методичних служб.
Районні (міські) методичні кабінети (центри) стають регіональними науково-методичними центрами системи закладів післядипломної педагогічної освіти, характерною ознакою якої є органічне поєднання стаціонарних форм роботи (курсовий період) із методичною роботою, яка забезпечується відповідними методичними кабінетами і центрами
Фото Капча