Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оперативне лікування та поетапна реабілітація жінок дітородного віку з опущенням та випадінням внутрішніх геніталій

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Жан Бертан Іллойе
 
УДК 618-14+618. 15]-007-44-089=615-8
 
Оперативне лікування та поетапна реабілітація жінок дітородного віку з опущенням та випадінням внутрішніх геніталій
 
14. 01. 01 – акушерство та гінекологія
 
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Харків -1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному медичному університеті, МОЗ України.
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Богдашкін Микола Григорович, професор кафедри акушерства та гінекології №2 Харківського державного медичного університету.
Офіційні опоненти: – доктор медичних наук, професор Созанський Олександр Мирославович, завідувач кафедри завідувач кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Львівського державного медичного університету – доктор медичних наук, професор Щербіна Микола Олександрович, професор кафедри акушерства та гінекології №1 Харківського державного медичного університету.
Провідна установа – Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця, кафедра акушерства та гінекології №3, м. Київ.
Захист відбудеться « 9 « грудня 1999 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 64. 600. 01 при Харківському державному медичному університеті (310022, м. Харків, пр. Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (310022, м. Харків, пр. Леніна, 4).
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми дослідження.
Серед різноманітних гінекологічних захворювань опущення і випадіння внутрішніх статевих органів займають одне з провідних місць. Ця патологія зустрічається у 5-30% жінок взагалі й у 1, 7-25% жінок репродуктивного віку [В. И. Кулаков, 1990, В. И. Бодяжина, 1990, В. И. Краснопольський і співавт., 1993, 1997] і пов’язана з частими родами, недостатньою допомогою в родах, травматизмом м’ягких родових шляхів, особливостями фізичної праці [Буянова С. Н. і співавт., 1998. Diana M. Adams et al., 1989]. Останнім часом спостерігається збільшення частоти опущення та випадіння внутрішніх геніталій серед жінок репродуктивного віку у зв’язку з ростом кількості великих плодів і патологічних родів, а також після накладання акушерських щипців та інших акушерських операцій [В. И. Краснопольський і співавт., 1997, С. Н. Буянова і співавт., 1998]. Пролапс матки і стінок піхви, нерідко, є причиною тимчасової і стійкої втрати працездатності, сексуальних розладів і порушень дітородної функції, а також стають причиною психічних страждань. Опущення та випадіння геніталій сприяють порушенню кровообігу в малому тазі, призводять до, так званого, венозного застою, внаслідок чого змінюється секреторна функція, ритм менструального циклу в сторону подовження менструацій і зростання кількості крові, що втрачається (гиперполіменорея), знижується здатність до народження дітей [В. И. Краснопольський і співавт., 1993; J. P. Theofrastous et al., 1996], змінюються згортальні властивості крові з тенденцією до тромбоутворення, порушуються функції нирок та сечовивідних шляхів [А. В. Кан, 1986; Т. И. Славашевич, 1986; J. S. Spence et al., 1994; R. Rourier еt al., 1998].
Найбільш частим ускладненням опущення та випадіння стінок піхви та матки є нетримання сечі при напруженні: їх частота досягає 17-80% [Т. И. Славашевич, 1986; B. Blanc, 1985; H. Kolble, P. Riss, 1988; R. J. Scotti, 1994; A. F. Hall et al., 1996]. Топографо-анатомічні взаємовідношення статевих органів змінюються і викликають порушення сексуальної функції у жінок репродуктивного віку [Г. С. Васильченко, 1990; В. И. Краснопольський і співавт., 1993]. Основним методом лікування даної патології є оперативне втручання. Однак частота рецидивів досягає 65-75% [С. Н. Буянова і співавт., 1998; Diana M. Adams et al., 1989].
Треба відзначити, що імунний статус хворих, питання лікування і реабілітації жінок репродуктивного віку до- і після пластичних операцій на нижньому відділі геніталій недостатньо вивчені. Крім того, не визначені показники кровонаповнення м’язів промежини (реовазографія) при опущенні і випадінні стінок піхви і матки.
Враховуючи вказані вище дані, виникає необхідність удосконалення методів оперативного лікування, профілактики рецидивів, а також ефективних немедикаментозних поетапних реабілітаційних заходів, які дозволять прискорити одужання хворих жінок репродуктивного віку, оперованих з приводу опущення і випадіння внутрішніх статевих органів.
Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана на кафедрі акушерства і гінекології №2 Харківського державного медичного університету (зав. кафедрою заслужений діяч науки та техніки України, проф. Н. Г. Богдашкін), на базі гінекологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні відповідно до плану комплексної НДР ХДМУ, кафедри акушерства і гінекології №2 (№ ДР 1980002622).
Мета і задачі дослідження.
Мета роботи: удосконалення методів оперативних втручань, профілактичних і немедикаментозних поетапних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення функціональних порушень м’язів тазового дна, а також репродуктивних і сексуальних порушень у жінок дітородного віку після пластичних операцій з приводу опущення і випадіння внутрішніх статевих органів.
Для досягнення поставленої мети були висунуті такі завдання:
1. Вивчити етіологію опущення і випадіння внутрішніх статевих органів у жінок репродуктивного віку.
2. Дослідити імунний статус спостережених груп жінок, ураховуючи тривалість захворювання.
3. Провести реовазографічні дослідження з метою вивчення кровообігу м’язів тазового дна і ефективності запропонованого лікування.
4. Удосконалення оперативних методів лікування жінок репродуктивного віку з опущенням та випадінням стінок піхви і матки.
5. Розробити комплексну поетапну реабілітацію жінок до- і
Фото Капча