Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація функціонального управління на державному підприємстві "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 

враховувати час безперервної роботи без збоїв. Нове обладнання може працювати без збоїв, на старому обладнанні мають місце поломки, а отже простоїв.

Зважаючи на це, середньоденний час роботи старого обладнання становить 5 год. В місяць верстати працюють в середньому 110 год. 
Виробнича потужність :
• нового:
J-127L – 15 м3 за зміну;
НР-66 – 25 м3 за зміну;
За 1 годину:
J-127L – 1,8 м3
НР-66 – 3,2 м3
• старого:
- 12 м3 за зміну;
- 18 м3 за зміну;
За 1 годину:
- 1,5 м3
- 2,25 м3
Порівняємо продуктивність нового і старого обладнання за місяць за умови, що старе в зв’язку з вимушеними простоями працювало 110 год., а нове без простоїв 161 год.
Продуктивність старого:
1,5 * 110 = 165 м3/міс.
2,25 * 110 = 247,5 м3/міс.
Продуктивність нового обладнання:
J-127L – 1,8 * 161 = 289,8 м3/міс.
НР-66 – 3,1 * 161 = 499,1 м3/міс.
Отже, нове обладнання працюватиме (J-127L) в 1,75 рази продуктивніше, а НР-66 - в 2 рази.
Вартість 1 м3 продукції становить – 500 грн.
Собівартість старого:
- енергія = 110 * 37,7 * 0,225 = 933 грн/міс.
- робітники з/п = 2 чол. * 1200 грн. = 2400 грн/міс.
- вихідна сировина – 380 грн/м3
Собівартість: (165 + 247,5) * 380 +2400 + 933 = 160083 грн.
Дохід: (165 + 247,5) * 500 = 206250 грн.
Прибуток: 206250 – 160083 = 46167 грн.
Собівартість нового:
- енергія = 161 * 50,7 * 0,225 = 1836,6 грн/міс.
- робітники з/п = 2 чол. * 1500 грн. = 3000 грн/міс.
- вихідна сировина – 380 грн/м3
Собівартість: ( 289,8 + 499,1 ) * 380 + 3000 +1836,6 = 304618,6 грн.
Дохід: ( 289,8 + 499,1 ) * 500 = 394450 грн.
Прибуток: 394450- 304618,6 = 89831,4 грн.
Прибуток зросте у 89831,4/ 46167 =1,95 рази, 
або на 89831,4 – 46167 = 43664,4 грн.
Рентабельність:
старого обладнання 
Rс= 206250 / 160083 = 1,29
нового обладнання
Rн= 394450 / 304618,6 = 1,30
Рентабельність підвищиться на 0,01.
В зв’язку з тим, що кошти розподіляються на потреби підприємства, витрати, податки, тому дуже важко розрахувати який відсоток із прибутку можна віднести до чистого прибутку, після сплати всіх витрат. Але зважаючи на те, що ріст продуктивності, зменшення енергозатрат, сприяють збільшенню прибутку який приноситимуть нові верстати в порівнянні з старими, кредит доцільно брати.
Також нове обладнання сприятиме:
o підвищенню якості продукції;
o зменшенню часу виробництва;
o збільшення обсягів;
o появі нових клієнтів;
o покращення іміджу підприємства.
Сукупність цих факторів дасть можливість достроково виплатити кредит, але доцільніше буде проводити подальше оновлення основних виробничих фондів.
 
Висновок
 
Лісгосп є багатогалузеве підприємство. Основною галуззю є лісівництво. Займається проведенням рубок, доглядом за лісом (освітлення, прочистки, проріджування, прохідні рубки), санітарні норми, а також рубки головного користування. Головне завдання лісівництва зводиться до ефективного використання лісу як відновлюваного природного ресурсу, забезпечення виконання ним функцій відтворення, вирощування лісу відповідного цільового призначення. Успіх організації залежить від того, як вона вміє працювати зі своїм споживачем для задоволення його запитів .
Фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена на забезпечення планомірного надходження і використання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і залученого капіталу і найбільш ефективного його використання. Головна мета фінансової діяльності – вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку.
Фізичний знос є наслідком впливу виробничих навантажень, атмосферних умов, змін у будові матеріалу, з якого виготовлені знаряддя праці. В економічному значенні фізичний знос є процес перенесення вартості на готовий продукт тією середньою мірою, якою основні виробничі фонди втрачають свою споживну вартість.
Крім фізичного зносу, основні виробничі фонди зазнають і морального зносу. Моральний знос - це втрата засобами праці (машинами, обладнанням, ЕОМ, комп'ютерами, інструментами) частини вартості через конструктивне старіння, винайдення нових засобів праці незалежно від фізичного зносу.
Ріст продуктивності, зменшення енергозатрат, сприяють збільшенню прибутку який приноситимуть нові верстати в порівнянні з старими, доцільно взяти кредит на оновлення основних фондів ДП „Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство”.
 
Список використаної літератури:
 
1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.
2. Антонец А.В., Белов Н.А. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия. – Киев: Техника. 2009;
3. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. – Київ: Молодь, 1997. – 1000 с.;
4. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Молодь, 2007. – 278 с.
5. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. Навч.посібник – К.:КНЕУ. 2009. – 228 с.;
6. Гріфін В. Рикі, Яцура В. Основи менеджменту: Підручник/ Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.
7. Економіка виробничого підприємництва. Під.ред. Й.М.Петровича. Киів: «Знання», 2001;
8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416 с. (Альма-матер).
9. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент. – К.: «Каравела», 2006. – 320 с.;
10. Мец В.А. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства – К., 2000;
11. Пастухова В.В. Вибір оптимальної стратегії підприємства // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2000;
12. Статут підприємства ВАТ „Рівненська фабрика нетканих матеріалів”;
13. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: „Знання”, 2004. – 687 с.
Фото Капча